Toepassingen BAG: duurzaamheid en milieu

Milieubelasting verkeer in kaart gebracht met BAG

Goudappel Coffing adviseurs en mobiliteit maakt veel gebruik van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG gebruiken zij voor onderzoek naar milieu- en geluidsbelasting door verkeer. "Voor al deze studies geldt dat we het resultaat veelal in de vorm van een kaart ontsluiten. Daarachter liggen complete databases met gedetailleerde milieugegevens op pandniveau." Lees de toepassing van Goudappel Coffing

Zonnepanelen gemeente Assen

De gemeente Assen wil zich profileren als ‘groene gemeente' en heeft hiervoor een duurzaamheidsbeleid geformuleerd. Dit beleid heeft onder andere het verbeteren van energieprestaties van bestaande woningen tot doel. Lees hieronder de toepassing van de gemeente Assen. 

Asbestdossier

Informatie over bouwjaar en sloopvergunningen van panden is noodzakelijk om toezicht op sanering en verwijdering van asbest te houden. Die informatie is eenvoudig terug te vinden in de landelijke voorziening van de BAG. Lees hieronder de toepassing van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.