Product BRK Levering

TOPraster

TOPrasterkaarten zijn uitstekend te gebruiken als:

 • ondergrond voor desktop-mapping;
 • illustratiemateriaal voor publicaties of websites;
 • referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.

Beschrijving

TOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. TOPrasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen. TOPraster gecombineerd met de meegeleverde TFW-bestanden kunt u ook gebruiken in navigatiesystemen.

TOPraster actualiteit

De meest recente levering van TOPraster is van juni 2017. Via PDOK is TOPraster ook in GEO-TIFF formaat beschikbaar als open data.

TOP25raster

TOP25raster is een digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:25.000. TOP25raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP50raster

TOP50raster is een enigszins gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:50.000. TOP50raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP100raster

TOP100raster is een gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:100.000. TOP100raster wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de geplande updates en actualiteit vindt u bij 'Documenten'.

TOP250raster

TOP250raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:250.000. TOP250raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen en als index voor TOP25raster en TOP50raster. TOP250raster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOP500raster

TOP500raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:500.000. TOP500raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen. TOP500raster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOP1000raster

TOP1000raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:1.000.000. TOP1000raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen. TOP1000raster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOPraster gebruiken als TIFF-TFW

U ontvangt TOPraster als een digitaal bestand in het bestandsformaat GEO-TIFF. Ook worden er TFW-bestanden meegeleverd. Gecombineerd kunt deze bestanden gebruiken op uw PDA of smartphone met GPS-ontvanger, maar ook op uw computer met softwareprogramma’s die TIFF-files ondersteunen. Zo kunt u thuis routes voorbereiden en afdrukken.

Met behulp van OZI-explorer of andere softwarepakketten die geografische gegevens kunnen verwerken, is het mogelijk de losse kaartbladen aan elkaar te plakken. Zo kunt u een route die over meerdere kaartbladen loopt in zijn geheel afdrukken of in uw navigatiesysteem zetten.

Bestandsformaten

 • GEO-TIFF: Via PDOK is TOPraster in GEO-TIFF formaat beschikbaar als open data.
 • Overige formaten: Wenst u TOPraster in een ander formaat dan GEO-TIFF? Vraag dan een offerte aan bij het Klantcontactcenter. Voor een snellere afhandeling graag "TOP25raster, TOP50raster of TOP250raster" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden.

De TFW-bestanden worden meegeleverd in een aparte map. 

Altijd de meest actuele versie via webservices in Kadata internet en PDOK

Zakelijke klanten met een abonnement op Mijn Kadaster kunnen gebruik maken van de webservice in Kadata internet. Hebt u al een abonnement? Neem dan contact op met uw beheerder, deze kan u toegang verschaffen. Lees meer over deze dienst bij 'Meer informatie'.

TOPraster is kosteloos beschikbaar via de Web Map Service in PDOK.

Meepraten over de Basisregistratie Topografie? Dat kan op onze LinkedIn pagina.

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Meer informatie over PDOK 

Tarieven

TOPraster in GEO-TIFF formaat (via PDOK)* € 0,00
TOPraster in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik van TOPraster worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Gebruik Web Map Service

Voor het raadplegen van TOPraster via de Web Map Service in Kadata internet, gelden de volgende tarieven:

 

- tot 10.000 maphits per maand, per hit € 0,00
- boven de 10.000 maphits per maand, per hit € 0,06
- boven de 100.000 maphits per maand, per hit € 0,03

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

GEO-TIFF formaat

TOPraster in GEO-TIFF formaat kunt u direct downloaden via PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken.

Formaat anders dan GEO-TIFF

TOPraster in een formaat anders dan GEO-TIFF vraagt u aan met het contactformulier.

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPraster geldt de CC-BY licentie.

Levering

TOPraster in GEO-TIFF formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOPraster in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.

Web Map Service

U kunt direct beschikken over de meest recente versies van TOPraster. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. U kunt ook gebruik maken van de services in PDOK.

Meer informatie

Voordelen van TOPraster via de Web Map Service

Via de webservices in Kadata internet kunt u op ieder moment informatie oproepen uit de databases van het Kadaster. Dit betekent dat u gegevens niet meer in uw eigen systeem hoeft op te slaan om ze te ontsluiten. Zo maakt u altijd gebruik van de meest recente versie van TOPraster. Ook voorkomt u dat u een aanvraag doet waar u niet volledig gebruik van maakt.

Elk GIS-programma waarmee u een Web Map Service kunt aanroepen, kunt u gebruiken om TOPraster op te halen. Meer over het gebruik van de webservice leest u in de handleidingen bij 'Documenten'.


BRK Levering

Wie is op welk moment eigenaar van welk huis? Met BRK Levering beschikt u altijd over actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

 • keuze voor één of meerdere gemeenten, personen of gebieden
 • keuze voor eenmalige levering of abonnement
 • gegevens gekoppeld aan andere (basis)registraties

Beschrijving

BRK Levering is een digitaal bestand met actuele informatie over percelen en rechthebbenden uit de Basisregistratie Kadaster (voor gebruik in uw eigen vastgoedinformatiesysteem). U bepaalt zelf welke gegevens u opneemt in uw vastgoedinformatiesysteem en wanneer. Het bestand bevat informatie over:

 • de gerechtigde(n) van een perceel, zoals eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder;
 • de rechten van de gerechtigde(n), met uitzondering van hypotheken;
 • de rechtstoestand van het perceel.

Deze administratieve gegevens worden geleverd in combinatie met een deel van de kaartgegevens uit de BRK (Basisregistratie Kadaster).

BRK Levering koppelt informatie van kadastrale objecten aan natuurlijke (BRP, de vroegere GBA) en niet natuurlijke personen (NHR) en verblijfsobjecten (BAG). Deze gegevens worden meegeleverd. Op deze manier wordt duidelijk wie, op welk moment, eigenaar is van welk vastgoed. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de rechtszekerheid van transacties op de woningmarkt en het innen van belastingen.

Direct aan de slag?

Wilt u direct aan  de slag met BRK Levering? Raadpleeg dan de reference card bij 'Documenten'. Daarin vindt u de stappen die u moet zetten om met BRK Levering te kunnen starten.

Tarieven

Eerste of éénmalige levering

- tot 100.000 objecten, per object € 1,16
- tot 1.000.000 objecten, per object € 0,98
- bij meer dan 1.000.000 objecten, per object € 0,73
Gebiedsuitbreiding van een bestaand abonnement, per object € 1,16
Abonnementslevering, per jaar en per 1.000 objecten binnen abonnement € 208,00
Extra (losse) levering van een bestand, per verstrekking € 192,00
Tweede mutatie-abonnement, per jaar € 192,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Dit product valt onder de budgetfinanciering BRK.

Aanvragen producten

Offerte aanvragen

Wilt u BRK Levering afnemen? Vraag dan een offerte aan.

U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement voor:

 • één of meer gemeenten;
 • één of meer gebieden;
 • één of meer personen.

Meer informatie over de soorten levering van BRK Levering.

Overige aanvragen

Bent u al afnemer van BRK Levering? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande producten:

Documenten

Technische documentatie BRK Levering

Onderstaande technische documentatie van BRK Levering en aanvullende schema's vindt u onder het kopje 'BRK Levering' op de pagina Schema's:

 • BRK Levering productbeschrijving;
 • BRK Levering productmodel;
 • BRK Levering informatiemodel;
 • BRK Levering levermodel.

Overige documentatie BRK Levering

Afgifteservice (GDS2)

Voor de ontsluiting van de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice (GDS2) vindt u de documentatie op de pagina Schema's onder het kopje 'GDS2'.

IMKAD-waardelijsten

BRK Levering maakt gebruik van IMKAD-waardelijsten. Deze zijn voor u beschikbaar op de pagina Schema's onder het kopje 'IMKAD-Waardelijsten'. Meer informatie over IMKAD kunt u vinden op deze pagina.

Bijwerken Landelijke Voorziening WKPB (LV WKPB)

In het document 'Handreiking bijwerken LV WKPB met BRK Levering', vindt u uitleg over het bijwerken van de Landelijke Voorziening WKPB met BRK Levering.

Levering

Afgifteservice

Het Kadaster levert de bestanden van BRK Levering via de afgifteservice in Kadaster-on-line. Om gebruik te kunnen maken van de afgifteservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Bestanden ophalen

Hebt u gekozen voor een abonnement? Dan sturen wij u per e-mail een link waarmee u het totale bestand op kunt halen. Vanaf dat moment staan de mutatieberichten dagelijks voor u klaar.

