Kinderen spelen in bos

Open data 2012

Bepaalde informatie biedt het Kadaster aan als open data: deze gegevens zijn kosteloos voor iedereen toegankelijk. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu dekt de kosten van de informatieverstrekking.

Open data houdt in dat openbare overheidsinformatie zoveel mogelijk kosteloos en zonder voorwaarden beschikbaar wordt gesteld. Hiermee wil de overheid innovatie en optimaal gebruik van overheidsdata stimuleren. Ook het Kadaster biedt diverse gegevens aan als open data. Een groot deel van deze datasets ontsluiten we via het loket van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

Ontwikkelingen in 2012

Sinds 1 januari 2012 bieden we de gegevens uit de Basisregistratie Topografie (BRT) aan als open data. Ook is een deel van de gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) kosteloos te raadplegen via PDOK. Met ingang van 2013 zijn verder bestanden met gemeente- en provinciegrenzen en gegevens van RD-coƶrdinaten vrij beschikbaar.

BRK-gegevens

Gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden (nog) niet als open data aangeboden. Dit heeft te maken met de borging van de privacy en de rechtszekerheid en de financiering. In 2012 is hierover verder overleg gevoerd met onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wel kunnen overheden (gemeenten uitgezonderd) sinds 1 januari 2012 kosteloos beschikken over een deel van de kadastrale informatieproducten.