Beeldschermen met landkaarten

Alle ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar

Ruimtelijkeplannen.nl is dé toegangspoort voor ruimtelijke plannen in Nederland. Via deze landelijke voorziening zijn alle geldende ruimtelijke plannen van de overheid voor iedereen beschikbaar.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe de ruimtelijke plannen van Rijk, provincies en gemeenten tot stand komen. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat vanaf 1 januari 2010 een nieuw ruimtelijk plan digitaal beschikbaar wordt gesteld. Ruimtelijkeplannen.nl is de landelijke voorziening die voorziet in het digitaal beschikbaar stellen en is gratis toegankelijk voor iedereen.

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Beheer

Het Kadaster beheert Ruimtelijkeplannen.nl samen met Geonovum. Deze door de overheid opgerichte stichting zet zich in voor laagdrempelige toegang tot geo-informatie. Het Kadaster is verantwoordelijk voor het systeem en Geonovum voor de standaarden waar de plannen aan moeten voldoen.

  1. Klantenservice Ruimtelijkeplannen.nl

    Voor al uw vragen over Ruimtelijkeplannen.nl.