Nieuwe grens aanwijzen

Hebt u een perceel met voorlopige grenzen gekocht? Of een gedeelte van een perceel gekocht of verkocht? Dan krijgt u als koper en verkoper een uitnodiging om de nieuwe grens aan te wijzen aan een landmeter. Dat doet u door in het terrein de grens te markeren. De landmeter beschrijft de markeringen in het terrein en/of maakt een ruwe schets van de nieuwe situatie.

Grens markeren

Een grens kan gemarkeerd zijn met een schutting of een heg. Maar u kunt ook houten paaltjes plaatsen. De landmeter legt de gemarkeerde grens vast. Als u niet zelf bij de afspraak met de landmeter aanwezig kunt zijn, kunt u iemand anders machtigen. 

Bekijk de video over het aanwijzen van een nieuwe grens.

Voorwaarden aanwijs nieuwe grens

Het is belangrijk dat koper en verkoper het eens zijn over de ligging van de nieuwe grens. Als zij allebei een andere grens aanwijzen, kunnen wij deze niet vastleggen. En daarmee de registratie ook niet bijwerken. Zowel koper als verkoper moeten dus aanwezig zijn bij het aanwijzen van de nieuwe grens en het met elkaar eens zijn. 

Is slechts een van de partijen aanwezig?

Als slechts een van de partijen aanwezig is, kan de aanwijs wel doorgaan. Nadat de nieuwe grens door een van de partijen is aangewezen, krijgen beide partijen een brief met een voorstel voor de nieuwe grens. Beide partijen hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Bij bezwaar volgt een nieuwe uitnodiging voor de aanwijs. 

Bent u het niet met elkaar eens?

Als u het niet met elkaar eens bent dan kunnen wij de nieuwe grens niet vastleggen. Zodra u het wel eens bent met elkaar komen we langs voor een nieuwe afspraak. Bent u het op de 2e afspraak weer niet eens met elkaar? Dan brengen wij voor de daaropvolgende afspraak € 420,00 in rekening. 

Bent u beiden niet aanwezig?

U krijgt een nieuwe uitnodiging als u beiden niet aanwezig bent. Bent u op de 2e afspraak weer niet aanwezig? Dan brengen wij voor de daaropvolgende afspraak € 420,00 in rekening. 

Vraag en antwoord