Bijzonder type akte opvragen

U zoekt een specifieke akte, zoals een verkrijgingsakte, splitsingsakte, een akte van appartementsrecht, een akte van schenking of een vestiging van opstal of erfpacht? Wij kunnen een dergelijke bijzondere type akten voor u opzoeken in de openbare registers.

U ontvangt de volgende informatie

  •  deel en nummer van de gevonden akte 
  •  een kopie van de akte als u dat wilt (u kunt deze tegelijk bestellen)

Bestellen via formulier

Vraag en antwoord