Voorlichting en onderwijs

Het Kadaster is internationaal actief met voorlichting, onderwijs en onderzoek. Dit is onderdeel van ons beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met ITC (Universiteit Twente) zijn we verantwoordelijk voor de School for Land Administration Studies.

We adviseren buitenlandse overheidsorganisaties over de inrichting van systemen voor landregistratie en geografische gegevens. Ook delen we onze kennis met organisaties als de Wereldbank en Federation International de Geomètres (FIG). Het Kadaster beheert het International Office of Cadastre and Land Records (OICRF), een internationaal documentatiecentrum op het gebied van landregistratie.

Meer weten? Bezoek dan de websites van:

Onze resultaten

Zweden gebaat bij Nederlandse vinding

In februari 2014 bezochten 31 collega’s uit 13 landen het Kadaster in Zwolle om kennis te maken met AUTOgen. Een van de gasten was Malin Klintborg van het Zweedse Lantmäteriet.

Meer lezen op de pagina: Zweden gebaat bij Nederlandse vinding

Europese samenwerking voor landmetersopleidingen

In het project Geo Skills Plus bespreken verschillende landen hoe de opleiding tot landmeter beter kan aansluiten op de behoeften in de arbeidsmarkt

Meer lezen op de pagina: Europese samenwerking voor landmetersopleidingen