Technische informatie

IMKAD
IMKAD staat voor 'Informatiemodel Kadaster' en is de standaard voor het uitwisselen van Kadastergegevens.

Schema's en berichtdefinities
Schema's en berichtdefinities van onder andere BAG, KIK, KLIC, WKBP en TOP10NL.