Akte opvragen: van welke akten kan ik een kopie bestellen?

U kunt een afschrift (kopie) aanvragen van de akten uit de openbare registers van het Kadaster en andere documenten die bij het Kadaster geregistreerd zijn. 

Kent u het deel en nummer van de akte niet? 

Als het deel en nummer van een akte niet weet is onderzoek nodig naar deze specifieke akte. Deze kunt u laten opzoeken. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Onderzoek in de openbare registers.

Akte opvragen: soorten stukken

U kunt van verschillende soorten akten een kopie bestellen. Dit zijn onder meer:

Eigendomsakte

U ontvangt een afschrift met informatie over onder andere verkoper(s), koper(s) en andere informatie zoals koopsom en eventuele erfdienstbaarheden. Kies in het bestelformulier voor Akte van koop/verkoop. 

Erfpachtakte

U ontvangt een afschrift met informatie over onder andere de erfpachter, voorwaarden, canon en einddatum van het recht. Kies in het bestelformulier voor Akte van verkrijging erfpacht.

Hypotheekakte 

U ontvangt een afschrift met informatie over onder andere de waarde waarvoor de hypotheek is ingeschreven (u ontvangt geen informatie over de huidige waarde), de omschrijving van het onderpand (bijvoorbeeld een woning) en de aflossingsmethode van de hypotheek. Kies in het bestelformulier voor Akte van hypotheek(verlening).

Verdelingsakte (bij overlijden of echtscheiding)

U ontvangt een afschrift waarin onder andere is opgenomen wie de nieuwe verkrijgers(s) van het onroerend goed zijn. Kies in het bestelformulier voor Akte van scheiding en deling.

Splitsingsakte (ook wel Akte van splitsing in appartementen)

U ontvangt onder andere de volgende informatie:

  • uit hoeveel appartementen het complex bestaat
  • hoe het complex is opgedeeld 
  • hoe het reglement van de Vereniging van Eigenaren eruitziet
  • een splitsingstekening, met daarin een schematisch overzicht van de exclusieve gebruiksruimten van de appartementen. 

In de splitsingstekening is ook aangegeven welke delen van het complex gemeenschappelijk zijn en welke delen toebehoren aan appartementseigenaren. Kies in het bestelformulier voor een Akte van (onder-)splitsing appartementsrechten. 

Veilingakte (ook wel akte van openbare verkoop)

U ontvangt informatie over onder andere de nieuwe eigenaar. Kies in het bestelformulier voor een Akte van publieke verkoop. 

Akte van opstal/vruchtgebruik/gebruik en bewoning

U ontvangt een kopie van de laatst ingeschreven akte. Dit afschrift bevat onder andere informatie over: 

  • Opstal: het recht dat iemand (de ‘opstaller’) heeft om op of onder een perceel te bouwen dat niet zijn eigendom is. 
  • Vruchtgebruik: het recht dat iemand de vruchten (bijvoorbeeld rente of huurinkomsten) mag plukken van een perceel dat niet zijn eigendom is. Dit recht is overdraagbaar.
  • Gebruik en bewoning: het recht dat iemand heeft om een perceel, dat niet zijn eigendom is, te mogen gebruiken of bewonen ten behoeve van zichzelf of zijn gezin. Het recht van gebruik en bewoning lijkt op het recht van vruchtgebruik, maar eindigt bij het overlijden van de gebruiker. Daarnaast is het recht niet overdraagbaar.

Kies in het bestelformulier voor Akte van opstal/vruchtgebruik/gebruik en bewoning.

Naar bestelformulier Kopie akte