Topografie als achtergrond, droomhuis beter in beeld

De BRT Achtergrondkaart wordt onder de kadastrale kaart gebruikt op de website van Funda. “Huizenzoekers en makelaars willen correcte en onafhankelijke informatie”, aldus Paula van Steijn van woningzoeksite Funda. Om hun gebruikers een goed beeld te geven van de ligging van woningen en hun omgeving, gebruikt Funda verschillende soorten kaarten. “Maar voor een juiste weergave van grenzen en bebouwing zijn de kaarten van het Kadaster het meest actueel.”

Een beter beeld van je droomhuis

Funda gebruikte al de Kadastrale kaart. Deze laat de globale ligging zien van het perceel en de bebouwing daarop. De topografische Achtergrondkaart voegt daar nu kleurvlakken aan toe. Hierdoor zijn onderdelen als gebouwen, wegen, groenstroken of waterlopen gemakkelijker te herkennen. Huizenzoekers krijgen zo een beter beeld van de exacte ligging van hun droomhuis. De BRT is een van de landelijke basisregistraties van de overheid, is kosteloos beschikbaar voor iedereen en wordt jaarlijks bijgewerkt.

Terzake 

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake van februari 2018. U vindt deze Terzake op de pagina brochures en publicaties.