Grote prijsstijgingen ontlokken ‘nieuwbouw-hoppen’

Grote prijsstijgingen ontlokken ‘nieuwbouw-hoppen’

Nieuwbouwwoningen stijgen sterker in prijs dan bestaande woningen. Je zou dan ook verwachten dat nieuwbouwkopers voor hun volgende woning niet opnieuw kiezen voor dure nieuwbouw. En toch stijgt het percentage kopers dat opnieuw een nieuwbouwwoning koopt. Vooral in perioden waarin woningprijzen sterk stijgen. 

Herhalingsaankoop na ongeveer 7 jaar

Uit onze data  blijkt dat er ongeveer 5 tot 7 jaar tijd zit tussen de herhalingsaankoop van een nieuwbouwkoper. Dat betekent dat de huidige kopers hun vorige nieuwbouwwoning rond 2008 kochten, tijdens de financiële crisis. Dat was een periode met lage woningprijzen. 

Grotere stijging prijzen nieuwbouwwoningen

In de afgelopen 5 jaar stegen de prijzen van nieuwbouwwoningen nog sterker dan die van de bestaande koopwoningen. Het Kadaster en het CBS noteerden voor nieuwbouwwoningen een stijging van 43% , tegenover 35% in de bestaande markt (periode 2016 Q2 – 2020 Q2). Inmiddels wordt voor een nieuwbouwwoning gemiddeld ruim €400.000,- neergeteld, ruim €80.000,- euro meer dan voor een bestaande woning. 

Deze grafiek laat zien hoe groot het aandeel is binnen alle transacties van nieuwbouwwoningen van nieuwbouwbezitters die opnieuw voor nieuwbouw kiezen. Er zijn 2 lijnen te zien. Allereerst het percentage herhalingsaankopen als onderdeel van alle nieuwbouwtransacties; de y-as toont het aandeel herhalingsaankopen in percentages per 2%. Daarnaast is er een lijn van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen. De ontwikkeling is te zien voor de afgelopen 20 jaar, 2000 t/m 2020. De x-as toont de ontwikkeling door de tijd, in 20 stappen. De 2 lijnen laten zien dat het percentage herhalingsaankopen vooral stijgt in perioden waarin woningprijzen sterk stijgen, zoals de afgelopen 5 jaar het geval is. Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert Paul de Vries via 06-27199503.
Transacties nieuwbouwwoningen van 2000 t/m 2020.
Deze grafiek laat zien hoe groot het aandeel is van nieuwbouwbezitters die opnieuw voor nieuwbouw kiezen. Ook is de woningprijsontwikkeling te zien.
Data: Kadaster

 

Waarom kiezen nieuwbouwkopers toch opnieuw voor dure nieuwbouw?

Schaars dus gewild

Waarom kiest een eigenaar van een nieuwbouwwoning juist bij sterk stijgende prijzen van nieuwbouwwoningen opnieuw voor nieuwbouw? Een van de mogelijke verklaringen is dat in de huidige markt door de achterblijvende nieuwbouwproductie, nieuwe woningen schaars en dus gewild zijn. Daardoor kunnen eigenaren van relatief nieuwe woningen  snel overwaarde opbouwen, die ze bij een volgende periode van prijsstijgingen kunnen inzetten. 

Honkvaste Nederlanders

De keuze voor opnieuw een nieuwbouwwoning kan ook met de omgeving te maken hebben. Nederlanders blijven graag in dezelfde omgeving wonen. Dat zien we nog sterker bij doorstromende nieuwbouwkopers. Zij wonen vaak in een nieuwbouwwijk waar in een latere fase nog meer nieuwe woningen aan worden toegevoegd. Uit data van het Kadaster blijkt dat nieuwbouwkopers vaak in dezelfde gemeente blijven wonen (circa 70%) en over korte afstand verhuizen (ongeveer 2 km). 

Ruime woningen

Tot slot zijn nieuwbouwwoningen relatief groot, in vergelijking met oudere woningen. Onze gegevens  laten zien dat deze ‘nieuwbouw-hoppers’ er qua woonoppervlakte behoorlijk op vooruit gaan (ongeveer 20 m2 extra). 

Over het onderzoek

Dit onderzoek werd gedaan door Hans Wisman, Kadaster. Het artikel verscheen ook op de website van ESB, het vakblad voor economen.

Wilt u meer weten over de woningmarkt en prijsvorming?

Onze woningmarktexpert kan u meer vertellen. Meer informatie en contactgegevens op de pagina Paul de Vries woningmarktexpert.