Historie perceel (Hulpkaart)

Oude kadastrale grenzen

Op een Hulpkaart ziet u de geografische geschiedenis van één of meer kadastrale percelen. U ziet bijvoorbeeld welke nieuwe percelen uit welke oude percelen zijn ontstaan of hoe een oude kadastrale grens liep.

Wat staat er op de Hulpkaart?

  • grenzen ongewijzigd (zwart)
  • grenzen nieuw (rood)
  • grenzen vervallen (blauw)
  • kadastrale perceelnummers ongewijzigd (rood)
  • kadastrale perceelnummers nieuw (zwart)
  • kadastrale perceelnummers vervallen (blauw)

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord