Wat is een erfdienstbaarheid?

Bij recht van overpad hebt u het recht om over (een deel van) andermans perceel te lopen, of zij bij u. Zo kan het voorkomen dat uw buurman het recht heeft om dagelijks over uw oprit naar zijn huis te lopen, ook al is deze oprit uw eigendom. Wilt u weten of er voor uw perceel erfdienstbaarheden gelden? Dan kan het Kadaster u verder helpen.

 

Het Kadaster kan onderzoek doen naar mogelijke erfdienstbaarheden, zoals het recht van overpad.Afhankelijk van de beschikbare gegevens gaat dit terug tot 1 oktober 1838. Voor sommige gemeentes geldt een andere begindatum.

Bekijk de lijst gemeentes met afwijkende begindata van de registers.

Een erfdienstbaarheid: hoe wordt het recht van overpad vastgelegd?

Het recht van overpad is de meest voorkomende erfdienstbaarheid. Maar ook het recht op uitzicht, recht van weg en recht van goot zijn voorbeelden van erfdienstbaarheden. Het vastleggen van erfdienstbaarheden zorgt voor zekerheid en kan een burenruzie helpen voorkomen. In sommige gevallen moet er geld worden betaald voor de rechten. Dit wordt ‘retributie’ genoemd.

Erfdienstbaarheden worden vastgelegd in een notariële akte wanneer twee perceeleigenaren het eens zijn geworden. Nadat deze akte is ingeschreven in het openbaar register bij het Kadaster, geldt de erfdienstbaarheid als ‘gevestigd’. Bij (ver)koop gaat een erfdienstbaarheid automatisch mee over naar een volgende eigenaar.

Een erfdienstbaarheid: wat is verjaring van het recht van overpad?

Een recht van overpad gaat niet automatisch mee over naar een volgende eigenaar wanneer er alleen een mondelinge overeenkomst is tussen perceeleigenaren. In dat geval spreken we van een persoonlijk recht. Wel kan een erfdienstbaarheid ontstaan door verjaring. Gebruikt u al geruime tijd een stuk grond alsof het van u is? Dan kan het zijn dat u eigenaar bent geworden. Een notaris kan voor u uitzoeken of u inderdaad eigenaar bent geworden. Als de notaris er niet uit komt, kunt u ook naar de rechter.

Blijkt uit onderzoek van de rechter of notaris dat u door verjaring eigenaar bent geworden? Dan kan de notaris of de griffier van de rechtbank ervoor zorgen dat dit in de registratie van het Kadaster verwerkt wordt.

Hoe eindigt een erfdienstbaarheid?

Er is een aantal redenen waarom een erfdienstbaarheid eindigt. Een paar voorbeelden:

  • de erfdienstbaarheid is voor bepaalde tijd vastgelegd;
  • de eigenaar van de grond koopt de rechten af;
  • een rechter wijzigt de erfdienstbaarheden of heft ze op;
  • de gebruiker van de erfdienstbaarheid doet afstand van de rechten.
     
Meer over het aanvragen van erfdienstbaarhedenonderzoek