PKI-overheidscertificaat

U moet een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN (Overheids Identificatie Nummer voor overheden) of HRN (Handels Register Nummer voor niet-overheden) hebben. Dit nummer vindt u in het "Subject.serialNumber"-veld in het certificaat.

Dit certificaat moet voldoen aan de Digikoppeling-standaarden. Informatie over het PKI-overheidscertificaat voor het OIN of HRN vindt u op de website van Logius. Hier kunt u ook het PKI-overheidscertificaat aanvragen als u daarover nog niet beschikt.

Het geldige OIN of HRN van het PKI-overheidscertificaat is nodig voor de identificatie van de afnemer naar de downloadservice van BRK Levering. Het certificaat heeft u als afnemer nodig om vanuit een applicatie de downloadservice BRK Levering via een beveiligde verbinding te benaderen. Voor de autorisatie bij het Kadaster hebben wij alleen het geldige OIN of HRN nodig.

Aanleveren geldig OIN of HRN van PKI-overheidscertificaat

Vul uw geldige OIN of HRN in het Aanvraagformulier BRK Levering. Wij moeten dit, samen met uw gegevens, registreren voordat u BRK Levering kunt afnemen.

Hebt u al een geldig PKI-overheidscertificaat met OIN of HRN en is deze bekend bij het Kadaster, dan kunt u dit certificaat ook gebruiken voor het afnemen van BRK Levering.

U kunt alleen BRK Levering (mutatie)bestanden ophalen als uw certificaat bekend is bij het Kadaster.

Softwareleveranciers

Proefabonnement

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van BRK Levering? Als softwareleverancier kunt u een gratis proefabonnement aanvragen.

Verslagen bijeenkomsten softwareleveranciers

Regelmatig vinden er bijeenkomsten met softwareleveranciers plaats. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt. Hieronder vindt u de meest recente verslagen van deze bijeenkomsten.

Overzicht softwareleveranciers

Neem voor het aanpassen van uw software contact op met uw softwareleverancier. Raadpleeg het document 'BRK Levering - Lijst van softwareleveranciers en bedrijven' voor een overzicht van softwareleveranciers en bedrijven waar het Kadaster contact mee heeft in relatie tot BRK Levering.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.


Woningrapport

U ontvangt een rapport met informatie over:

 • de ligging van de woning en wie de eigenaar is;
 • bouwjaar, inhoud en oppervlakte;
 • de geschatte waarde van de woning en vergelijkbare woningen in de buurt.

Beschrijving

Met deze woninginformatie krijgt u een compleet beeld van een woning. Het product bevat gegevens van het Kadaster en informatie uit andere bronnen. U ontvangt:

 • een kaart van de omgeving
 • perceelsinformatie (onder andere eigenaar en oppervlakte)
 • kadastrale kaart (ligging van het kadastrale perceel met de omliggende percelen en een indicatie van de grenzen)
 • foto’s van de woning en de straat (bron: Cyclomedia)
 • bouwjaar, inhoud en vloeroppervlak van de woning en of de woning een monument is (bron: Dataland)
 • het energielabel (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • de prijsontwikkeling van woningen in de provincie en in Nederland (bron: CBS/Kadaster)
 • de geschatte waarde van het huis 
 • de verkoopprijzen van vergelijkbare huizen in de omgeving.

In enkele gevallen is dit product niet beschikbaar. Ook kan het voorkomen dat het product niet alle onderdelen bevat. Kijk bij 'Meer informatie'.

Woningrapport als basis voor waardebepaling

Wilt u als taxateur de waarde van een woning bepalen? Dan kunt u dit rapport als basis gebruiken. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) erkent het Woningrapport als onderdeel van het taxatierapport en de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

Tarieven

Het tarief voor een Woningrapport is € 26,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Het Woningrapport kunt u op 2 manieren bestellen:

 • online in de webwinkel;
 • online via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadata internet.

Woningrapport via webservice

Het Woningrapport kunt u ook opvragen via de webservice Woningrapport in Kadata internet. Om gebruik te maken van de Woningrapport service hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Hebt u al een abonnement? Neem dan contact op met uw beheerder, deze kan u toegang geven. Lees meer over de webservices bij 'Meer informatie'.

Levering

Levertijd via webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt het Woningrapport direct inzien en downloaden via Kadata internet of de webservice in Kadata internet. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster

Bestandsformaat

Het Woningrapport wordt geleverd in pdf-formaat. Om het rapport te bekijken of af te drukken, hebt u een pdf-viewer zoals Acrobat Reader van Adobe nodig.

Meer informatie

Niet alle informatie beschikbaar

Niet van alle woningen in Nederland is woninginformatie beschikbaar. U kunt geen woningrapport opvragen als:

 • het Kadaster nog niet over adresgegevens beschikt (bijvoorbeeld bij een woning in aanbouw)
 • de adresgegevens onjuist of onvolledig zijn
 • het om een bedrijfspand gaat
 • het adres aan meerdere kadastrale percelen is gekoppeld

Het kan ook voorkomen dat het product niet alle onderdelen bevat. Zo is het perceel- en bebouwingsoppervlak niet bekend als de woning een appartement of onderdeel van een woningblok is. Ook de omgevingsfoto’s, de informatie van Dataland en het Energielabel kunnen ontbreken of onvolledig zijn.

Woningrapport via de webservice

Het Woningrapport is ook beschikbaar via de webservices in Kadata internet. Hiermee kunnen zakelijke klanten op ieder moment informatie oproepen uit de databases van het Kadaster. Dit betekent dat u gegevens niet meer in uw eigen systeem hoeft op te slaan om ze te ontsluiten. Zo maakt u altijd gebruik van de meest recente gegevens waarover het Kadaster beschikt. Ook voorkomt u dat u een aanvraag doet waar u niet volledig gebruik van maakt.

Voor het gebruik van de webservice Woningrapport is geen GIS-programma nodig. U kunt de webservice gebruiken vanuit zowel desktop- als webapplicaties. Meer over het gebruik van de webservice leest u in de handleiding bij 'Documenten'.


Referentiepanden

U ontvangt een overzicht van de koopsommen van vergelijkbare panden in de omgeving. Handig bij:

 • het taxeren van een woning;
 • het beoordelen van een hypotheekaanvraag.

Beschrijving

Als u een woning moet taxeren of een hypotheekaanvraag moet beoordelen, wilt u snel inzicht in de waarde van een woning. Het is dan handig om te weten wat vergelijkbare panden in de omgeving hebben opgebracht. Referentiepanden van het Kadaster geeft een overzicht van vergelijkbare huizen in de omgeving en hun koopsom.

Woningtypen

Om de koopsommen goed te kunnen vergelijken, maken we onderscheid tussen de volgende woningtypen:

 • appartement;
 • tussenwoning of geschakelde woning;
 • hoekwoning;
 • 2-onder-1-kapwoning;
 • vrijstaande woning;
 • wonen met bedrijvigheid.

Selectiecriteria

U bepaalt zelf de selectiecriteria voor de referentiepanden:

 • hoeveel referentiepanden u in het overzicht wilt opnemen;
 • de periode waarover u informatie wilt ontvangen (vanaf 1993);  
 • in welke straal de referentiepanden rond de opgegeven woning liggen;
 • bebouwingsoppervlakte;
 • hoeveel procent de grootte van de percelen mag afwijken.

In het overzicht kunnen alleen woningen worden opgenomen die na 1 januari 1993 zijn verkocht.

Tarieven

Het tarief voor Referentiepanden is € 1,16 per gevonden transactie.

Het minimumbedrag is € 72,00. Dit geldt niet voor afname via Mijn Kadaster.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

 • Bent u een particulier en wilt u een inschatting hebben van de waarde van uw woning? Of wilt u weten wat vergelijkbare woningen in de omgeving hebben opgebracht? Dan kunt u een Woningrapport of Koopsominformatie opvragen.

Een overzicht van Referentiepanden kunt u op de volgende manieren bestellen:

Heeft u vragen of specifieke wensen? Wij helpen u graag met maatwerk voor uw organisatie. Neem hiervoor contact op via het online formulier Maatwerk en advies of telefoonnummer 088 183 47 00. 

Levering

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt een overzicht van Referentiepanden direct inzien en downloaden via Kadata internet. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Hierin staat het aantal gevonden panden en het totaalbedrag vermeld. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u het overzicht met Referentiepanden binnen 5 werkdagen toe.


Aanbrengen microdots op een schip

Met microdots kan snel worden achterhaald op welke naam een boot of schip geregistreerd staat:

 • extra zekerheid naast het gebruikelijke brandmerk;
 • geschikt voor beroeps- en pleziervaartuigen.

