Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Iedereen die eigenaar is van onroerend goed in een stedelijk gebied kan het initiatief nemen om, samen met andere eigenaren en de overheid, hun woon- en werkomgeving te verbeteren. Samen plannen maken en uitvoeren is het principe van stedelijke kavelruil. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster zijn een stimuleringsprogramma gestart om stedelijke kavelruil bekendheid te geven.

Is stedelijke kavelruil geschikt voor u?

Bekijk daarvoor de quick scan en stappenplannen die helpen bij de kavelruil. Deze zijn beschikbaar op de website www.stedelijkekavelruil.com. Met het ondersteunen van diverse pilotprojecten doen we kennis en ervaring op om stedelijke kavelruil verder te ontwikkelen. 

Op de website van het stimuleringsprogramma vindt u allerlei actuele informatie en hulpmiddelen voor kavelruil. Ook kunt u de vorderingen van de pilotprojecten volgen.