null Run op energielabels in laatste maanden 2020

Run op energielabels in laatste maanden 2020

Ruim 200.000 particulieren registreerden in december 2020 een energielabel. Bijna 10 keer zoveel als gemiddeld in 1 maand in de jaren daarvoor. De reden? Vanaf 1 januari 2021 zijn de kosten om een energielabel te registreren fors omhoog gegaan.

2021: vaststelling door gecertificeerd deskundige

Tot eind 2020 konden huiseigenaren zelf eenvoudig via internet een energielabel laten registreren voor ongeveer €7,50. Het label is 10 jaar geldig. Maar vanaf 2021 moet een gecertificeerde energiedeskundige het label vaststellen. Daardoor lopen de kosten op tot minimaal €190,- voor een grondgebonden woning en €100,- voor een appartement.

Veel particulieren en corporaties registreerden goedkoop label

Vooral particuliere huiseigenaren lieten tegen lage kosten een energielabel vastleggen in het laatste half jaar van 2020. Tot juni 2020 waren er gemiddeld rond de 20.000 registraties per maand. In de laatste maanden zagen we een forse toename, met als hoogtepunt ruim 200.000 registraties in december. Niet alleen particulieren, maar ook veel corporaties lieten eind 2020 nog snel een nieuw label vastleggen.

Deze grafiek toont het aantal geregistreerde energielabels per kwartaal. Er zijn 4 lijnen te zien van type woningeigenaar, namelijk particulieren, grote particuliere verhuurders, kleine particuliere verhuurders en woningcorporaties. De x-as toont de kwartalen van januari 2015 t/m december 2020. De y-as toont het aantal geregistreerde energielabels per kwartaal van 0 tot 250.000. Voor alle 4 de type woningeigenaren is een piek te zien in het 4e kwartaal van 2020, bij particulieren is deze het hoogst. Kunt u de grafiek niet bekijken? Neem dan contact op met onze klantenservice: 088 - 183 22 00.

38% woningen voor eigen gebruik hebben geregistreerd label

Vanaf 1 januari 2015 is het bij de verkoop van de woning verplicht om een energielabel te registreren, tenzij koper en verkoper daar andere afspraken over maken. Sindsdien zien we het aandeel geregistreerde energielabels bij eigen woningbezitters langzaam stijgen. Begin 2020 was bij ongeveer 30% van de eigen woningbezitters een energielabel bekend, nu is dat 38%.

Meer groene energielabels

Er worden steeds vaker groene energielabels geregistreerd. Tot 2020 was 66% van de geregistreerde energielabels een label C of beter. In 2020 was dat bij 75% van de registraties het geval. Het aandeel woningen met een label F of G daalde van 13% naar 8,5%.

Deze staafdiagram toont de verdeling van geregistreerde energielabels, verdeeld over 2 categorieën: ‘tot 2020’ en in 2020’. In de 2 staven staan de energielabels A t/m G, elk label heeft een eigen kleur. Bovenaan is een staaf te zien voor geregistreerde labels tot 2020 en onderaan eentje voor geregistreerde labels tot 2020. In 2020 ging 75% om label C of beter. Het aandeel woningen met label F of G was 8,5% in 2020. Kunt u de grafiek niet bekijken? Neem dan contact op met onze klantenservice: 088 - 183 22 00.

Oudere woningeigenaren registreren het vaakst een energielabel in laatste kwartaal 2020

1 op de 10 huiseigenaren van 55 jaar of ouder heeft in het laatste half jaar nog een energielabel geregistreerd. Dat is opvallend: ouderen zijn zeker niet de grootste groep doorstromers op de koopwoningmarkt.

Dit staafdiagram toont het percentage geregistreerde labels ten opzichte van de woningmarkt, uitgesplitst naar leeftijdsklassen. Er zijn 4 kleuren staven te zien van leeftijdsklassen: jonger dan 35 jaar, 35 tot 55 jaar, 55 tot 75 jaar en 75 jaar of ouder. De x-as toont de 4 kwartalen van 2020. De y-as toont een percentage van 0% tot 10%. Met name oudere woningeigenaren van 55 jaar of ouder hebben in het laatste kwartaal van 2020 een energielabel geregistreerd. Kunt u de grafiek niet bekijken? Neem dan contact op met onze klantenservice: 088 - 183 22 00.

Vooral eigenaren van grondgebonden woningen registreerden een energielabel

In het laatste kwartaal is vaker een label vastgelegd voor grondgebonden woningen dan voor appartementen. Op zich is dat niet verwonderlijk, omdat 55-plussers vooral in grondgebonden woningen wonen. En deze groep kocht actief een energielabel in 2020.

Dit staafdiagram toont het percentage geregistreerde labels ten opzichte van de woningmarkt, uitgesplitst naar appartementen en grondgebonden woningen. Er zijn 2 kleuren staven te zien: grondgebonden woningen en appartementen. De x-as toont de 4 kwartalen van 2020. De y-as toont een percentage van 0% tot 9%. Voor beide categorieën zijn in het 4e kwartaal van 2020 de meeste energielabels geregistreerd. Kunt u de grafiek niet bekijken? Neem dan contact op met onze klantenservice: 088 - 183 22 00.

Meer informatie

Dit artikel is geschreven door onderzoeker Martin Tillema en woningmarktexpert Paul de Vries. Meer over energielabels leest u op de pagina Energielabels.

Bron grafieken: bewerking op gegevens van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Kadaster.