Spoorzone Delft allereerste akte met 3d-weergave van rechten

Bouwprojecten worden steeds complexer. Verschillende lagen op, boven én onder de grond. Een ‘platte’ 2D-kaart geeft dan niet meteen een duidelijk beeld wat van wie is. TU Delft en Kadaster maakten het als eerste ter wereld mogelijk om een 3D-weergave van rechten te registreren. Op 21 maart 2016 werd de eerste akte ingeschreven, van het bouwproject Spoorzone Delft.

Het project Spoorzone Delft heeft als doel om het stationsgebied als OV-knoop klaar te maken voor de toekomst. In een compact gebied komen de belangen samen van de gemeente, NS Vastgoed en Prorail/Railinfratrust. 

Spoorzone Delft: eigendomsbelangen

De gemeente Delft is eigenaar van de grond. NS Vastgoed is rechthebbende van de stationshal met winkels en de technische installaties, liften en trappen. Prorail/Railinfratrust is rechthebbende van de spoortunnel en het ondergrondse reizigersgebied. “Het bouwwerk van Station Delft en Stadskantoor brengt eigendomsrechten van ProRail/RIT, NS en de gemeente Delft samen op een relatief klein oppervlak. Daarom was deze locatie zo geschikt voor de 3D-pilot van het Kadaster”, aldus Els van der Riet van Spoorzone Delft. De 3D-visualisatie voor het project werd gemaakt door Mecanoo Architecten. Notariskantoor Houthoff Buruma stelde de akte op.

TU Delft: toepassing 3D-techniek

Jantine Stoter combineert haar werkzaamheden als 3D-expert bij het Kadaster met een hoogleraarschap 3D-Geoinformatie aan TU Delft. “Sinds 2000 doe ik al onderzoek naar de behoefte aan 3D-registraties en mogelijke alternatieve oplossingen. De uitdaging in Delft was om met een technische oplossing te komen die ook voor juristen bevredigend is. Dit is de eerste keer dat we dat doen.” Volgens Stoter voorkomt een 3D-weergave problemen in de toekomst, wanneer een eigendomssituatie moet worden geïnterpreteerd vanuit de stukken. “We zagen dit voordeel zelf al in ons project toen we op basis van de 2D-akten de 3D-weergave reconstrueerden: er kwamen enkele ‘witte vlekken’ aan het licht. Een draaideur van het Stadskantoor Delft die uitsteekt in het eigendom van NS en niet doorloopt tot aan het plafond: van wie is de ruimte vanaf de draaideur tot aan het plafond?”

Kadaster: eigendomsregistratie

Ruben Roes was betrokken als hoofdbewaarder van het Kadaster: “Het is steeds moeilijker geworden om allerlei complexe juridische situaties goed te registreren. Terwijl wij juist geacht worden zo specifiek mogelijk aan te geven waar een recht betrekking op heeft. De huidige combinatie van registratie en kaart is dan eigenlijk niet meer toereikend om aan derden duidelijkheid te bieden hoe het juridisch in elkaar zit. Het Spoorzone-bouwwerk staat op 15 kadastrale percelen. 3D-techniek maakt het ons nu mogelijk de eigendomssituatie op een betere manier vast te leggen.”  

Toekomst: 3D-registratie

Volgens Stoter is de inschrijving een belangrijke eerste stap op weg naar een volledige 3D-registratie. “We hebben de grenzen opgezocht van alle technische, kadastrale en juridische mogelijkheden. Deze eerste inschrijving maakt in één oogopslag duidelijk wat de meerwaarde is: een 3D-weergave is veel doeltreffender dan welke uitleg ook. Maar nog belangrijker: door het daadwerkelijk te doen wordt duidelijk hoe de techniek de kadastrale en juridische behoeften nog beter kan ondersteunen. En welke aanpassingen aan bijvoorbeeld regelgeving nodig zijn om dit nog beter te ondersteunen. Hierna kan dus de volgende stap worden genomen.”