Toolbox ontwikkeling Kadaster

De Pilot Kadaster Toolbox was een initiatief om Kadasterinformatie op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen aan ontwikkelaars. Met behulp van de toolbox hadden app-bouwers toegang tot gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en data over de gemiddelde koopsom.

De pilot is inmiddels afgerond. App-bouwers waren ten eerste zeer enthousiast over de toolbox. Het sluit aan bij hun behoefte en het smaakt duidelijk naar meer. Ten tweede droegen zij een aantal verbeteringen aan, zoals:

  • meer beschikbare informatie, meer data
  • de eindgebruiker meer in samenwerking betrekken bij dit concept
  • meer toekomstbestendigheid en duurzaamheid van dit concept

Op dit moment werken wij aan deze verbeteringen voor een mogelijk vervolg van de pilot.

Hebt u vragen? Neem dan contact op via het contactformulier.