Verslagen BAO KLIC

Korte verslagen

Bijeenkomst 21 september 2017

Wetgeving

WION en WIBON

De Kamercommissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer heeft enkele vragen gesteld over het wetsvoorstel. Het ministerie van EZ hoopt uiterlijk 30 september 2017 de Tweede Kamercommissie te beantwoorden. Verslagen van de Kamercommissie:

INSPIRE AAA

AAA staat voor Authorisation, Authentication en Accounting (Autorisatie, authenticatie en betaling).

Het Ministerie van IenM zal de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) vragen om een risico dreiging analyse te onderzoeken. De issues zijn o.a. gebiedsuitsluiting (Veiligheidsgebieden e.d.), verplicht identificatie bij een aanvraag en uitsluiting van bepaalde thema’s in Nederland. De behoefte van de Netbeheerders om in het INSPIRE proces de gegevens van INSPIRE aanvragers te ontvangen is een extra aandachtspunt met betrekking tot de WBP.

Mededelingen

BGT

BGT pastel visualisatie is in samenwerking met de gebruikers van het KGO KLIC en Geonovum ontworpen. Deze BGT pastel visualisatie zal KLIC gebruiken in de levering als achtergrondskaart.

Zodra de BGT pastelvisualisatie beschikbaar is, wordt de BGT lijngerichte visualisatie uitgezet. Wij verwachten dat dit eind 2017 gebeurt.

Beveiligd berichtenverkeer

Betreft encryptie-protocollen die het berichtenverkeer tussen het Kadaster en de netbeheerders beveiligen.

Op dit moment zijn er drie niveaus die gebruikt kunnen worden, TLS 1.0, 1.1 en 1.2.

TLS 1.2 is de hoogste niveau. Het KGO KLIC heeft is bereid om de achterban te stimuleren om aan te sluiten conform TLS 1.2.

Voortgang programma KLIC-WIN

Project KLIC-WIN

De projectmanager van het Kadaster geeft een terugkoppeling over KLIC-WIN.

Rond de vakantieperiode is het project met name druk geweest om de nieuwe IMKL standaard door te voeren in de KLIC-WIN systemen. Eerst IMKL v1.2 en vervolgens IMKL v1.2.1

Er is grote behoefte vanuit de netbeheerders, serviceproviders en het Kadaster om het IMKL vast te leggen en niet meer te wijzigingen tot de implementatie van KLIC-WIN. Het IMKL v1.2.1 is de versie waarmee we live willen gaan met de graafsector.

Eind 2017 zijn de KLIC-WIN systemen zo ver dat de netbeheerders zonder EV hun systemen in kunnen testen.

Het Kadaster start binnenkort met het bouwen van het EV proces en verwacht in november een pilot te kunnen starten.

De informatiepolygoon functionaliteit zal pas live gebracht worden nadat alle netbeheerders met BGI over zijn naar het nieuwe IMKL v1.2.1.

Het programma KLIC-WIN zal vanaf het moment dat er duidelijkheid is over de in werking treding van de wet starten met communicatie activiteiten. Op dit moment is het volume van testen nog steeds erg laag.

Terug naar boven

Bijeenkomst 20 juni 2017

Wetgeving

WION en WIBON

Op 8 juni is de wetswijziging WIBON aangeboden aan de Tweede Kamer. Zodra beide wijzigingsvoorstellen door de Kamer aangenomen zijn, worden ze samengevoegd tot één wet, die de naam WIBON zal dragen.

Het ministerie van EZ is bezig met de voorbereidingen op de aanpassingen in de BION (besluit) en RION (regeling).

INSPIRE AAA

AAA staat voor Authorisation, Authentication en Accounting (Autorisatie, authenticatie en betaling). De sector heeft aangegeven de informatieverstrekking via het Kadaster in het kader van INSPIRE conform de eisen van de WION in te willen regelen (gebiedsbeperking per aanvraag, identificatie aanvrager, doorgeven naam aanvrager, betaling). Hiervoor dient de INSPIRE wetgeving te worden aangepast. De Stuurgroep Nationale veiligheid (SNV) heeft de Ministerie van IenM gevraagd om met een oplossing te komen.

Mededelingen

Matenplannen

In oktober 2017 wordt de 1e matenplannen verwacht in de BGT.

BGT

Door het KGO KLIC is een ontwerp voor een nieuwe achtergrond visualisatie voorgesteld.

De komende periode wordt het voorstel gepresenteerd aan de gebruikersgroep BGT en zal het dat platform PDOK verzocht worden op deze visualisatie te implementeren.

Voortgang programma KLIC-WIN

De projectmanager van het Kadaster geeft een terugkoppeling over KLIC-WIN.

  • Enexis heeft als eerste netbeheerder zijn INSPIRE netinformatie –technisch- live gezet in de centrale voorziening van KLIC.
  • De netbeheerders testdienst (testomgeving NTD) is de afgelopen periode aangevuld met nieuwe functionaliteit.
  • In juni 2017 is er minder getest door netbeheerders (en serviceproviders) dan in mei en april 2017. We verwachten dat na de zomer 2017 het aantal testen zal toenemen.
  • Het Berichtenprotocol (BMKL) is beschikbaar in de netbeheerder testdient (testomgeving). OAuth moet nog geïmplementeerd worden. OAuth (Open Authorization) is een open standaard voor autorisatie.
  • Er zijn tijdens het testen van netbeheerders en het Kadaster een aantal fouten ontdekt in het informatiemodel (IMKL v1.2). Deze moeten worden aangepast voor een goede werking van het Klic-proces. Voor de zomer zullen de wijzigingen vastgelegd en gepubliceerd worden in een patch (IMKL v1.2.1.). Na de zomer 2017 wordt het geïmplementeerd in de KLIC-WIN systemen.
  • Na testen bij het Kadaster zijn er bevindingen omtrent de hoge resolutie geconverteerde png’s. De WION Zip levering wordt hiermee erg groot. Dit levert problemen op voor de Kadaster systemen, de Klic-viewer en de commerciële viewers. Het Kadaster onderzoekt mogelijke oplossingen. Mogelijk betekent dit dat gedurende de overgangsperiode de plaatjes in de huidige resolutie zullen worden uitgeleverd.
  • Door netbeheerders en serviceproviders is gevraagd aan het Kadaster om de interne technische validatiecode te publiceren. Het Kadaster heeft besloten om deze interne validatie te publiceren ten faveure van de voortgang bij de gebruikers. Er wordt wel een disclaimer toegevoegd onder welke voorwaarde het Kadaster de code beschikbaar stelt.

Terug naar boven

Bijeenkomst 20 april 2017

Wetgeving

WION

De Raad van State heeft op een paar kleine juridisch tekstuele opmerkingen na, een positief advies gegeven. De wet zal zo snel mogelijk aangeboden worden aan de Ministerraad en daarna aan de Tweede Kamer. Men verwacht niet dat het als een controversiële onderwerp wordt aangemerkt. Het WIBON wetsvoorstel wordt eind mei 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Mededelingen

Voorloopperiode WION

De directie van het Kadaster heeft een besluit genomen om KLIC-WIN niet open te zetten voordat de wetgeving ingaat.

Schadecijfers 2016

In het BAO KLIC is een overzicht gegeven van de stand van de schaderegistratie over het jaar 2016.

WION AGRO

In de zomer van 2017 zal, net zoals in 2015, WION AGRO meldingen worden afgehandeld. Het Kadaster zal naar verwacht hier acht weken voor nodig te hebben.

BGT

KLIC moet aansluiten op de BGT. Het KLIC Gebruikersoverleg (KGO KLIC) heeft voorgesteld om de visualisatie aan te passen t.b.v. de levering.

Voortgang programma KLIC-WIN

Er is een korte terugkoppeling gegeven over de activiteiten van het programma KLIC-WIN van de afgelopen periode. Dit heeft niet geleid tot grote deelname van netbeheerder aan het programma KLIC-WIN.

Het voorkeursscenario van het BAO KLIC zijn verder uitgewerkt.

Advies van de stuurgroep KLIC-WIN februari 2017: Ga door als pilot met actieve partijen. Ga live en rond het traject z.s.m. af (doorgaan met het programma en de ontwikkeling van het systeem z.s.m. afronden). Nadat de wet er is, stakeholder management toepassen. Daarnaast zullen de programma KLIC-WIN activiteiten in de komende periode geminimaliseerd worden.

Definitieve versie IMKL vastgesteld

Het IMKL v1.2 is vastgesteld. Hier is breed over gecommuniceerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan het wijzigingsproces van de KLIC standaarden.

Terug naar boven