Registreren van coördinaatpunten (RD)

Onze omgeving verandert voortdurend. Er worden huizen gebouwd, wegen aangelegd en grond wordt opnieuw verkaveld. Verschillende instanties en bedrijven gebruiken hiervoor verschillende kaarten en metingen. Dan is het belangrijk dat iedereen dezelfde punten in het landschap gebruikt ten opzichte waarvan metingen worden uitgevoerd. Het Kadaster heeft als wettelijke taak deze coördinaatpunten te beheren. Dit stelsel van coördinaatpunten heet het Rijksdriehoeksstelsel (RD). Aan de hand van de RD-punten is de precieze ligging van objecten vast te stellen en in kaart te brengen.

Rijksdriehoeksmeting

Om de ligging van objecten in het landschap kaart te brengen, maken landmeters en cartografen gebruik van coördinaten. Het Kadaster beheert de registratie van het nationale netwerk van coördinaatpunten: het Rijksdriehoeksstelsel.

Naar pagina Rijksdriehoeksmeting