Ruimtelijke ordening: ondersteuning bij uw beleid

Ruimtelijke ordening brengt soms lastige maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Denk aan verloedering van een gebied bij leegstand. Of het ontstaan van verkeersonveilige situaties doordat agrarische kavels versnipperd liggen. Het Kadaster draagt graag bij aan een creatieve en duurzame oplossing voor dit soort maatschappelijke problemen. Wij beschikken over de relevante geografische data en treden op als onafhankelijk adviseur in het gebiedsproces. We zijn bij voorkeur betrokken van idee tot realisatie.

Onze hulp bij ruimtelijke ordening is maatwerk. Voor vragen over maatwerkproducten en advies en ondersteuning bij gebiedsinrichting kunt u terecht bij onze klantenservice.
 

Klantenservice Maatwerk en advies


Ruimtelijke ordening: bij welke doelen schakelt u ons in?

Gebiedsprocessen kunnen onder meer gaan over;

 • de aanleg van infrastructuur;
 • het realiseren van een woonwijk;
 • het verbeteren van landbouwstructuur;
 • het behalen van Natura2000 doelen;
 • het oplossen van wateroverlast;
 • het aanpakken van leegstand en krimp;
 • het bijdragen aan de energietransitie.

Ruimtelijke ordening: onze rol

Het Kadaster is een ijzersterke partner bij uw vraagstuk rond ruimtelijke ordening. Onder meer omdat geo-informatie slim is in te zetten en te koppelen aan uw eigen of andere databestanden. Hierdoor ontstaan vaak verrassende uitkomsten. Bij onze rol in ruimtelijke ordening kunt u onder meer denken aan;

 • gebiedsanalyses; bijvoorbeeld ligging van de huis- en veldkavels bij de aanleg van infrastructuur of verhardingsanalyse om wateroverlast op te lossen;
 • het organiseren van planateliers, om met de juiste partners in het gebied samen tot oplossingen en draagvlak te komen;
 • het concreet maken van een gebiedsplan, door relevante geografische informatie aan te dragen en deze visueel te maken;
 • het houden van participatiebijeenkomsten om de wensen van bewoners en ondernemers te inventariseren;
 • definitief vastleggen van de daadwerkelijke ruil van percelen.  

Ervaringen van onze klanten

Een goede ruimtelijke ordening zorgt ervoor dat ons land optimaal gebruikt wordt. Lees voor meer inspiratie;

 

Meer informatie

Soms geven producten uit het standaard assortiment van het Kadaster geen antwoord op uw vraag. Op dat moment biedt het Kadaster maatwerk en advies.