Stedelijke gebiedsontwikkeling

Inzicht in data voor gedegen beleid


Hoe slim omgaan met eigendom in stedelijk gebied? Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van data voor vraagstukken rond leegstand en herverkaveling.

Online hulpmiddel bij herverkaveling


Bent u als bedrijf of particulier betrokken bij een verkavelingsproces? Met het herverkavelingsportaal kunt u gemakkelijk online informatie uitwisselen en opvragen.

meer over stedelijk herverkavelingsportaal

Uitleg bij voorbeelden in de praktijk


Bezoek onze bijeenkomsten over stedelijke herverkaveling. U krijgt uitleg bij oplossingen uit de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan leegstand in winkel- en kantoorgebieden.

bijeenkomsten stedelijke herverkaveling