Releasenotes LV BGT

Release 3.14.0 - 13 juli 2017

Verschil met vorige versie:

 • Onduidelijke foutmelding bij verwerking polygonpatches

Naar aanleiding van de vorige release werd er in sommige situaties een onduidelijke foutmelding  ‘BGT-F-000-0 Technische fout’ geven. Met deze release wordt er een van de bestaande foutmelding (BGT-I-01-007-31 of BGT-I-01-007-32) getoond.

Release 3.13.0 - 29 juni 2017

Verschil met vorige versie:

 • Correcte verwerking polygonpatches
  Het geometrietype Surface met Polygonpatch werd tot nu toe niet goed ondersteund. Er vond geen controle plaats op (dis)connected polygonpatches en een polygonpatch met één polygoon werd beschouwd als multipolygon. Polygonpatches worden nu wel goed ondersteund waarbij geldt dat, als er zich meer dan 1 polygoon in de polygoonpatch bevindt, de aanliggende polygonen met minimaal twee opeenvolgende punten met elkaar verbonden moeten zijn (zogenaamde connected polygons). Onderstaand de twee nieuwe foutmeldingen:
  • BGT-I-007-31
   Objectaanlevering met id G0163.2b4186323b775463e05302011baccbbc
    van type Wegdeel  is niet valide, NIEUW bevat een fout in de geometrie. Polygonpatch is disconnected. Zie GML-bestand.
  • BGT-I-007-32
   Objectaanlevering met id G0163.2b4186323b775463e05302011baccbbc
    van type Wegdeel  is niet valide, NIEUW bevat een fout in de geometrie. Heeft overlappende polygonen in een polygonpatch in de buurt van punt (123000, 456000).


Opmerkingen en bekende problemen

 • Om een goede verwerking te garanderen, stelt de LV BGT eisen aan o.a. de maximale bestands- en objectgrootte. Voor de waarden van deze parameters verwijzen wij u naar de Toelichting op de controles.

 • Wordt een object aangeleverd met een z-coördinaat, dan leidt dit tot een geometrie fout; detectie op basis van srsDimension en andere afhandeling is nog niet ingebouwd.
 • Op dit moment wordt een OpenbareRuimte met meerdere labels nog niet ondersteund.
 • Tijdens de controlefase in de Controle Service (CS) 'stroken' we bogen, d.w.z. we benaderen deze door een serie lijnstukken, voordat de geometrie wordt gevalideerd. Aangrenzende bogen met een ongelijke straal kunnen hierdoor in een beperkt aantal gevallen op sub-mm niveau toch overlappen. Het is helaas zo dat de oplossing dan gezocht moet worden in het veranderen van (één van) de bogen door de bronhouder. Bij de registratie worden de bogen ongestrookt opgeslagen zoals deze zijn aangeleverd.
  In paragraaf 4 van de toelichting van de controleservice is een toelichting opgenomen over deze situatie.
 • Beperking op NAR's (Naam Aanduidings Reeksen) en ORL's (Openbare Ruimte Labels). De extracten in GML Light bevatten maximaal 3 NAR's per pandobject en maximaal 3 ORL's per openbare ruimtelabel object, hard gecodeerd. Dit is een reeds bestaande beperking.

Release 3.12.1 - 8 juni 2017

Verschil met vorige versie:

 • Download-problemen
  Bij een automatische aanlevering komt het de laatste tijd steeds vaker voor dat bij de download van de aanlevering een fout optreedt. Met deze release wordt de stabiliteit van het download proces flink verbeterd.

 

Release 3.12.0 - 1 juni 2017

Verschil met vorige versie:

 • Controle op WAS objecten aanpassen
  Zowel de BGT-Status als Plan-status beide leeg zijn dan wel beide gevuld zijn, dan wordt de aanlevering afgekeurd. Dit komt doordat deze controle in het verleden is aangescherpt en beide velden niet leeg dan wel gevuld mogen zijn. Gevolg is dat deze objecten in de LVBGT niet te muteren zijn. In deze release is deze controle in de WAS = WAS controle voor deze gevallen eruit gehaald zodat deze mutatie wel succesvol verwerkt kan worden.
 • Tekstuele aanpassing op het verwerkingsverslag
  Voor foutmeldingen BGT-I-01-030 en BGT-I-01-079 wordt op het verwerkingsverslag de vaste tekst "plaatsbepalingpunt" gewijzigd in "plaatsbepalingspunt”.
 • Melding “Overlap tegen LV” wordt maar 1x getoond op het verwerkingsverslag
  Wanneer bij de controle overlap tegen de LV een object meerdere overlappen heeft dan worden deze allemaal op het verwerkingsverslag genoemd. Dit is opgelost, in geval van meerdere overlappen zal de melding BGT-I-01-011 maar 1x getoond worden.