Ruimtelijke ontwikkeling: een nieuwe weg

Om het verkeer ook in de toekomst goed door te laten stromen, heeft de provincie besloten dat er een extra rondweg moet komen. Het verkeer moest tot op heden dwars door het dorp. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties, opstoppingen en geluidsoverlast. Ook besluit de provincie dat ze een extra natuurgebied wil aanleggen om de overlast van de nieuwe rondweg te compenseren.

Wat is de beste plek?

Ruimtelijke planners – in dienst bij de provincie of een adviesbureau – stellen een plan op. Als eerste kijken ze naar de beste plaats voor de weg. Bij het beoordelen van de verschillende mogelijkheden stellen ze de volgende vragen: Hoeveel grondeigenaren zijn erbij betrokken? Welke grond is van wie en waar lopen de grenzen? Heeft de provincie zelf misschien al grond in het gebied? En welke ‘obstakels’ zijn er onderweg, zoals huizen, natuurgebieden, monumentale gebouwen of misschien wel een kerkhof? Het Kadaster voorziet de planners van al deze gegevens.  

Ruimte maken

Vervolgens bekijkt de provincie hoe ze grond kan verkrijgen om de plannen uit te voeren. Kan ze grond ruilen? Moet ze extra grond aankopen? Of moet ze – in het uiterste geval – overgaan tot onteigening? Met de gegevens en de analyses van het Kadaster kan de provincie een goede keuze maken.

Ingewikkelde puzzel

Nadat de provincie heeft besloten waar de weg komt te liggen, gaat ze in gesprek met alle grondeigenaren en andere belanghebbenden in het gebied. Iedereen krijgt de mogelijkheid zijn of haar wensen aan te geven. Wie wil er ruilen, verkopen of misschien wel helemaal niet meewerken? Het resultaat is een ingewikkelde puzzel van eisen en wensen.

Ruimte voor iedereen

Met slimme informatiesystemen, kennis van landschap en leefomgeving en respect voor de eigenaren ontstaat het ruimtelijk plan. ‘Gronden op de juiste plaats’ wordt dit in vaktermen wel genoemd. Er is niet alleen ruimte gemaakt voor de nieuwe weg en het natuurgebied. Ook is het land van de omliggende boeren zoveel mogelijk aaneengesloten rond kun boerderij komen te liggen. Daarnaast zijn ze op een juiste en eerlijke manier gecompenseerd voor het afstaan of ruilen van hun grond. Het Kadaster begeleidt dit proces.

Vervolgens worden de plannen definitief vastgelegd. Alle verkoop- en ruilakten worden opgesteld en het eigendom wordt overgedragen bij de notaris. Tot slot worden de akten ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. De werkzaamheden voor de nieuwe weg kunnen starten.