Registreren van topografie

Het landschap is opgebouwd uit vele verschillende elementen, zoals water, wegen, bebouwing of landbouwgrond. Topografische informatie geeft een volledig beeld van het terrein en de elementen die er in voorkomen. Het Kadaster heeft tot taak om de topografische kaartbestanden van Nederland bij te houden en te distribueren. De informatie verzamelen we via luchtfoto's, 360ยบ-panoramafoto's en terreinverkenning. Deze informatie verwerken we vervolgens tot digitale bestanden.

Net zoals de registratie voor vastgoed, is de registratie voor topografie een basisregistratie. De Basisregistratie Topografie (BRT) bestaat uit een reeks digitale topografische kaarten op diverse schaalniveaus. Ze zijn afgeleid van de digitale basiskaart van Nederland: TOP10NL (schaal 1:10.000).

Basisregistratie Topografie

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Lees meer over de BRT op de pagina Basisregistratie Topografie.