Product VKG

Voorlopige kadastrale grenzen

Splitsen met behulp van Voorlopige kadastrale grenzen:

  • maakt de nieuwe definitieve kadastrale aanduiding snel beschikbaar;
  • verhoogt de efficiency van uw werkproces;
  • is uitstekend geschikt voor het vormen van grondpercelen bij appartementssplitsingen.

Beschrijving

Voorlopige kadastrale grenzen (VKG) biedt u de mogelijkheid gehele kadastrale percelen te vormen, voordat de definitieve grenzen in het terrein aan te wijzen zijn. Deze manier van splitsen maakt het gebruik van deelpercelen overbodig. Bij de splitsing ontstaan gehele percelen met:

  • voorlopige kadastrale grenzen;
  • een voorlopige kadastrale oppervlakte;
  • definitieve perceelnummers.

Wilt u een perceel splitsen en zijn de definitieve grenzen al wel in het terrein aan te wijzen? Ga dan naar Splitsen van percelen.

Voor wie?

Voorlopige kadastrale grenzen is beschikbaar voor iedereen die te maken heeft met kadastrale splitsingen. Doelgroepen zijn het notariaat, provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere overheidsgrootgrondbezitters.

Hoe werkt het?

Het aangeven van voorlopige kadastrale grenzen doet u met de applicatie Splits. Aanvullende informatie over het gebruik en het aanvragen van toegang tot de applicatie leest u bij 'SPLITS'.

Relatie met KIK

Voorlopige kadastrale grenzen past in de lijn van de verregaande automatisering door middel van het Ketenintegratie Inschrijving Kadaster-programma (KIK). KIK heeft als doel de gegevensuitwisseling tussen aanbieders van stukken en het Kadaster verder te automatiseren en deze gegevens automatisch te verwerken. Zo ontstaat er een betere en snellere dienstverlening.

Meer informatie

Bij 'Documenten' vindt u documenten met meer informatie over VKG en Splits.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice VKG

Administratieve grens

Per 1 januari 2015 geldt een aangepaste regeling voor gedeeltelijke percelen. Het Kadaster kan dan geen deelpercelen meer verwerken. In de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden uitsluitend gehele percelen opgenomen met een definitieve, voorlopige of administratieve grens.

Inschrijven situatietekening

Deze wijziging heeft tot gevolg dat u een situatietekening mee in moet schrijven als u een akte wilt inschrijven met een of meer gedeelten van kadastrale percelen. Op die manier kunnen wij het perceel inschrijven als een geheel perceel met een administratieve grens. Aan welke eisen de tekening moet voldoen en wat er nog meer voor u verandert, leest u op de pagina Administratieve grens

Tarieven

Splitsen van percelen met behulp van voorlopige kadastrale grenzen, per gevormd perceel € 90,00
Verificatiemeting, per te meten perceel € 600,00*

Deze bedragen zijn vrij van btw

* Bij kleine percelen brengen wij alleen de kosten voor het splitsingsverzoek (€ 90,00) in rekening. In de akte moet duidelijk vermeld staan dat het perceel niet groter is dan 100 m² en niet duurder dan € 5.000,00. Bij de overdracht brengen wij dan geen kosten voor de verificatiemeting in rekening.

SPLITS

Wat is Splits?

Het aangeven van voorlopige kadastrale grenzen doet u met de applicatie Splits in Mijn Kadaster. Met dit programma geeft u zelf op de kadastrale kaart aan waar de voorlopige grenzen moeten komen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd en ontvangt u de definitieve perceelnummers. De definitieve grenzen worden op een later moment door het Kadaster ingemeten, nadat partijen (meestal koper en verkoper) de definitieve grenzen kunnen aanwijzen. Als de grenzen definitief zijn verwerkt, ontvangen de rechthebbenden een kennisgeving. 

Wat is de verwerkingstijd?

In de praktijk blijkt dat 75% van de perceelnummers binnen 10 minuten beschikbaar is. In 25% van de gevallen duurt het maximaal 3 werkdagen. Hierbij gaat het voornamelijk om splitsingen waarbij machtigingen moeten zijn en combinaties met verzoeken tot het samenvoegen van percelen. Deze situaties kunnen niet altijd geheel geautomatiseerd verwerkt worden en vergen daarom extra werk.

Toegang tot Splits

Om met Splits in Mijn Kadaster te kunnen werken, moet u autorisatie aanvragen. Dit kan met het contactformulier Splits. Ook kunt u bellen met de Klantenservice VKG: 088-183 55 00.

Opleiding

Aan de hand van instructiefilms kunt u zelf leren hoe Splits werkt. U kunt ook deelnemen aan een webinar. Tijdens deze online instructie leidt een Splits-deskundige u stap voor stap door de applicatie. Meer informatie over een webinar en hoe u zich kunt aanmelden, vindt u op de pagina Opleiding Splits.

Gaat u voor het eerst percelen met voorlopige kadastrale grenzen splitsen? Of hebt u behoefte aan het delen van ervaring? Schrijf u dan in voor een Splits Webinar of een Casusbijeenkomst! 

Handleidingen

Meer informatie over het gebruik van Splits vindt u in de gebruikershandleiding, de Quick Reference Card en het document met veelgestelde vragen. 

Klantervaring

Gemeente Enschede

De gemeente Enschede gebruikt bij bouwprojecten al 5 jaar lang voorlopige kadastrale grenzen. Op een digitale kaart tekent de gemeente, vóór de overdracht aan de nieuwe eigenaren, de nieuwe grenzen in. Hierdoor geeft de kadastrale registratie ook tijdens bouwprojecten een goed beeld van de werkelijkheid. Lees de klantervaring uit Terzake magazine.

KleurrijkWonen

Jolanda van Dam is verkoopmakelaar bij woningcorporatie KleurrijkWonen. Het komt regelmatig voor dat de corporatie een deel van een perceel wil overdragen. Er zijn 3 manieren om percelen te splitsen. Van Dam kiest dan de methode die het best past bij de situatie. Met een hoofdrol voor het nieuwste alternatief: Voorlopige kadastrale grenzen. Lees de volledige klantervaring uit Terzake magazine.