Religieuze gebouwen

Gegevensbestanden van anderen kunnen nuttig zijn om de Basisregistratie Topografie (BRT) te actualiseren. Bijvoorbeeld de websites van kerkgenootschappen en de ‘Inventarisatie van Kerkelijke gebouwen in Nederland’ voor het bijhouden van de religieuze gebouwen.

Hoe houden wij de BRT actueel?

Om de Basisregistratie Topografie (BRT) actueel te houden, kan het Kadaster alle hulp gebruiken. Jaarlijks herzien wij de BRT op basis van luchtfoto’s en straatbeeldfoto’s. In toenemende mate maken wij nu ook gebruik van thematische gegevens uit externe databronnen. Dit kunnen gegevensbestanden van overheden of organisaties zijn. Maar ook gegevens die door vrijwilligers zijn verzameld (crowdsourcing).

Religieuze gebouwen in de BRT

Voor religieuze gebouwen in de BRT kijken we op de websites van de religieuze genootschappen naar de adresgegevens van kerken, moskeeën, synagogen en andere religieuze gebouwen. Om de locaties te controleren, gebruiken we onder andere de ‘Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland’, ook bekend als de Sonneveldindex, als bron. Deze gegevens zijn verzameld door een groep enthousiaste vrijwilligers. Met behulp van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) verifiëren we vervolgens of de adressen juist zijn. Zo kunnen we in het topografische basisbestand TOP10NL op de juiste locatie het type religieus gebouw, de naam van het gebouw en het kerkgenootschap aangeven.

Meer weten over crowdsourcing binnen het Kadaster?

In het huidige digitale tijdperk kan iedereen een bron van informatie zijn. Het Kadaster verkende op verschillende manieren de inzet van burgers voor het verzamelen van geografische gegevens. Het blijkt dat crowdsourcing een grote bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van topografische kaarten en bestanden.

Maak kennis met onze initiatieven op het gebied van crowdsourcing: