Wat is de virtuele geleidelijn?

De virtuele geleidelijn is een unieke applicatie die blinden en slechtzienden met bruikbare informatie ondersteunt om van A naar B te reizen. Met behulp van duidelijke signalen en realtime instructies is de virtuele geleidelijn als een gids die met je meeloopt. De virtuele geleidelijn informeert tijdig en grijpt alleen in wanneer het nodig is.

Dit navigatiemiddel heeft drie functies nodig:

  1. Het moet de omgeving tot in detail kennen.
  2. Het moet een route kunnen uitstippelen (ook bijvoorbeeld om obstakels heen).
  3. Het hulpmiddel moet precies weten op welke locatie de gebruiker is.

Deze drie elementen moeten verwerkt worden in een draagbaar navigatiemiddel dat met behulp van duidelijke signalen en realtime instructies als een gids meeloopt met de gebruiker.

Aan de basis van het idee van de virtuele geleidelijn staan enkele studenten van de Hogeschool Windesheim. Zij werden uitgedaagd een nieuwe techniek te bedenken. De studenten zochten samenwerking met Geodan, Bartiméus en het Kadaster. Zo ontstond het idee voor een draagbaar navigatiemiddel dat de blinde langs een virtuele geleidelijn voert.

Ulrike Schild, hoofd Geo-informatie Kadaster:

"De virtuele geleidelijn kan er in de toekomst voor gaan zorgen dat 350.000 visueel beperkten in Nederland eenvoudiger hun weg gaan vinden."

De toekomst van de virtuele geleidelijn

De virtuele geleidelijn moet nog doorontwikkeld worden. Om deze innovatie op gang te helpen was het Kadaster van 11 april tot 26 juni 2016 één van de participanten op de tijdelijke FabCity Campus (stad van de toekomst) in Amsterdam. Ons motto: innoveren, creëren en te inspireren.

Op deze locatie hebben we informatie gedeeld, potentiële samenwerkingspartners gevonden en geïnteresseerden voor dit project met elkaar in contact gebracht. Als vooruitstrevende organisatie wilde het Kadaster hierin het vliegwiel zijn voor verdere ontwikkeling van de virtuele geleidelijn.

Het project ‘virtuele geleidelijn’ is nu gestopt voor het Kadaster, maar een aantal van de innovaties die met dit project samen gaat, krijgt een vervolg. Daarbij hebben onderstaande onderwerpen ons aandachtsgebied: 

  • Plaatsbepaling
  • Routenetwerk
  • Apparatuur voor het inwinnen van obstakels voor 3D  

Eenmaal verder ontwikkeld, kunnen deze innovaties bijdragen aan de realisatie van de virtuele geleidelijn. Daarnaast zijn ze ook voor andere doeleinden bruikbaar. Denk bijvoorbeeld aan een nog nauwkeurigere plaatsbepaling voor hulpdiensten en organisaties die betrokken zijn bij openbaar vervoer.

Kadaster Innoveert: ‘terugkomdag’ in september

In september houden we een dag met workshops voor partijen die tijdens FabCity belangstelling getoond hebben in de ontwikkeling van de virtuele geleidelijn en de onderliggende innovatieve technieken. Deze dag staat, net als FabCity, in het teken van: ‘inspireren, creëren en innoveren’! We blikken terug op FabCity, brengen samen de innovatie behoeften in kaart en laten zien hoe de onderwerpen op de innovatieagenda uitgewerkt worden.

Stichting virtuele geleidelijn

Op dit moment is een stichting in oprichting voor de virtuele geleidelijn. Deze stichting zet zich in de toekomst in voor de realisatie van de virtuele geleidelijn. De gebruikersgroep – blinden en slechtzienden – zal daarin sterk vertegenwoordigd zijn. Het Kadaster blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen.   

Het Comité van Aanbeveling voor de virtuele geleidelijn stichting bestaat uit een drietal personen in maatschappelijke sleutelposities die dit project een warm hart toedragen.

 

Jellie Tiersma is lid en voorzitter van Commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek Bartiméus. Daarnaast is zij directeur/eigenaar van Personal Too.

Peter van Uhm is ambassadeur van de Stichting Hulphond Nederland. Daarnaast is hij Nederlandse generaal buiten dienst en tussen 2008 en 2012 was hij Commandant der Strijdkrachten.

Godfried Barnasconi is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis. Daarvoor was hij ruim 10 jaar lid van de Raad van Bestuur van het Kadaster.

Meer informatie en contact?

  • Virtuele geleidelijn - Bezoek deze pagina voor meer informatie over de virtuele geleidelijn. 
  • Europe by People - Bezoek de profielpagina van het Kadaster op de website Europe by people.
  • Email - Hebt u vragen over dit project of wilt u een goed idee inbrengen? Stuur dan een e-mail.  

Lees meer over virtuele geleidelijnen in de artikelen uit het Kadastermagazine Terzake: