Verjaring

Gebruikt u al geruime tijd een stuk grond alsof het van u is? Dan kan het zijn dat u eigenaar bent geworden. We noemen dat verjaring. Een notaris kan voor u uitzoeken of u inderdaad eigenaar bent geworden. Als de notaris er niet uit komt, kunt u ook naar de rechter gaan.

Blijkt uit onderzoek van de rechter of notaris dat u door verjaring eigenaar bent geworden? Dan kan de notaris of de griffier van de rechtbank ervoor zorgen dat dit in de registratie van het Kadaster verwerkt wordt.