null Leegstand winkels door corona: hoe los je dat op?

Leegstand winkels door corona: hoe los je dat op?

Door de groei van online winkelen neemt de leegstand van winkels in binnensteden de komende jaren nog verder toe. Die leegstand is structureel, omdat ons koopgedrag is gewijzigd en corona versterkt dit effect. Veel (middelgrote) gemeenten denken daarom na over het verkleinen van het centrumgebied, zoals in Sliedrecht.

Geen rapport met een nietje maar uitvoering van plannen

In een aantal Zuid-Hollandse gemeenten werkt het Kadaster met ondersteuning van de provincie aan de verbinding met eigenaren. In Sliedrecht hebben we deze rol samen met Jeroen Wichers, die als ontwikkelmanager aan de Kerkbuurt heeft gewerkt, opgepakt. “Door het Kadaster als onafhankelijke procesbegeleider tussen gemeente en eigenaren en tussen eigenaren onderling in te zetten ontstaat voor alle partijen ruimte om een nieuwe start te maken en in beweging te komen”, aldus Jeroen. In slechts 2 jaar is daar een enorme stap gezet naar een compacter centrum. “Geen rapport met een nietje maar zichtbare uitvoering van transformatieplannen”.

Gemeente, ondernemers en eigenaren; de gouden driehoek

Een goede leegstandsaanpak vraagt een gezamenlijk optrekken door gemeente, ondernemers en eigenaren; de gouden driehoek. Krimp is nieuw terrein, geen van de partijen heeft hier ervaring mee. En het vraagt een iets andere rol van gemeenten om bij eigenaren in te spelen op wat zij echt nodig hebben om tot en compacter centrum te komen. Samen met provincies helpt het Kadaster als onafhankelijke procesbegeleider gemeenten bij het oppakken van deze rol. 

Gelijkwaardigheid en vertrouwen

Gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn bij samenwerking het belangrijkst. Cruciaal is dat vastgoedeigenaren zelf inhoudelijk aan zet blijven. Zij beslissen immers wat ze doen met hun eigen vastgoed. En zij bepalen zelf waar hun gezamenlijke belang ligt. Dat kan de gemeente niet voor hen doen. 

Schat aan data

De schat aan data die het Kadaster in huis heeft over de vastgoedmarkt is een goede basis om vanuit te werken. Het geeft partijen vertrouwen dat hun informatie veilig is en waarborgt ook de rechtszekerheid voor de partijen. 

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak?