Top team voor landadministratie in Colombia

Op basis van de evaluatie van de resultaten van deze pilot, zal de beste methode worden gekozen om in het hele land toe te passen. De pilots worden uitgevoerd door verschillende consortia van bedrijven. Zij hebben veel vrijheid om de beste methodiek aan te tonen, zolang het voldoet aan de algemene standaarden voor een multi purpose kadaster. Het Land Administration Domain Model is één van deze standaarden.

Een groep van Colombiaanse en internationale experts is samengesteld om deze pilots te begeleiden. Kadaster is er trots op deel uit te maken van dit  team van deskundigen. Onze focus zal liggen op de integratie van institutionele processen, het betrekken van de lokale bevolking en op het testen van de voor- en nadelen van de verschillende veldprocedures.