Releasenotes WOZ

Release augustus

  • Kwaliteitsverbetering: bij een directe bevraging op BSN werd ook het historisch belang getoond terwijl alleen het actuele belang getoond moest worden. Dit is aangepast.
  • Performanceverbetering Rapportages: aanpassingen in de software om doorlooptijd van het samenstellen van de rapportages over het aansluitproces te verkorten.

Release juli

  • Kwaliteitsverbetering: aanpassing in de software om correct te transleren naar de juiste StUF WOZ versie.
  • Performanceverbetering berichtverwerking: aanpassingen in software om de performance van de berichtverwerking te verbeteren.
  • Optimalisatie berichtverwerking: aanpassingen in de software om de verwerking van de queues te optimaliseren.
  • Performanceverbetering bevragingen: aanpassingen in de software om de performance van de indirecte en directe bevragingen te verbeteren.
  • Kwaliteitsverbetering: bij een directe bevraging via het WOZ Waardeloket werden ook historische relaties getoond terwijl alleen de actuele relaties getoond moest worden. Dit is aangepast.
  • Berichtverwerking bronhouders: upgrade software Digikoppeling adapters in ETO en CTO. Aanpassing op Ebms protocol zodat slechts eenmaal een acknowledgement wordt verzonden. Wanneer door de verzender geen acknowledgement wordt ontvangen, dient deze de berichten opnieuw in te sturen.

Release juni

  • Kwaliteitsverbetering: aanpassing in de software om correct te transleren naar de juiste StUF WOZ versie.

Eerdere releases

Informatie over eerdere releases kunt u opvragen bij de Klantenservice LV-WOZ. Telefoon: 088-183 43 00. Onze medewerkers staan u graag te woord op werkdagen van 09.00-17.00 uur.