Terzake

Historisch onderzoek

Vind u het leuk om zelf archiefonderzoek te doen? De kadastrale archieven zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Raadpleeg onze archieven in ons Archief en Documentatiecentrum bij het Kadaster in...

Met provincies webportaal bouwen voor agrarische grondmarkt

Onder meer de provincies Overijssel en Noord-Brabant werkten samen met het Kadaster aan AGRIS: het Agrarische Grondmarkt Informatie Systeem

Objectlijst

Wilt u weten welke percelen, deelpercelen en/of appartementsrechten een persoon of bedrijf op naam heeft staan? Vraag dan een Objectlijst aan.

Historische kaarten

Met een schat aan oude kaarten van Nederland kan het Kadaster u op diverse manieren helpen bij historisch onderzoek.

100 jaar gebiedsontwikkeling

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het Kadaster zijn eerste taak kreeg in de landinrichting. Wij staan daar op verschillende manieren bij stil.

Kadastermuseum

Bekijk historische kaarten, werk met oude meetinstrumenten, bekijk litho’s, foto’s en nog veel meer.

Kaartinformatie en data voor onderwijs en wetenschap

Kadaster kaarten nodig voor je studie? Voor studenten en onderwijsinstellingen zijn er diverse mogelijkheden.

Geld huis

Huisje van gevouwen eurobiljetten met munten ervoor

Afbeelding

Release LV BGT 3.2.15 vanaf 1 december beschikbaar

Release 3.2.15 voor de Landelijke Voorziening BGT is op 1 december 2016 succesvol uitgerold.

Veldwerk

Een schets met meetgegevens en/of coördinaten die de landmeter heeft gemaakt om de ligging van een nieuwe grens vast te leggen.

Digitale kadastrale kaart als open data

Sinds 1 januari 2016 is de Digitale kadastrale kaart beschikbaar als open data. De kaart is vanaf dat moment voor iedereen vrij verkrijgbaar via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

Splitsen van percelen

Als u een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen, kan het Kadaster een perceel voor u splitsen. De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding.

Hoe werken we

Het Kadaster verantwoordt zijn activiteiten op meerdere manieren. In alle openheid.