null Wettelijke evaluatie: Kadaster presteert goed

Wettelijke evaluatie: Kadaster presteert goed

Het Kadaster doet het goed en speelt tijdig in op technologische ontwikkelingen. Dit blijkt uit een 5- jaarlijkse evaluatie die de minister van BZK liet uitvoeren en heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Verder laat de evaluatie zien dat onze doelmatigheid is verbeterd en dat er belangrijke vernieuwingen in de bedrijfsvoering zijn doorgevoerd. 

Taken en maatschappelijk belang nog verder verbeteren

De directieraad is blij met de uitkomst van de wettelijke evaluatie. Frank Tierolff, voorzitter raad van bestuur van het Kadaster: “Complimenten aan de directieraad en de medewerkers voor de progressie van de afgelopen jaren. We gaan aan de slag met de aanbevelingen om de uitvoering van de taken en het maatschappelijke belang van het Kadaster nog verder te verbeteren.”

Vrijwel overal sprake van verbetering

Vergeleken met de resultaten van de vorige wettelijke Zelfstandig Bestuursorgaan Evaluatie (ZBO) van 2015 is vrijwel overal sprake van een verbetering. De belangrijkste conclusies zijn:

  • gebruikers beoordelen onze producten en diensten als ruim voldoende tot goed
  • de kwaliteit van de werkzaamheden is goed
  • de kwaliteit van de dienstverlening is verbeterd
  • we spelen goed in op technologische en digitale ontwikkelingen
  • de doelmatigheid is verbeterd; onze productiviteit nam tussen 2015 en 2019 toe met ongeveer 13%
  • er zijn belangrijke vernieuwingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd
  • de manier van besturen, beheersen en toezicht houden is verbeterd

Over deze wettelijke evaluatie

Elke 5 jaar rapporteert de verantwoordelijke minister aan de Tweede en Eerste Kamer over de doelmatigheid en doeltreffendheid van een zelfstandig bestuursorgaan. Voor het Kadaster is dit de 5e evaluatie na de verzelfstandiging in 1994. ABDTOPConsult voerde deze evaluatie uit.

Meer lezen

Bekijk de volledige brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren.