Topografie als ruggengraat: inzicht in Amsterdam

Sinds 2010 gebruikt de gemeente Amsterdam het topografische basisbestand TOP10NL. Door de digitale beschikbaarheid ervan past zij het op vele manieren toe in haar bedrijfsprocessen en producten. Zo dient TOP10NL als ondergrond voor thematische detailkaarten op wijk- en buurtniveau. Daartoe verrijkt de gemeente jaarlijks het kaartbestand met gegevens uit eigen bronnen. Daarmee krijgt ze inzicht in grootstedelijke terreintypen als ‘binnentuinen’, ‘stadsgroen’, ‘braakliggend terrein’ en ‘bedrijfsterrein’.

Speciale kaart voor Handhaving en Toezicht

Binnen het openbare dataportaal CityData (data.amsterdam.nl) wordt TOP10NL gebruikt om op een aantal schaalniveaus de Amsterdamse dataverzamelingen weer te geven. Zo hebben bewoners en de beleidsmakers van de stadsdelen houvast bij de dialoog over ontwikkelingen in hun stad. Ook is er een speciale kaart voor de afdeling Handhaving en Toezicht met alle taxistandplaatsen én nacht-taxistandplaatsen. Hiermee kunnen de handhavers zich goed voorbereiden op hun taak en in geval van calamiteiten een goede inschatting maken van de situatie. Een analoge toepassing is de 9-delige kleurenwandkaart, ook wel bekend als ‘De kaart achter de burgemeester’.

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van mei 2018. U vindt deze Terzake op de pagina brochures en publicaties.

Lees meer over TOP10NL