Rechtszekerheid over onroerende goederen

In 1832 wordt het Kadaster in Nederland (Limburg volgt in 1842) ingevoerd. Zes jaar later treedt het Burgerlijk Wetboek (BW) in werking. Dit wetboek bevat onder meer een regeling van de zakelijke rechten, zoals eigendom en hypotheek. Naast grondslag voor de grondbelasting is het kadastrale perceel nu ook de basis voor het overdragen en met hypotheek belasten van onroerend goed. Het is vanaf dan ook verplicht om kadastrale kenmerken in notariĆ«le akten te vermelden. Van de ene op de andere dag bestaat rechtszekerheid over onroerende goederen en is een administratie van het onroerend goed met daarop rustende rechten verzekerd. Een half jaar na de invoering van het BW, worden in 1839 het Kadaster en de hypotheekbewaring (openbare registers) samengevoegd.