Beschrijving

Een schip is een gewild object voor diefstal. Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 1200 vaartuigen gestolen. Vaak weet de politie niet van wie een gestolen vaartuig is. Om een boot zo goed mogelijk te beveiligen en na eventuele diefstal weer snel terug bij de rechtmatige eigenaar te krijgen, kunt u microdots laten aanbrengen.

Wat zijn microdots?

Microdots zijn zeer kleine kunststof schijfjes met een uniek identificatienummer. Met een spuitbus worden duizenden van deze schijfjes samen met een helder opdrogende lijm aangebracht op vaste of diefstalgevoelige onderdelen van een schip. De microdots zijn water- en hittebestendig en kunnen zowel binnen- als buitenboord worden aangebracht. De lijmlaag met microdots is nagenoeg onzichtbaar. Alleen bevoegden zoals de waterpolitie kunnen de code met speciale apparatuur aflezen.

Waarom zijn microdots effectief?

Het is onmogelijk om alle aangebrachte microdots te verwijderen of de unieke code te wijzigen. Er hoeft slechts 1 microdot te worden gevonden om te achterhalen op welke naam een gestolen schip bij het Kadaster geregistreerd staat. Bovendien is de levensduur gegarandeerd tot minimaal 20 jaar na het aanbrengen. Microdots zijn hierdoor veiliger dan het brandmerk, dat moedwillig kan worden weggehaald of beschadigd.

Tarieven

Het tarief voor het aanbrengen van microdots op 1 schip is € 112,--

Het tarief voor het aanbrengen van microdots op 2 tot maximaal 6 schepen op 1 locatie op 1 dag is € 56,-- per schip.

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

Als u de microdots in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten.

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Bestellen

Wilt u uw schip laten voorzien van microdots? Vul dan het formulier 'Verzoek tot branding en/of aanbrengen microdots' in. In de toelichting vindt u meer informatie over het invullen van het formulier.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam:

Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie van het Kadasterkantoor in Rotterdam in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam 

Voorwaarden

Om microdots te kunnen laten aanbrengen, moet uw schip geregistreerd zijn en een geldig brandmerk hebben. Meer informatie over de registratie van schepen en het aanbrengen van een brandmerk leest u op de pagina Teboekstelling schip. De microdots kunnen gelijktijdig met het brandmerk worden aangebracht.

Is uw schip al geregistreerd bij het Kadaster, maar nog niet voorzien van microdots? Ook dan kunt u microdots laten aanbrengen.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag neemt het Kadaster binnen 5 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Uw schip moet vrij toegankelijk zijn als de microdots worden aangebracht.

Een inspecteur controleert of de gegevens van het schip juist zijn en of er niet eerder microdots zijn aangebracht. Vervolgens worden de microdots in overleg met u aangebracht op verschillende vaste of waardevolle onderdelen van het schip, bijvoorbeeld op de motorfundatie of onderdeks.

Meer informatie

Hoe gaat het aanbrengen van microdots in zijn werk? Bekijk het filmpje op YouTube.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice schepen


3D gebouwhoogte NL

Helpt bij het verbeelden van effecten van beleidskeuzes ten aanzien van:

 • geluid
 • zon, schaduw en wind
 • luchtkwaliteit

Beschrijving

Het gegevensbestand 3D gebouwhoogte NL bevat de hoogte van 99,7% van alle gebouwen uit TOP10NL. De gebouwhoogte is als attribuut toegevoegd aan de 2D-geometriëen van de gebouwen.

Datavisualisaties

Met deze informatie kunt u in standaard GIS-software snel een 3D-model genereren. De data kunt u gebruiken voor simpele visualisaties. Maar ook voor ruimtelijke analyses in 3D, zoals analyses van geluid, zicht, schaduw en energie. De gegenereerde 3D volumes kunt u controleren met de 3D-validatieservice van de TU Delft.

Hoogte-attributen

De hoogten komen uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). De 4 attributen bevatten:

1. de minimale hoogte van het gebouw (de hoogte op maaiveld)
2. de maximale hoogte van het gebouw
3. de gemiddelde hoogte van het gebouw
4. de mediaan

De mediaan kunt u gebruiken om eventuele uitschieters in de data te negeren. Deze kunnen bijvoorbeeld ontstaan door geometrische verschillen tussen de gebouwen in TOP10NL en de bijbehorende hoogtepunten uit het AHN.

Eerste versie

Het betreft een eerste versie van 3D gebouwhoogte NL. Het bestand wordt de komende tijd verder ontwikkeld. Omdat tussen de opnamen van AHN2 en TOP10NL soms enkele jaren tijdsverschil zit, bevat het bestand soms inconsistenties.

3D kaart NL

Bent u op zoek naar een 3-dimensionale kaart van Nederland? 3D kaart NL is een digitaal topografisch bestand waarin alle objecten uit TOP10NL driedimensionaal worden weergegeven. Meer informatie vindt u op de pagina 3D kaart NL

Tarieven

 

Het tarief voor 3D gebouwhoogte NL in GML-formaat (via PDOK) is € 0,--*

* Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid. 

Voorwaarden

Voor het gebruik van 3D gebouwhoogte NL geldt de CC-BY licentie.

Bestellen

3D Gebouwhoogte in GML-formaat kunt u direct downloaden via PDOK.

Feedback

Voor de doorontwikkeling van 3D gebouwhoogte NL ontvangen we graag feedback. Hebt u 3D gebouwhoogte NL besteld en wilt u uw bevindingen met ons delen? Of hebt u vragen? Laat het ons dan weten.

Levering

3D Gebouwhoogte in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden.


Veldwerk (Relaas van bevindingen)

Vraagt u een Veldwerk aan dan ontvangt u een Relaas van bevindingen. Dit relaas bevat informatie over de ligging en meting van een kadastrale grens ten tijde van het ontstaan:

 • Schets met meetgegevens en waarnemingen
 • Omschrijving van de kadastrale grenzen
 • Gegevens van belanghebbenden

Beschrijving

Als een deel van een perceel verkocht wordt, ontstaan één of meerdere nieuwe kadastrale grenzen. Datzelfde geldt voor een perceel dat gesplitst wordt in meerdere percelen. In beide gevallen komt een landmeter van het Kadaster langs en wijzen koper en verkoper de nieuwe grenzen aan. De landmeter maakt ter plekke een relaas (verslag) van zijn bevindingen. Onderdeel van dat relaas is een schets met de meetgegevens van de nieuwe grenzen, het Veldwerk.

Een Veldwerk is niet op schaal. Om aan de hand van de meetgegevens afstanden te kunnen berekenen, hebt u landmeetkundige kennis nodig!

Welke informatie ontvangt u?

Een Relaas van bevindingen bevat juridische informatie, technische informatie en een terreinschets.

Juridische informatie

 • Het hoe en waarom van het ontstaan van de nieuwe grens;

 • Gegevens van belanghebbenden
  Denk bijvoorbeeld aan gegevens van de verkoper (vervreemder) en de koper (verkrijger);

 • Beschrijving van de nieuwe grens.

Technische informatie

 • Omschrijving van de aangewezen kadastrale grens of grenzen
  Denk bijvoorbeeld aan het midden van een sloot of een trottoirband. Als de grens bij de meting is gemarkeerd door een ijzeren buis of piket dan is die informatie ook opgenomen;

 • Meetgegevens die betrekking hebben op de kadastrale perceelgrenzen en/of een lijst met (berekende) coördinaten;

 • De manier waarop de grenzen gemeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een meetband of een GPS-ontvanger; 

 • Topografie zoals bijvoorbeeld een gebouw of een sloot in de directe nabijheid van de nieuwe grens;

 • Perceelnummers
  Rood voor nieuwe perceelnummers, zwart voor ongewijzigde perceelnummers en blauw voor vervallen perceelnummers;

 • Terreinschets 
  In de vorm van een schets is de meting weergegeven. Dit Veldwerk is niet op schaal.

Bijzondere situaties

Eén perceel, meerdere Veldwerken

Het komt voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat van toepassing is, nemen wij contact met u op.   

Geen bruikbaar Veldwerk

Voor veel percelen geldt dat er geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

 • de grens is bepaald voordat er op het perceel gebouwd is. Het Veldwerk heeft dan geen (duidelijke) topografie zoals bijvoorbeeld een gebouw, van waaruit u de grens kunt bepalen.

