Terugmelden topografische kaart

Aan het project ‘Crowdsourcing in het onderwijs’ gingen andere succesvolle crowdsourcingprojecten vooraf. Voorbeelden zijn het 'terugmelden op de BRT' en de pilot 'terugmelden BGT'. Hierbij helpen gebruikers van de Basisregistratie Topografie (BRT) en in de toekomst ook in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) onze topografische kaarten en bestanden te verbeteren.

Online veranderingen doorgeven

Gebruikers kunnen veranderingen in het landschap eenvoudig online aan ons doorgeven. Op de statuskaart is te zien wat de status van de melding is. Het Kadaster beoordeelt de melding, onder andere door deze te vergelijken met recente luchtfoto’s. Als blijkt dat de melding terecht is, verwerken wij deze in de topografische bestanden. Hiermee verbetert de actualiteit en daarmee de kwaliteit van onze kaarten. Daar heeft iedereen profijt van!