Ruimtelijke ontwikkeling

Om plannen te kunnen maken voor de (her)inrichting van een gebied is er goede informatie nodig over dat gebied. Het Kadaster verzamelt en analyseert geografische gebiedsgegevens. Wij beschikken over een schat aan informatie over alles wat te maken heeft met eigendom en locaties. 

Geografische informatie als basis

Wij kunnen geo-informatie voor u slim inzetten en koppelen aan andere databestanden, ook die van uzelf. Zo krijgt u inzicht in ruimtelijke vraagstukken. Het Kadaster biedt diensten voor elk type gebied dat opnieuw moet worden ingericht.

Gebiedsontwikkeling landelijk gebied
Het Kadaster heeft jarenlange ervaring met het inrichten van landelijk gebied. We adviseren overheden en ondersteunen ruilprocessen.

Gebiedsontwikkeling stedelijk gebied
De ruimte in het stedelijk gebied is schaars. Het Kadaster biedt inzicht in het ruimtegebruik. Ook adviseren we overheden over gebiedsontwikkeling.

Infrastructuur
Voor de aanleg van infrastructuur is ruimte nodig. Het Kadaster adviseert overheden over de beste plekken voor wegen, spoorlijnen, kabels en leidingen.

Zorg
De markt voor zorgvastgoed verandert. Het Kadaster biedt overheden, marktpartijen en kennisinstellingen inzicht bij het maken van keuzes en het invullen van beleid.

Senioren op de woningmarkt
De bevolking van Nederland vergrijst. Tegelijkertijd blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Wat zijn de effecten hiervan in uw gemeente of regio?