Registreren van grootschalige topografie GBKN

Voor ruimtelijke planning is kaartmateriaal nodig met veel topografische details. Een kaartbestand met een dergelijke grote schaal is de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). De schaal van dit topografische bestand bedraagt 1:1.000 voor bebouwd gebied en 1:2.000 voor landelijk gebied. Op de kaart staan onder andere gebouwen, wegen, bruggen, spoorlijnen, waterlopen, dijken en hoogspanningsmasten aangegeven.

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Door de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de GBKN geleidelijk afgebouwd. De BGT is nog in opbouw. Is een gebied gereed, dan vervangt de BGT voor dat gebied de basiskaart(en) die tot dan gebruikt worden. Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Overheden en andere wettelijke gebruikers moeten de informatie uit de BGT verplicht gebruiken.

De GBKN-bijhouding is per 1 juli 2016 gestopt. Topografie uit de GBKN is in toenemende mate niet meer beschikbaar en minder actueel.

Meer informatie over de BGT

Actuele stand van zaken opbouw BGT