Religieuze gebouwen

Om de Basisregistratie Topografie (BRT) actueel te houden, kan het Kadaster alle hulp gebruiken. Jaarlijks herzien wij de BRT op basis van luchtfoto’s en straatbeeldfoto’s. In toenemende mate maken wij nu ook gebruik van thematische gegevens uit externe databronnen. Dit kunnen gegevensbestanden van overheden of bedrijven zijn, maar ook gegevens die door vrijwilligers zijn verzameld.

Een voorbeeld zijn de religieuze gebouwen in de BRT. Hiervoor gebruiken we de ‘Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland’, ook bekend als de Sonneveldindex, als bron. Deze lijst bevat duizenden adressen van kerken, moskeeën, synagogen, tempels, kloosters, kapellen en andere religieuze gebouwen in Nederland. De gegevens zijn verzameld door een groep enthousiaste vrijwilligers. Op basis hiervan kunnen we in het topografische basisbestand TOP10NL op de juiste locatie het type religieus gebouw, de naam van het gebouwen het kerkgenootschap aangeven.