Proeftuin

Pluk uw vruchten uit de Proeftuin

De proeftuin is een open innovatieplatform. Een omgeving waarin het Kadaster in co-creatie met andere overheidsorganisaties de behoeften van toekomstige gebruikers (burgers, bedrijven en overheid) met betrekking tot hun leefomgeving inzichtelijk maakt. Dit gekoppeld aan betrouwbare en actuele informatie. De kracht van data. U kunt er uw vruchten van plukken door mee te denken!

Waarom de Proeftuin?

De uitkomsten van de proeftuin bieden hulp bij het inrichten van het digitale stelsel van de Omgevingswet. Het digitale stelsel is een belangrijk hulpmiddel voor een goede en eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet. Het stelt burgers, bedrijven en overheden in staat om sneller en eenvoudiger informatie met elkaar uit te wisselen over de leefomgeving en de regels die daarvoor gelden. Gebruikers krijgen sneller antwoord op vragen als: “Mag ik hier een windmolen bouwen?” of “Mogen deze winkels worden omgebouwd naar woningen?”

De voordelen van de Proeftuin:

• Co-creatie: samen toekomstige ontwikkelingen voorbereiden
• De impact van de Omgevingswet: wat betekent het voor u?
• Breed perspectief: iedereen levert vanuit zijn eigen perspectief een bijdrage
• Ruimtelijke vraagstukken: voor iedereen, van iedereen
• De kracht van data benutten

Wilt u meedenken?

De proeftuin is er voor overheidsorganisaties. Bent u binnen uw organisatie betrokken bij de ontwikkeling van het digitaal stelsel voor de Omgevingswet? Wilt u samen met andere overheden nadenken over een optimale informatievoorziening? Laat het ons weten en stuur ons een e-mail