Releasenotes LV BGT

Release 3.9.0 - 18 april 2017

Verschil met vorige versie

 • Controle met de diverse toleranties wordt anders uitgevoerd
  Bij de controle op een collineaire arc en bij zelfinsnijdingen worden objecten eerst gecontroleerd met een tolerantie van 0,5 en daarna met een tolerantie van 0,05 mm. Wanneer er bij de eerste controle (0,5 mm) een fout geconstateerd wordt kan dezelfde fout bij de 2e controle (0,05 mm) optreden. Dit betekent voor de gebruiker 2 maal een foutmelding in dezelfde situatie. In deze release wordt dit opgelost. Wanneer bij de eerste controle met een tolerantie van 0,5 mm een fout geconstateerd wordt, dan hoeft de controle met tolerantie van 0,05 mm niet meer worden uitgevoerd. Wanneer er geen fouten worden geconstateerd met tolerantie 0,5 mm zal de 2e controle (met 0,05 mm) uitgevoerd worden.

Opmerkingen en bekende problemen

 • Om een goede verwerking te garanderen, stelt de LV BGT eisen aan o.a. de maximale bestands- en objectgrootte. Voor de waarden van deze parameters verwijzen wij u naar de Toelichting op de controles.

 • Wordt een object aangeleverd met een z-coördinaat, dan leidt dit tot een geometrie fout; detectie op basis van srsDimension en andere afhandeling is nog niet ingebouwd.
 • Op dit moment wordt een OpenbareRuimte met meerdere labels nog niet ondersteund.
 • Tijdens de controlefase in de Controle Service (CS) 'stroken' we bogen, d.w.z. we benaderen deze door een serie lijnstukken, voordat de geometrie wordt gevalideerd. Aangrenzende bogen met een ongelijke straal kunnen hierdoor in een beperkt aantal gevallen op sub-mm niveau toch overlappen. Het is helaas zo dat de oplossing dan gezocht moet worden in het veranderen van (één van) de bogen door de bronhouder. Bij de registratie worden de bogen ongestrookt opgeslagen zoals deze zijn aangeleverd.
  In paragraaf 4 van de toelichting van de controleservice is een toelichting opgenomen over deze situatie.
 • Beperking op NAR's (Naam Aanduidings Reeksen) en ORL's (Openbare Ruimte Labels). De extracten in GML Light bevatten maximaal 3 NAR's per pandobject en maximaal 3 ORL's per openbare ruimtelabel object, hard gecodeerd. Dit is een reeds bestaande beperking.

Release 3.8.0 - 10 april 2017

Verschil met vorige versie

 • Technische verbeteringen applicatie
  Er zijn enkele technische verbeteringen doorgevoerd om een nog stabielere omgeving te garanderen.
  Daarnaast is er een efficiency verbetering in het verwerken van mutatiebestanden doorgevoerd en is er een retry mechanisme beschikbaar gekomen als verbetering voor het automatisch berichtenverkeer.
 • Vastlopen registratie 
  De registratie liep vast wanneer er sprake was van te veel waarschuwingen. Dit is hersteld.
 • Controle op geometrie bij vervallen objecten 
  Controle op geometrie bij vervallen objecten wordt niet meer uitgevoerd. 

Release 3.6.0 - 6 maart 2017

Verschil met vorige versie

 • Foutlocatie bij collineaire bogen in GML toegevoegd
  In de vorige release van de LVBGT versie 3.5.1 is de fout met betrekking tot een collineaire boog gewijzigd in een waarschuwing. Met deze release wordt bij een fout of waarschuwing een gml-bestand ter download aangeboden waarin de foutlocaties van de bogen worden aangegeven. In het verwerkingsverslag staat dan bijvoorbeeld het volgende vermeld:
   
  BGT-I-01-093 Objectaanlevering met id G0163.2b4186323b775463e05302011baccbbc  van type Wegdeel is niet valide met tolerantie 0.5/0.05 mm. Geometrie bevat een collineaire arc. Zie te downloaden gml-bestand
   
  De in het vorige releasebericht genoemde nummer BGT-I-01-088 was niet juist, dit moest BGT-I-01-093 zijn.
   
 • Bogen met identieke coördinaten
  Als een boog dezelfde begin- en eindpunten had, volgde een technische fout in het logverslag. De fout wordt nu correct afgehandeld, in het verwerkingsverslag staat dan bijvoorbeeld het volgende vermeld:
   
  BGT-I-007-33 Objectaanlevering met id G0163.2b4186323b775463e05302011baccbbc van type Wegdeel is niet valide, NIEUW bevat een fout in de geometrie. Geometrie bevat een boog waarbij 2 of meer punten identiek zijn. Zie te downloaden gml-bestand
   
 • Email bij fout in communicatie bij automatische aanlevering
  Bij een automatische aanlevering komt het wel eens voor dat bij de download van de aanlevering of bij het terugsturen van de status van de aanlevering van de LVBGT naar Bravo een fout optreedt. Omdat de automatische aanleveringen daarmee in de meest gevallen geblokkeerd worden is het van belang dat zo spoedig mogelijk actie ondernomen wordt. Om die reden wordt nu een email gestuurd naar de SVB-BGT, Transfer Solutions en het Kadaster met de mededeling dat er een fout is opgetreden in de communicatie bij een automatische aanlevering.

Release 3.5.1 - 24 februari 2017

Verschil met vorige versie

 • Collineaire bogen bij registratie 
  Op 12 februari is een databaseversie beschikbaar gekomen die een correcte controle op collineaire bogen uitvoert. In de versie daarvóór werd een collineaire bogen niet altijd afgekeurd door de databasesoftware. Sindsdien worden er veel registraties afgekeurd omdat er mutaties op objecten plaatsvinden met een collineaire boog waarbij de foutieve boog zelf niet muteert. Omdat dit het registratieproces ophoudt is besloten om mutaties van objecten waarin zich een collineaire boog bevindt goed te keuren. In het verwerkingsverslag wordt hiervan melding gemaakt middels een waarschuwing. Als er zich een collineaire boog bevindt in een nieuw object, of er ontstaat een collineaire boog in een mutatie dan wordt het bestand wél afgekeurd. In het verwerkingsverslag staat dan het volgende vermeld:

  BGT-I-01-088 Technische fout met object id G0163.2b4186323b775463e05302011baccbbc van type Wegdeel is niet valide ORA-13346 met tolerantie 0,5/0.05 mm

  Het is helaas nog niet mogelijk om de exacte locatie van de collineaire boog aan te geven. In de volgende release die waarschijnlijk volgende week wordt uitgerold wordt de locatie wel aangegeven in een te downloaden GML-bestand.
   
 • Inhoudelijke controle vervallen objecten
  Bij het laten vervallen van een object in de aanlevering werd een administratieve controle op de inhoud uitgevoerd. Omdat de controles bij registratie zijn aangescherpt, zoals bij de collineaire bogen of bij de additionele controle op geometrietype, was het niet mogelijk een dergelijk object te laten vervallen. Vanaf deze release wordt er geen controle meer uitgevoerd op te vervallen objecten.