 • de grens is ingemeten op basis van coördinaten. Om de grens te kunnen bepalen, is naast landmeetkundige kennis ook speciale apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de coördinaten met een smartphone te herleiden.  

 • het een ‘minuutgrens ’ betreft. Van een minuutgrens zijn geen meetgegevens beschikbaar. Een minuutgrens kan alleen bepaald worden aan de hand van informatie uit het kadastraal archief en kennis van oude meetmethodes.

 • het Veldwerk onvoldoende meetgegevens en topografie bevat. 

 • het een administratieve grens betreft. Dat is een grens die door het Kadaster is ingetekend om een, in een akte geleverd gedeelte van een perceel, af te beelden op de kadastrale kaart. De kleur van een administratieve grens is blauw. Een administratieve grens wordt definitief als de grens door het Kadaster is gemeten na een aanwijzing door belanghebbenden.

 • het een voorlopige kadastrale grens betreft. Dit zijn grenzen die een notaris in de kaart heeft getekend en die nog niet definitief zijn. Van voorlopige grenzen moeten de meetgegevens nog worden bepaald.

Als blijkt dat er van het door u gewenste perceel geen bruikbaar Veldwerk beschikbaar is, nemen wij contact met u op. U kunt dan overwegen een Grensconstructie aan te vragen.

Grensreconstructie

Wilt u weten waar een kadastrale grens ligt en helpt een Veldwerk u niet verder? Dan kan een landmeter van het Kadaster de betreffende grens uitzetten in het terrein. Hij doet dat op basis van de meetgegevens die bij het ontstaan van de grens zijn vastgelegd. Wilt u dat een landmeter van het Kadaster de grens opnieuw uitzet? Vraag dan een Grensreconstructie aan. 

Tarieven

Tarief veldwerk*  is  € 41,00

* Het komt voor dat niet alle grenzen van een perceel op één Veldwerk staan. Als dat van toepassing is, nemen wij contact met u op.

Deze bedragen zijn vrij van btw

 

Bestellen

Een Veldwerk kunt u op 2 manieren bestellen:

Meer informatie over Mijn Kadaster.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Veldwerk met een toelichting binnen 3 werkdagen per e-mail (jpg-formaat) of per post. U kunt de toelichting alvast downloaden en bekijken.


Historische topografische kaart

Deze collectie historische kaarten geeft een indruk van het Nederlandse landschap van 1865 tot nu:

 • waardevolle topografische informatie voor stamboomonderzoek en landschapsreconstructie;
 • oude edities van actuele kaarten laten recente veranderingen zien;
 • geschikt als wandkaart en leuk als relatiegeschenk.

Beschrijving

Historische topografische kaarten geven een volledig beeld van het terrein en het landschap van vroeger. U kunt zien waar bebouwing was, hoe beekjes en rivieren liepen en waar bos, hei of weidegrond was. Historische topografische kaarten bevatten informatie over plaats- en streeknamen en kunnen een waardevolle aanvulling zijn op stamboomonderzoek.

Kopieën bestellen

Van de kaarten kunt u een kleuren- of zwartwitkopie bestellen. Historische topografische kaarten zijn verkrijgbaar op vier schalen: 1:25.000 (1935 tot nu), 1:50.000 (1903 tot nu), 1:100.000 (1955 en 2016 tot nu) en 1:200.000 (1865 tot 1955). De kaarten worden geplot op 120 grams papier en zijn ook verkrijgbaar als digitaal bestand.

Bij uw bestelling geeft u aan uit welk jaar u een historische kaart wilt ontvangen. U ontvangt de kaart die in het opgegeven jaar actueel was, deze kan dus ouder zijn dat het door u opgegeven jaar. 

Schaal 1:25.000

 • Uitgegeven van 1935 tot nu. 
 • Keuze uit kleurenkopie, zwart-witkopie of digitaal rasterbestand.
 • Afmeting van de kaarten: variabel, ca. 52 x 66 cm (incl. legenda).
 • Afmeting kaartbeeld: variabel, ca. 43 x 53 cm.

Schaal 1:50.000

 • Uitgegeven van 1903 tot nu toe. 
 • Keuze uit kleurenkopie, zwart-witkopie of digitaal rasterbestand.
 • Afmeting van de kaarten: variabel, ca. 52 x 66 cm (incl. legenda).
 • Afmeting kaartbeeld: variabel, ca. 43 x 53 cm.

Schaal 1:100.000

 • Eenmalige uitgave uit 1955 en recente uitgaves van 2016 tot nu. 
 • Keuze uit kleurenkopie, zwart-witkopie of digitaal rasterbestand.
 • Afmeting van de kaarten: 52 x 66 cm (incl. legenda).
 • Afmeting kaartbeeld: 43 x 53 cm.

Schaal 1:200.000

 • Serie van 1865 tot 1955.
 • Keuze uit kleurenkopie, zwart-witkopie of digitaal rasterbestand.
 • De afmeting van de kaart is afhankelijk van de afmeting van de oorspronkelijke kaart.

Zoekt u een actuele topografische kaart? Kijk dan op de productpagina Topografische kaart.  

Tarieven

- zwart-witkopie, formaat A0 € 7,85
- kleurenkopie € 17,60
- digitale kopie (300 dpi) € 24,00
- verzendkosten, per verstrekking (levering per post) € 3,50

Raadplegen verzameling op het Kadasterkantoor te Zwolle*

het eerste uur is gratis, daarna bedragen de kosten per uur € 48,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

* Maak hiervoor eerst een afspraak via 088-183 22 00 of via het formulier.

 

Bladwijzers

Gebruik de bladwijzers om de juiste kaartbladen te selecteren. In de catalogus Historische topografische kaart 1:200.000 vindt u bovendien per kaartblad de jaren van druk en verkenning. Vermeld op het bestelformulier duidelijk van welk kaartblad en jaar u een kopie wilt ontvangen.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de kopie(en) binnen 5 werkdagen toe per post. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaarten kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd rom.

Klantervaring

Het bedrijf Dotka Data gebruikte de historische kaarten en luchtfoto's van het Kadaster voor de ontwikkeling van hun product 'Dotka Report'. Dit rapport brengt de geschiedenis van een gebied in kaart. "Het is mogelijk om in 45 stappen de ontwikkeling van je eigen straat te zien van 1809 tot nu. En dat is een bijzondere ervaring", vertelt Wouter Brokx van Dotka Data. De volledige klantervaring leest u in het artikel '200 jaar gebiedshistorie in kaart'.


Splitsen van percelen

Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en perceelnummers:

 • uitermate geschikt voor grote projecten als de verkoop van huurwoningen;
 • of als u één of meerdere delen van een kadastraal perceel wilt verkopen.

Beschrijving

Het Kadaster kan een perceel vóór verkoop voor u splitsen. Dit is handig wanneer u slechts een deel van een kadastraal perceel wilt verkopen. Of wanneer u een geheel perceel in verschillende delen wilt verkopen. Voorwaarde is wel dat de nieuwe grenzen op het moment van de splitsing in het terrein zichtbaar en aan te wijzen moeten zijn. Dat kan door de nieuwe grenzen af te palen of gebruik te maken van topografische elementen. De nieuwe percelen krijgen een eigen kadastrale aanduiding en een definitieve kadastrale grootte. En na afloop ontvangt de aanvrager een factuur en overzicht van de nieuwe percelen.

Wanneer is het zinvol een perceel te laten splitsen?

 • Als u een gedeelte van een perceel verkoopt en bekend is waar de nieuwe grenzen lopen. De nieuwe grenzen dienen zichtbaar te zijn in het terrein of afgepaald zijn.
 • Als de kadastrale grenzen en de oppervlakte van de nieuwe percelen vóór de overdracht vastgesteld moeten zijn, zoals bij de verkoop van appartementencomplexen;

Ook als er geen sprake is van verkoop of overdracht kunt u een perceel laten splitsen.

Werkwijze Splitsen van percelen

De eigenaar van het te splitsen perceel vraagt de splitsing aan of hij machtigt daarvoor een ander. Uiteraard houdt de eigenaar de nieuwe percelen in eigendom. De gerechtigde wijst de nieuwe grenzen van de nieuw te vormen percelen aan. Een landmeter van het Kadaster meet ze op en legt ze vast in de Basisregistratie Kadaster.

Grote meetopdrachten

Wilt u 50 of meer nieuwe percelen vormen? Dan geldt een verlaagd tarief als uw opdracht voldoet aan de gestelde eisen. Vraag hiervoor een offerte aan via het bestelformulier Splitsen van percelen.

