Registreren

Registreren: gegevens vastleggen om ze snel terug te vinden wanneer je ze nodig hebt. Dit doen wij voor 5 soorten gegevens.   

De gegevens die we als Kadaster registreren:

Registreren van vastgoed
Vastgoed: wat is van wie, wie mag er wat mee, waar lopen de grenzen? Het Kadaster registreert voor al het vastgoed in Nederland wie welke rechten heeft.

Registreren van schepen en luchtvaartuigen
Het Kadaster registreert niet alleen de rechten die gelden voor vastgoed. Wij beheren ook de registraties voor schepen en luchtvaartuigen.

Registreren van topografie
Het Kadaster heeft tot taak om de topografische basisbestanden van Nederland bij te houden en te distribueren.

Registreren van co├Ârdinaatpunten (RD)
Het Kadaster beheert de registratie van co├Ârdinaatpunten in het landschap: het Rijksdriehoeksstelsel (RD).