5 feiten over de woningmarkt in de zomer

5 feiten over de woningmarkt in de zomer

Welk type kopers is actief in de zomer? Kopen zij woningen met een grotere tuin, en wanneer worden vakantiewoningen eigenlijk gekocht? Het Kadaster onderzocht de woningmarkt van de afgelopen jaren in de zomermaanden mei tot en met augustus. 

1. Zomerse prijzen tot nu toe lager dan in voorjaar

Van mei tot en met augustus stijgen de woningprijzen vrijwel altijd: ze stijgen het hardst of dalen het minst. Deze zomerstijging zagen we de afgelopen 10 jaar. Uit de 1e zomermaanden van 2021 blijkt echter een ander beeld: de gemiddelde prijs lag in mei en juni 2021 lager dan in het voorjaar. Door de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor 35-minners stegen de prijzen in het voorjaar ontzettend hard. Hierdoor is het mogelijk dat in de zomer van 2021 de sterke prijsstijging ten opzichte van het voorjaar uitblijft.

2. Kopers onderzoeken mogelijke aankoop vakantiewoning

Populaire vakantiebestemmingen in ons land zijn bijvoorbeeld de Waddeneilanden en de vakantieparken. Veel mensen gaan in de zomer(vakantie) op zoek naar een vakantiewoning. Daardoor zien we in het najaar meer woningtransacties, een paar maanden daarvoor wordt de koop rondgemaakt. In het najaar van 2020 lag de piek door de gewijzigde overdrachtsbelasting nog hoger dan in voorgaande jaren. Zo werden op de Waddeneilanden in de laatste maanden van 2020 ruim 150 woningen gekocht door particulieren, bijna 50% meer dan in het najaar van 2019. Hetzelfde geldt voor vakantieparken; ook daar zagen we nog niet eerder zoveel transacties als in het najaar van 2020. 

3. Meer 2e woningen gekocht in kustgemeenten

In 2020 zijn er 73% meer 2e woningen gekocht in de kustgemeenten. In 2019 werden daar nog 609 2e woningen gekocht, en in 2020 waren dit er 1.052. Het aandeel gekochte 2e woningen steeg in deze gemeenten van 5% naar 5,6%.

Opvallend is dat er in de laatste 3 maanden van het jaar maar liefst 570 2e woningen gekocht zijn. Evenals bij vakantiewoningen begonnen kopers met oriënteren in de zomermaanden. In eerdere jaren waren de aankopen nog redelijk gespreid over het jaar, maar in 2020 vonden verkopen met name plaats aan het einde van het jaar. Vooral Vlissingen en Velsen vallen op met respectievelijk 90 en 53 aangekochte 2e woningen in het laatste kwartaal van 2020. Dit kan te maken hebben met de gewijzigde overdrachtsbelasting.

Figuur 1. Aantal gekochte 2e woningen in kustgemeenten in 2019 en 2020

Deze grafiek toont het aantal verkochte 2e woningen in kustgemeenten in 2019 en 2020. De x-as toont de maanden van het jaar, beginnend in januari en eindigend in december. De y-as toont het aantal verkochte 2e woningen in kustgemeenten per maand, met als ondergrens 0 en als bovengrens 400. Er is te zien dat in de 1e 9 maanden van het jaar het aantal transacties in 2020 nagenoeg gelijk is aan 2019, maar dat in de laatste 3 maanden van 2020 er meer 2e woningen in kustgemeenten worden gekocht dan in 2019. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06-27199503.
Open grotere versie van figuur 1
Open toegankelijk ods-document met data van figuur 1
Bron: Kadaster

4. Koopstarters in coronazomer actiever dan doorstromers

In de coronazomer van 2020 kochten koopstarters relatief meer woningen dan doorstromers in vergelijking met 2019. Het relatieve verschil begint in de maand mei, en met name in de maand juni is het verschil groot. Doorstromers kopen 11% meer woningen en koopstarters kopen maar liefst 22% meer woningen dan in 2019. Aan het einde van 2020 zien we een grote relatieve stijging bij doorstromers en een grote relatieve daling bij koopstarters. Ook hier kan de verklaring de gewijzigde overdrachtsbelasting zijn.

Figuur 2. Relatief verschil aantal transacties doorstromers en koopstarters in 2020 ten opzichte van 2019

De grafiek toont het relatieve verschil in aantallen transacties van doorstromers en koopstarters in 2020 ten opzichte van 2019. De x-as toont de maanden van het jaar, beginnend in januari en eindigend in december. De y-as toont de relatieve verschillen in procenten in 2020 ten opzichte van 2019, met als ondergrens -60% en als bovengrens 60%. Er is te zien dat in de 1e maanden van het jaar doorstromers en koopstarters een gelijke trend laten zien. Dat in de zomer koopstarters relatief meer woningen kopen ten opzichte van vorig jaar dan doorstromers. En dat aan het eind van het jaar doorstromers veel meer woningen aankopen en koopstarters veel minder, dit heeft te maken met de gewijzigde overdrachtsbelasting. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries 06-27199503.
Open grotere versie van figuur 2
Open toegankelijk ods-document met data van figuur 2
Bron: Kadaster

5. Relatief grotere tuinen bij zomerse woningtransacties

De zomer is bij uitstek het moment om te genieten van de tuin. Wanneer we kijken naar de oppervlakte van de tuin ten opzichte van het bebouwde perceelgedeelte, zien we dat deze verhouding de afgelopen 5 jaar het sterkst toeneemt in de zomer. Ten opzichte van het voorjaar was de toename gemiddeld 1,2%. In het najaar stijgt het nog iets verder door, om vervolgens in het voorjaar weer af te nemen en in de zomer weer sterk toe te nemen.

Meer informatie:

  • Onder kustgemeenten verstaan we: Ameland, Bergen (NH), Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Den Helder, Goeree-Overflakkee, Heemskerk, Katwijk, Noordwijk, Schagen, Schiermonnikoog, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terschelling, Texel, Veere, Velsen, Vlieland, Vlissingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zandvoort. Deze indeling is afkomstig van het Centraal Bureau voor Statistiek en te vinden op CBS.nl.
  • Onze woningmarktexpert kan u meer vertellen. Meer informatie en contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries, woningmarktexpert.
  • Iedere maand publiceren wij cijfers over onder andere woningverkopen in ons Vastgoed Dashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per provincie. Ga naar het Vastgoed Dashboard.
  • Daarnaast publiceren wij voortaan ieder kwartaal de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen op de pagina Kwartaalberichten woningmarkt. Wilt u het Kwartaalbericht woningmarkt per mail ontvangen? Schrijf u dan in via het aanmeldformulier.