Historie perceel (Hulpkaart)

Op een Hulpkaart ziet u de geografische geschiedenis van één of meer kadastrale percelen. U ziet bijvoorbeeld welke nieuwe percelen uit welke oude percelen zijn ontstaan of hoe een oude kadastrale grens liep.

Wat staat er op de Hulpkaart?

  •  grenzen ongewijzigd (zwart)
  •  grenzen nieuw (rood)
  •  grenzen vervallen (blauw)
  •  kadastrale perceelnummers ongewijzigd (rood)
  •  kadastrale perceelnummers nieuw (zwart)
  •  kadastrale perceelnummers vervallen (blauw)

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord