Scheiden

Als u een huis koopt, laat de notaris de akte inschrijven bij het Kadaster. Het Kadaster registreert dan ook uw burgerlijke staat. We registreren dus of u op het moment van aankoop, ongehuwd, gehuwd of geregistreerd partner bent. Deze informatie halen we uit de akte die we van de notaris hebben ontvangen. Wijzigingen in uw burgerlijke staat, bijvoorbeeld een echtscheiding, houdt het Kadaster niet bij.

Wilt u dat wij de registratie aanpassen naar uw nieuwe burgerlijke staat? Dan kunt u contact opnemen met de notaris. Deze maakt dan een verklaring op zodat wij de wijziging kunnen verwerken.