Toepassingen BAG: duurzaamheid en milieu

Zonnepanelen gemeente Assen

De gemeente Assen wil zich profileren als ‘groene gemeente' en heeft hiervoor een duurzaamheidsbeleid geformuleerd. Dit beleid heeft onder andere het verbeteren van energieprestaties van bestaande woningen tot doel. Lees hieronder de toepassing van de gemeente Assen. 

Duurzamere woningen met open data

Hoe je met behulp van een open dataset als de BAG woningen duurzamer kunt maken, leest u in het Kadastermagazine Terzake van februari 2018. U vindt deze Terzake op de pagina brochures en publicaties