Ruimtelijke ontwikkeling overzicht

Gebiedsontwikkeling landelijk gebied
Het Kadaster heeft jarenlange ervaring met het inrichten van landelijk gebied. We adviseren overheden en ondersteunen ruilprocessen.

Gebiedsontwikkeling stedelijk gebied
De ruimte in het stedelijk gebied is schaars. Het Kadaster biedt inzicht in het ruimtegebruik. Ook adviseren we overheden over gebiedsontwikkeling.

Infrastructuur
Voor de aanleg van infrastructuur is ruimte nodig. Het Kadaster adviseert overheden over de beste plekken voor wegen, spoorlijnen, kabels en leidingen.

Zorg
De markt voor zorgvastgoed verandert. Het Kadaster biedt overheden, marktpartijen en kennisinstellingen inzicht bij het maken van keuzes en het invullen van beleid.

Senioren op de woningmarkt
De bevolking van Nederland vergrijst. Tegelijkertijd blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Wat zijn de effecten hiervan in uw gemeente of regio?

Producten

Bedrijventerreinenmonitor
Inzicht in de actuele economische en kadastrale situatie van bedrijventerreinen. Nuttig bij evaluatie en monitoring van ruimtelijk economisch beleid.

Snippergroen
Wilt u als gemeente inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.

Agrarische transacties
Agrarische transacties geeft u inzicht in de aan- en verkoop van agrarisch onroerend goed in Nederland. In te lezen in een geografisch informatiesysteem (GIS).

Analyse ruimtelijke ontwikkeling
De Analyse ruimtelijke ontwikkeling brengt verrommeling en versnippering van gebieden in beeld. Van belang bij het maken van beleid voor de leefomgeving.

Grondposities
Inzicht in de eigendomssituatie van onroerend goed met een gedegen analyse van grondposities. Onmisbaar bij succesvolle gebiedsontwikkeling.

Is dit niet wat u zoekt? Kijk bij het overzicht van alle producten van het Kadaster.