Landbouwgrond wisselt eens in 52 jaar van eigenaar

Landbouwgrond wisselt eens in 52 jaar van eigenaar

Ruim de helft van alle grond in Nederland bestaat uit landbouwgrond. Toch wordt er maar weinig in gehandeld. Hoe groot is de agrarische grondmarkt eigenlijk? En waar vindt handel plaats? Wij onderzochten de marktomvang van 2012 tot en met 2020.

7 belangrijkste conclusies

  1. Jaarlijks wordt 1,9% van de landbouwgrond in Nederland verhandeld. Dit betekent dat grond gemiddeld 1 keer in de 52 jaar wisselt van eigenaar. Ter vergelijking: bij de woningmarkt is de mobiliteit 5%, dus eens in de 20 jaar.
  2. De laatste jaren is de grondmobiliteit vrij stabiel en fluctueert jaarlijks tussen 30.800 en 38.100 hectare.
  3. Per provincie ligt de mobiliteit tussen 1,5 en 2,6%.
  4. Jaarlijks zien we een sterk seizoenspatroon. Met dip in het 3e kwartaal.
  5. Rondom steden en dorpen wordt minder in landbouwgrond gehandeld.
  6. Aanwezigheid van Natura-2000 gebied drukt de handel in landbouwgrond.
  7. 10.000 hectare landbouwgrond wordt jaarlijks binnen families overgedragen.

Volledige onderzoek bekijken?

Download het volledige onderzoek als pdf

Meer informatie