Oppervlakten kleiner dan 100m2

Wilt u een perceel splitsen dat kleiner is dan 100m2 en minder dan € 5000,- waard is? Neem dan contact op met een notaris. In dat geval is het mogelijk dat er een lager tarief gehanteerd wordt. De notaris verzorgt dan de splitsing door middel van een 'Voorlopige kadastrale grens.’

Voorlopige kadastrale grenzen

Als u een perceel wilt splitsen maar de definitieve kadastrale grenzen nog niet in het terrein kunt aanwijzen, ga dan naar Voorlopige kadastrale grenzen. Voorlopige kadastrale grenzen is bedoeld voor het notariaat, provincies, gemeenten en overheidsgrootgrondbezitters.

Meetgegevens zelf aanleveren

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau hebt u de mogelijkheid de meetgegevens van nieuwe grenzen voor het splitsen van percelen aan te leveren aan het Kadaster. Meer informatie hierover vindt u bij Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens.

Meer informatie

Een uitgebreide uitleg van de werkwijzen bij het splitsen van percelen vindt u in de folder en handleiding bij 'Documenten'. De handleiding leidt u stap voor stap door het splitsingsproces.

Tarieven

 

Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel € 400,00
Splitsen van percelen met 50 of meer nieuw te vormen percelen, per nieuw perceel € 328,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Bent u eigenaar van het te splitsen perceel en moeten minder dan 50 nieuwe percelen gevormd worden? Plaats dan direct een bestelling voor de splitsing. U krijgt dan meteen inzicht in de kosten van uw splitsing.

Zodra wij uw bestelling hebben verwerkt, sturen wij u een bevestiging met de kadastrale kaart van het te splitsen perceel. We nemen dan ook contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bent u niet de eigenaar van het te splitsen perceel, of moeten 50 of meer nieuwe percelen gevormd worden? Vraag dan een offerte aan voor een splitsing.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de meting in het terrein (in overleg met u) in principe binnen 20 werkdagen plaats. Voor de aanwijs neemt de landmeter contact met u op. Bent u niet de eigenaar of zijn gemachtigde, dan neemt de landmeter contact op met de eigenaar voor de aanwijs.

Kennisgeving

De kadastrale eigenaar ontvangt een kennisgeving van de nieuwe perceelnummers en oppervlaktes. De opdrachtgever of gemachtigde ontvangt een kadastraal kaartje waarop de nieuwe perceelnummers worden getoond en kan dit gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.


Voorlopige kadastrale grenzen (Splits)

Splitsen met behulp van Voorlopige kadastrale grenzen:

 • maakt de nieuwe definitieve kadastrale aanduiding snel beschikbaar;
 • verhoogt de efficiency van uw werkproces;
 • is uitstekend geschikt voor het vormen van grondpercelen bij appartementssplitsingen;
 • voor nieuwbouw, uitbreiding en koop-verkoop van kleine stukjes grond.

Beschrijving

Voorlopige kadastrale grenzen (VKG) biedt u de mogelijkheid gehele kadastrale percelen te vormen, voordat de definitieve grenzen in het terrein aan te wijzen zijn. Deze manier van splitsen maakt het gebruik van deelpercelen overbodig. Bij de splitsing ontstaan gehele percelen met:

 • voorlopige kadastrale grenzen;
 • een voorlopige kadastrale oppervlakte;
 • definitieve perceelnummers.

Wilt u een perceel splitsen en zijn de definitieve grenzen al wel in het terrein aan te wijzen? Ga dan naar Splitsen van percelen. Wilt u percelen samenvoegen? Ga dan naar Samenvoegen van percelen.

Voor wie?

Voorlopige kadastrale grenzen is beschikbaar voor iedereen die te maken heeft met kadastrale splitsingen en het samenvoegen van percelen. Doelgroepen zijn het notariaat, provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere overheidsgrootgrondbezitters.

Hoe werkt het?

Het aangeven van voorlopige kadastrale grenzen doet u met de applicatie Splits. Aanvullende informatie over het gebruik en het aanvragen van toegang tot de applicatie leest u bij 'Splits'.

Relatie met KIK

Percelen met voorlopige kadastrale grenzen kunnen worden opgenomen in een KIK-akte. Dat past in de lijn van de verregaande automatisering door middel van het Ketenintegratie Inschrijving Kadaster-programma (KIK). KIK heeft als doel de gegevensuitwisseling tussen aanbieders van stukken en het Kadaster verder te automatiseren en deze gegevens automatisch te verwerken. Zo ontstaat er een betere en snellere dienstverlening.

Meer informatie

Bij 'Documenten' vindt u documenten met meer informatie over VKG en Splits.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bekijk dan onze webinars of neem contact op met de Klantenservice VKG

Administratieve grens

Een administratieve grens is een grens die door het Kadaster is ingetekend om een, in een akte geleverd gedeelte van een perceel, af te beelden op de kadastrale kaart. De kleur van een administratieve grens is blauw. Een administratieve grens wordt definitief als de grens, na aanwijzing door belanghebbenden, door het Kadaster is gemeten.    

Inschrijven situatietekening

Maakt u voor het leveren van één of meerdere gedeelten van kadastrale percelen geen gebruik van VKG percelen via Splits, dan is de notaris verplicht één of meer situatietekeningen bij de akte aan te bieden. Als een tekening ontbreekt, wordt het stuk geweigerd en wordt een ANI (Attendering op Niet Inschrijving) verstuurd. Op die manier kunnen wij het perceel inschrijven als een geheel perceel met een administratieve grens. De eisen waaraan een situatietekening moet voldoen zijn:

 • de ligging van de gedeelten is met onderscheidende arcering aangegeven;
 • de tekening: 
  - bevat de betreffende kadastrale grenzen en perceelsnummers;
  - is noordgericht;
  - bevat een schaalbalk;
  - bevat een weergave van aanwezige bebouwing.

Samenvoegen

U kunt twee of meer kadastrale percelen laten samenvoegen tot één perceel. Na het samenvoegen ontstaat een nieuw perceel met een nieuw perceelnummer. Meer informatie vindt u op de pagina Samenvoegen van percelen.

Tarieven

Splitsen van percelen met behulp van voorlopige kadastrale grenzen, per gevormd perceel € 90,00
Verificatiemeting, per te meten perceel € 600,00*

Deze bedragen zijn vrij van btw

* Bij kleine percelen brengen wij alleen de kosten voor het splitsingsverzoek (€ 90,00) in rekening. In de akte moet duidelijk vermeld staan dat het perceel niet groter is dan 100 m² en niet duurder dan € 5.000,00. Bij de overdracht brengen wij dan geen kosten voor de verificatiemeting in rekening.

Splits

Wat is Splits?

Splits is een applicatie in Mijn Kadaster, waarin u zelf op de kadastrale kaart kunt intekenen waar de voorlopige kadastrale grenzen liggen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd en ontvangt u de definitieve perceelnummers. De definitieve grenzen worden op een later moment door het Kadaster ingemeten, nadat partijen (meestal koper en verkoper) de definitieve grenzen kunnen aanwijzen. Als de grenzen definitief zijn verwerkt, ontvangen de rechthebbenden een kennisgeving. 

Wat is de verwerkingstijd?

In de meeste gevallen is uw splitsingsverzoek binnen 10 minuten verwerkt. Voegt u een machtiging of opmerking bij uw aanvraag dan duurt de verwerking maximaal 3 werkdagen. Hierover informeren wij u per e-mail.

Toegang tot Splits

Om met Splits in Mijn Kadaster te kunnen werken, moet u autorisatie aanvragen. Dit kan met het contactformulier Splits.  

Opleiding

Aan de hand van instructiefilms leggen wij u uit hoe Splits werkt.  

Handleidingen

Meer informatie over het gebruik van Splits vindt u in de gebruikershandleiding, de Quick Reference Card en het document met veelgestelde vragen. 

Klantervaring

Gemeente Enschede

De gemeente Enschede gebruikt bij bouwprojecten al 5 jaar lang voorlopige kadastrale grenzen. Op een digitale kaart tekent de gemeente, vóór de overdracht aan de nieuwe eigenaren, de nieuwe grenzen in. Hierdoor geeft de kadastrale registratie ook tijdens bouwprojecten een goed beeld van de werkelijkheid. Lees de klantervaring uit Terzake magazine.

KleurrijkWonen

Jolanda van Dam is verkoopmakelaar bij woningcorporatie KleurrijkWonen. Het komt regelmatig voor dat de corporatie een deel van een perceel wil overdragen. Er zijn 3 manieren om percelen te splitsen. Van Dam kiest dan de methode die het best past bij de situatie. Met een hoofdrol voor het nieuwste alternatief: Voorlopige kadastrale grenzen. Lees de volledige klantervaring uit Terzake magazine. 


Topografische kaart

Actuele topografische kaarten van Nederland op schaal 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000:

 • te gebruiken als wandelkaart, fietskaart of routekaart;
 • geschikt voor technisch gebruik;
 • ook gelamineerd verkrijgbaar.

Beschrijving

Met topografische kaarten van het Kadaster krijgt u een volledig beeld van het terrein en het landschap, zoals huizen, straten, water, bos en plaatsnamen. Straatnamen staan niet op een topografische kaart, met uitzondering van grote rijkswegen.

Topografische kaarten zijn verkrijgbaar op 4 schalen:

Schaal 1:10.000

 • onvertekend beeld van de topografie;
 • geschikt voor technische doeleinden zoals het maken van bestemmings- en landinrichtingsplannen (niet geschikt voor toeristisch gebruik);
 • kaartbeeld 100 x 62,5 cm (geeft een terrein weer van 10 x 6,25 km);
 • leverbaar volgens de standaard bladwijzer of een vrij te kiezen uitsnede. Uw keuze geeft u aan tijdens het bestelproces;  
 • geplot in grijs.

Schaal 1:25.000

 • zeer gedetailleerd beeld van de topografie;
 • geschikt als fietskaart of wandelkaart;
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 10 x 12,5 km);
 • afmeting kaartbladen (incl. legenda) 57 x 60 cm;
 • geplot in kleur.

Schaal 1:50.000

 • enigszins vereenvoudigd beeld van de topografie;
 • geschikt als routekaart;
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 20 x 25 km);
 • afmeting kaart (incl. legenda) 57 x 60 cm;
 • geplot in kleur.

Schaal 1:100.000

 • vereenvoudigd beeld van de topografie;
 • geschikt als routekaart en overzichtskaart;
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 40 x 50 km);
 • afmeting kaart (incl. legenda) 57 x 60 cm;
 • geplot in kleur.

De kaarten op schaal 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000 zijn ook in gelamineerde uitgave verkrijgbaar.

Zoekt u een topografische kaart uit het recente verleden? Kijk dan op de productpagina Historische topografische kaart.  

Tarieven

- schaal 1:10.000, grijsdruk, ongevouwen € 10,25
- schaal 1:25.000, kleurendruk, gevouwen of ongevouwen € 5,50
- schaal 1:25.000, kleurendruk, geplastificeerd € 9,60
- schaal 1:50.000, kleurendruk, gevouwen of ongevouwen € 5,50
- schaal 1:50.000, kleurendruk, geplastificeerd € 9,60
- schaal 1:100.000, kleurendruk, gevouwen of ongevouwen € 5,50
- schaal 1:100.000, kleurendruk, geplastificeerd € 9,60
- verzendkosten papieren levering via post, per verstrekking € 3,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Bestel kaartbladen van de Topografische kaarten in de webwinkel.

Kaartbladen van de Topografische kaarten 1:25.000 en 1:50.000 kunt u ook op afspraak kopen aan de balie van het Kadasterkantoor in Zwolle.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Topografische kaart binnen 5 werkdagen toe.

Meer informatie

Wilt u van meerdere deelkaarten een grote kaart laten maken of hebt u andere wensen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcenter.


TOPNL

Uitstekende basis voor het toevoegen of bewerken van gegevens:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie;
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens;
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties.

Beschrijving

TOPNL bestaat uit de producten TOP50NL, TOP100NL, TOP250NL, TOP500NL en TOP1000NL. De producten zijn digitale objectgerichte topografische bestanden, automatisch generaliseerd uit TOP10NL. TOPNL-producten behoren samen met TOP10NL tot de Basisregistratie Topografie (BRT). De producten zijn uniform, consistent en landsdekkend en kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden.

TOPNL actualiteit

De meest recente levering van TOPNL is van juni 2017. Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn de verschillende TOPNL producten in GML-formaat beschikbaar als open data.

TOP50NL

TOP50NL wordt automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. U kunt TOP50NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:25.000 en 1:125.000. De productie van TOP50NL sluit volledig aan op de bijhoudingscyclus van TOP10NL. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP100NL

TOP100NL wordt automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. U kunt TOP100NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:75.000 en 200.000. De productie van TOP100NL sluit volledig aan op de bijhoudingscyclus van TOP10NL. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP250NL

TOP250NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP250NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:150.000 en 1:400.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP500NL

TOP500NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP500NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:350.000 en 1:750.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

TOP1000NL

TOP1000NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand gemaakt door middel van een conversie en generalisatie uit EuroRegionalMap (ERM). ERM is een Europese basiskaart op schaal 1:250.000 en wordt voor het Nederlandse grondgebied bijgehouden door het Kadaster. ERM wordt bijgehouden door een handmatig generalisatieproces, waarbij TOP50NL als bron gebruikt wordt. U kunt TOP1000NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:750.000 en 1:1.500.000. Informatie over de actualiteit en geplande updates vindt u bij 'Documenten'.

Bestandsformaten

Geography Markup Language (GML) Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn de verschillende TOPNL producten in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.
Overige formaten Wenst u een TOPNL product in een ander formaat? Vraag dan een offerte aan bij onze Klantenservice. Voor een snellere afhandeling graag "TOPNL" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden a.u.b.

TOPNL producten zijn via www.pdok.nl ook beschikbaar als webservice, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) en Tile Map Service (TMS).

Meepraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Tarieven

TOPNL producten in GML-formaat (via PDOK) € 0,00
TOPNL producten in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPNL geldt de CC-BY licentie.

Bestellen

Downloaden via PDOK

TOPNL producten in GML-formaat kunt u direct downloaden via PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken. 

Formaat anders dan GML

TOPNL producten in een formaat anders dan GML vraagt u aan met het contactformulier

Levering

TOPNL producten in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOPNL in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.


Koopsominformatie

Informatie over de aankoopprijs van een huis of huizen met een bepaalde postcode. Handig als u:

 • een inschatting wilt hebben van de waarde van een woning;
 • een vraagprijs voor uw huis wilt bepalen.

Beschrijving

U ontvangt per e-mail, sms of telefonisch de verkoopprijs (de koopsom) van een specifieke woning of van woningen met een bepaalde postcode die dit jaar en de 5 jaar hiervoor zijn verkocht. 

De koopsominformatie wordt maandelijks geactualiseerd. Elke maand rond de 20e komen de gegevens van de maand ervoor beschikbaar.

Koopsominformatie leveren we in 3 varianten:

1 Koopsommenoverzicht

U krijgt een overzicht van de prijzen waarvoor huizen met een bepaalde postcode (bijvoorbeeld 1234AB) zijn verkocht. Het overzicht bevat alle verkoopprijzen van woningen en appartementen die dit jaar en de 5 jaar hiervoor zijn gekocht door particulieren. Van elke woning ziet u:

 • het huisnummer
 • de datum waarop de woning is verkocht
 • de verkoopprijs / koopsom
 • de oppervlakte van het perceel (niet bij appartementen)

2 Koopsom per sms

U stuurt een sms naar 8118. U ontvangt de laatste verkoopprijs van een woning of appartement en de datum waarop de woning is aangekocht per sms.

Koopsom per sms is een eenmalige sms-dienst en géén abonnement. Jonger dan 16? Vraag toestemming aan ouders of voogd.

Eenmalig
1,50/per SMS

3 Koopsomtelefoon

U belt de koopsomtelefoon op telefoonnummer (0900) 20 20 201. U ontvangt de laatste verkoopprijs van een woning of appartement en de datum waarop de woning is aangekocht. Per gesprek kunt u maximaal 3 koopsommen opvragen.

Wanneer is een verkoopprijs bekend?

Op de dag dat de akte wordt ondertekend bij de notaris, wordt deze ingeschreven bij het Kadaster. Op dat moment wisselt de woning officieel van eigenaar en is de verkoopprijs bekend.

Het is mogelijk dat een recente verkoopprijs nog niet zichtbaar is op het koopsomoverzicht. Het overzicht wordt maandelijks bijgewerkt. Rond de 20e van de maand zijn de gegevens van de maand ervoor beschikbaar. 

Vraagt u de prijs op van een nieuw gebouwde woning? Dan kan het zijn dat slechts de waarde van de bouwkavel in de koopakte is opgenomen. De waarde van de woning is in dat geval niet bij het Kadaster bekend.

Op zoek naar een verkoopprijs vóór 1993?

Via Koopsominformatie kunnen wij u geen verkoopprijzen van woningen verkocht vóór 1993 verstrekken. Bent u op zoek naar een koopsom van een woning verkocht vóór 1993? Dan is een Afschrift uit de registers een goed alternatief.

De aankoopprijs is niet bekend:

In de volgende gevallen is de verkoopprijs van een woning niet bekend:

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning)
 • als het gaat om een voormalige huurwoning
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • als de aankoopprijs kleiner is dan € 5.000,- of groter dan € 5.000.000.

Tarieven

Koopsommenoverzicht* (per postcode) € 2,40
Koopsom per sms* (per ontvangen koopsom) **€ 1,50
Koopsomtelefoon per minuut* (max. 3 koopsommen per gesprek) ***€ 0,80

*de informatie wordt maandelijks geactualiseerd

**plus uw gebruikelijke telefoonkosten.

***met een starttarief van € 0,0454, met een maximum van € 40,- per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

 • Bestel het Koopsommenoverzicht online in de webwinkel.
 • Voor aanbieders van stukken is het ook mogelijk dit product via de webservice KIK-Inzage aan te vragen. Meer informatie over KIK

Koopsom per sms

U sms't: KOOPSOM <postcode> <huisnummer> naar 8118
Voorbeeld: KOOPSOM 1234AB 12

Als het adres een huisletter en/of toevoeging heeft:
KOOPSOM <postcode> <huisnummer> <letter toevoeging> naar 8118
Voorbeeld: KOOPSOM 1234AB 12 A

Koopsom per sms is een eenmalige sms-dienst en géén abonnement. Jonger dan 16? Vraag toestemming aan ouders of voogd.

Koopsomtelefoon

U belt 0900 20 20 201 en geeft het adres en de postcode van de woning door.

Voorwaarden

Het Kadaster respecteert de Reclamecode sms-dienstverlening en de Gedragscode sms-dienstverlening.

Levering

Via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Koopsom per sms en Koopsomtelefoon

U ontvangt de Koopsominformatie direct via uw (mobiele) telefoon.


TOP10NL

TOP10NL is uitermate geschikt:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie;
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens;
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties.

Beschrijving

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt TOP10NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. Het bestand is uniform en consistent. TOP10NL is bovendien landsdekkend, dit betekent dat u het als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

TOP10NL actualiteit

De meest recente levering van TOP10NL is van juni 2017. Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL ook in GML-formaat beschikbaar als open data.

Objectklassen

TOP10NL is opgebouwd uit verschillende topografische elementen. In het bestand kunt u de volgende objectklassen raadplegen:

 • wegdeel;
 • spoorbaandeel;
 • waterdeel;
 • gebouw;
 • terrein;
 • inrichtingselement;
 • reliëf; 
 • hoogte;
 • registratief gebied;
 • geografisch gebied; 
 • plaats;
 • functioneel gebied;
 • plantopografie.

Meer informatie over de opbouw en het gebruik van TOP10NL vindt u in de catalogus BRT bij 'Documenten'.

Ontstaan en actualiteit

TOP10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, panoramafoto's, veldopnamen en informatie uit externe bronnen. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen. Informatie over de geplande updates en de actualiteit van TOP10NL vindt u bij 'Documenten'.

Bestandsformaten

Geography Markup Language (GML) Via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.
File Geodatabase (FGDB) TOP10NL in FGDB-formaat wordt geleverd door de firma Esri.
Overige formaten Wenst u TOP10NL in een ander formaat? Vraag dan een offerte aan bij onze Klantenservice. Voor een snellere afhandeling graag "TOP10NL" in het onderwerpveld op het contactformulier vermelden a.u.b.

 

TOP10NL is via www.pdok.nl ook beschikbaar als webservice, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) en Tile Map Service (TMS).

Meepraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Tarieven

TOP10NL in GML-formaat (via PDOK)* € 0,00
TOP10NL in overige formaten offerte

* Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOP10NL geldt de CC-BY licentie.

Klantervaring

De website van Wandelnet krijgt zo’n 100.000 bezoekers per maand. De routes worden gemaakt met behulp van kaartgegevens van het Kadaster. Lees meer over de klantervaring van Wandelnet over het gebruik van Kadasterkaarten

Bestellen

Downloaden via PDOK

TOP10NL in GML-formaat kunt u direct downloaden via PDOK. Via PDOK kunt u ook de Web Mapping Services gebruiken. 

Formaat anders dan GML en FGDB

TOP10NL in een formaat anders dan GML en FGDB vraagt u aan met het contactformulier

Levering

TOP10NL in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOP10NL in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.


Certificeren GNSS-referentiestation
Als u een GNSS-referentiestation beheert, kunt u dit door het Kadaster laten certificeren. Het station is dan geschikt voor relatieve plaatsbepaling in de geodetische infrastructuur van Nederland.

Beschrijving

Als u een GNSS-referentiestation beheert, kunt u dit laten certificeren. Het station is dan geschikt voor relatieve plaatsbepaling binnen de geodetische infrastructuur van Nederland. Certificering zorgt ervoor dat met de verschillende GNSS-referentiesystemen goed in RD en ETRS89 gemeten kan worden. De basis voor het berekenen van de certificering is het AGRS.

Hoe lang is een certificaat geldig?

Een certificaat wordt afgegeven voor de periode van 1 jaar. Tijdens deze periode mag u aangeven dat de coördinaten van het station officieel gecertificeerd zijn. Als de periode is afgelopen, kunt u opnieuw een aanvraag doen voor certificering.

Eisen en voorwaarden

Om voor certificering in aanmerking te komen, moet het referentiestation aan een aantal eisen voldoen. Deze vindt u in de handleiding bij 'Documenten'.

Veranderingen doorgeven

Als er veranderingen aan het referentiestation plaatsvinden waardoor de coördinaten opnieuw moeten worden bepaald, moet u dit per direct doorgeven aan het Kadaster. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding bij 'Documenten'. 

Overzicht gecertificeerde stations

Een overzicht van gecertificeerde GNSS-stations vindt u in de 'Lijst van RD-certificaten' bij 'Documenten'. Dit overzicht wordt regelmatig ververst. Als een certificaat is ingetrokken, wordt het station van de lijst verwijderd.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de Klantenservice Rijksdriehoeksmeting.

Tarieven

- 1 tot en met 5 stations, per station € 320,-
- voor het 6e t/m het 10e station, per station € 256,-
- voor het 11e t/m het 15e station, per station € 192,-
- voor het 16e t/m het 20e station, per station € 128,-
- voor het 21e station en verder, per station € 64,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag, nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Als een station aan de eisen voldoet, streven we ernaar om binnen 3 weken na aanlevering van de meetdata het certificaat toe te sturen.


Kadastrale kaart

U ontvangt 2 kaarten, hierop ziet u onder andere:

 • de globale ligging van het perceel en een indicatie van de grenzen;
 • een beeld van het terrein en landschap rondom het perceel, zoals wegen, water en bodemgebruik.

Beschrijving

De Kadastrale kaart toont de ligging van een kadastraal perceel in de omgeving.

Op de Kadastrale kaart staan:

 • de kadastrale perceelgrenzen
 • perceelnummers
 • de belangrijkste bebouwing
 • straatnamen en huisnummers

U kunt van de Kadastrale kaart geen maten afleiden.

Bij de Kadastrale kaart ontvangt u een kaart van de omgeving. Deze toont het terrein in een straal van 1 kilometer rondom het perceel. Ook ziet u faciliteiten als politiebureaus, postkantoren en ziekenhuizen.

Tarieven

via Mijn Kadaster of webwinkel* € 1,50
- per e-mail € 14,50
- per post € 16,50
- via balie € 30,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

De Kadastrale kaart kunt u op de volgende manieren bestellen:
 

 • online in de webwinkel;
   
 • online via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line;
  Hoe u als zakelijk klant een Kadastrale kaart bestelt, ziet u in onze instructiefilm.  
   
 • met het bestelformulier Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart. Gebruik dit formulier alleen in de volgende gevallen:
  • als u alleen een kadastraal nummer hebt van het perceel, dus geen adres;
  • als u niet met iDeal of uw credit card wilt of kunt betalen.

Levering

Levertijd via webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Om het bestand te bekijken en af te drukken hebt u een pdf-viewer nodig, bijvoorbeeld Acrobat Reader van Adobe.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Ook kunt u het Uittreksel kadastrale kaart via Kadaster-on-line bestellen en kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd via bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart binnen 3 werkdagen toe per e-mail of post


Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt

Informatie over de agrarische grondmarkt is bijzonder nuttig voor:

 • beleid aan- en verkoop in landelijk gebied;
 • vergelijking van gerealiseerde prijzen;
 • verantwoording van gerealiseerde prijzen.

Beschrijving

Het Kadaster en Wageningen Economic Research (WEcR) -voorheen het LEI- werken samen aan de informatievoorziening over de agrarische grondmarkt. De organisaties combineren hun kennis en kunde op het gebied van data-analyse en onderzoek. Hierdoor kunt u beschikken over kwalitatief hoogwaardige gegevens.

Landsdekkende gegevens Grondmarkt Agrarisch Gebied

Genoemde partijen hebben een gegevensverzameling (dataset) ontwikkeld waarin agrarische transacties worden ontsloten. Deze unieke dataset combineert de kadastrale transacties in het landelijk gebied met informatie over de agrarische sector. De dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied is gebaseerd op een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van:

 • Transactiegegevens (bronhouder Kadaster);
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Kadaster beheerder Landelijke Voorziening); 
 • Basisregistratie Percelen (bronhouder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland);
 • Landbouwtelling (bronhouder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Producten

Het Kadaster en Wageningen Economic Research (WEcR) gebruiken de agrarische transactiegegevens om ieder kwartaal de prijs- en mobiliteitsontwikkelingen te berekenen. Deze publiceren wij in de vorm van een landsdekkend Standaard Kwartaalbericht kosteloos op deze website en de website van het WEcR. Ze bieden u een helder inzicht in het functioneren van de agrarische grondmarkt.

Het Kadaster publiceert ook over de gemiddelde prijs van agrarische grond in het Vastgoed Dashboard. Deze prijzen zijn echter alleen gebaseerd op gegevens uit de kadastrale registratie, waardoor ze verschillen van die in het kwartaalbericht.

Tarieven

Levering individuele transactiegegevens Tarievenregeling Kadaster
Standaard kwartaalbericht per e-mail Kosteloos
Maatwerk Offerte na afspraak

 

Bestellen

Standaard kwartaalbericht per e-mail

Wilt u het standaard kwartaalbericht ieder kwartaal per e-mail ontvangen? Meld u nu aan voor het kwartaalbericht per e-mail.

Informatie op maat

Naast de informatie in het Standaard Kwartaalbericht bieden wij informatie op maat. Denk hierbij aan berekeningen van grondprijzen en grondmobiliteit in een specifiek gebied of inzicht in individuele agrarische transacties. Ook kunnen wij op basis van de dataset verschillende prijsbepalende factoren onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het effect van pacht op de grondprijs.

Hebt u interesse in een van deze maatwerkmogelijkheden? In een vrijblijvend gesprek met een medewerker van het Kadaster kunt u uw wensen bespreken. Maak nu een afspraak voor een gesprek. Voor het samenstellen van een maatwerkrapport brengen wij kosten in rekening. U ontvangt hiervoor een offerte.


Eigendomsinformatie

Eigendomsinformatie bevat actuele informatie uit de openbare registers, zoals:

 • wie de eigenaar of (mede-)gerechtigde is van een perceel waarop een woning staat;
 • welke beperkingen er gelden voor het gebruik van het perceel;
 • wat de laatste verkoopprijs is.

Beschrijving

Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. Deze informatie kan u helpen bij de onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis. 

U ziet:

 • wie de eigenaar is
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)
 • wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
 • de verkoopprijs* uit de laatste verkoopakte

* In enkele gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend. Kijk bij 'Meer informatie'.

Bij Eigendomsinformatie ziet u niet welke hypotheken en/of beslagen zijn geregistreerd. Die vindt u wel bij Hypotheekinformatie.

Gewaarmerkt exemplaar bestellen

Onze eigendomsinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel, bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan kunt u niet bestellen via de webwinkel, maar vult u het bestelformulier in. Hierop kunt u aangeven dat u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

Gegevens van uw eigen huis gratis bekijken

Wilt u de perceel- en eigendomsgegevens van uw eigen huis weten? Ga dan naar MijnOverheid.nl, uw persoonlijke website voor overheidszaken. Hier kunt u deze gegevens gratis inzien. Inloggen doet u met uw persoonlijke DigiD.

Zakelijke klanten

Bent u een zakelijke klant en hebt u de eigendomsgegevens nodig voor bijvoorbeeld het opstellen van een koopakte of hypotheekakte? Dan is het product Kadastraal bericht object meer geschikt voor u.

Tarieven

Bestelling via de webwinkel

Eigendomsinformatie, per object* € 2,40

Bestelling via het bestelformulier

 Kadastraal bericht eigendom per e-mail, per object  € 15,40
 Kadastraal bericht eigendom per post, per object € 17,40

 * Bestellen in onze webwinkel is goedkoper, omdat we uw bestelling automatisch kunnen verwerken.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Uw eigen huis: gratis

U kunt de perceel- en eigendomgegevens van uw eigen huis gratis bekijken via MijnOverheid. U hebt hiervoor uw persoonlijke DigiD nodig om in te loggen.

Goedkoop en snel via de webwinkel

De goedkoopste en snelste manier van bestellen is via onze webwinkel. U betaalt met iDeal of uw credit card. U ontvangt direct per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Uitzonderingen via formulier

Bestellen via het formulier is beduidend duurder en duurt langer dan via de webwinkel. Wij sturen u het product binnen 2 werkdagen toe. Gebruik dit formulier dan ook alleen in een van onderstaande situaties:

 • U hebt alleen een kadastrale aanduiding van het perceel, en dus geen adres.
 • U wilt een gewaarmerkt exemplaar ontvangen.
 • U wilt of kunt niet met iDeal of credit card betalen.

Levering

Levertijd via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de eigendomsinformatie binnen 2 werkdagen toe per e-mail of post (in geval van gewaarmerkt exemplaar). 

Meer informatie

In enkele gevallen ontbreekt de laatste verkoopprijs van een woning. In de volgende gevallen is deze niet bekend;

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning);
 • als het gaat om een voormalige huurwoning;
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de akte alleen de prijs van de grond;
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald;
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis;
 • als de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000.


Hypotheekinformatie

Inzicht in de hypotheken en beslagen die op een kadastraal perceel of appartement zijn geregistreerd.

 • nuttige informatie als u zich oriënteert op een nieuwe woning;
 • of bij onderhandelingen over de vraagprijs.

Beschrijving

Hebt u een nieuw huis op het oog? Dan is het handig om voor de koop informatie op te vragen over de hypotheek die op het perceel rust en de hypotheekverstrekker. En om te weten of er beslag op een woning is gelegd. Deze kennis kan van pas komen bij de onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis.

De hypotheekinformatie bevat:

 • wie de hypotheekverstrekkers en/of beslagleggers zijn
 • de datum van inschrijving van de huidige hypotheek bij het Kadaster
 • de waarde waarvoor de hypotheek is afgesloten, maar bevat geen informatie over de huidige waarde van het perceel.

De waarde waarvoor de hypotheek is ingeschreven, kan afwijken van de daadwerkelijke waarde of de huidige waarde. Wij houden bijvoorbeeld geen aflossingen bij.

Gegevens van vóór 1995

Vraagt u informatie op over een hypotheek die is ingeschreven vóór 1995? Dan ontvangt u alleen een verwijzing naar de akte waarin de hypotheekgegevens vermeld staan. Met het deel en nummer kunt u vervolgens een kopie van de hypotheekakte opvragen. In de akte vindt u de gevraagde hypotheekinformatie.

Gewaarmerkt exemplaar bestellen

Onze hypotheekinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel, bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan kunt u niet bestellen via de webwinkel, maar vult u het bestelformulier in. Hierop kunt u aangeven dat u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

Tarieven

Tarieven Hypotheekinformatie (Hypothecair bericht object)

Hypotheekinformatie via Mijn Kadaster of webwinkel, per object € 2,40
Hypotheekinformatie per e-mail, per object € 15,40
Hypotheekinformatie per post, per object  € 17,40

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Hypotheekinformatie (Hypothecair bericht object) kunt u op 2 manieren bestellen:

 • in de webwinkel;
 • met het bestelformulier Hypotheekinformatie, gebruik dit formulier alleen in de volgende gevallen:
  • als u alleen een kadastraal nummer hebt van het perceel, en dus geen adres;
  • als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen;
  • als u niet met iDeal of uw creditcard wilt of kunt betalen.
 • online via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Voor aanbieders van stukken is het ook mogelijk dit product via de webservice KIK-Inzage aan te vragen.

Meer informatie over KIK

Instructiefilmpje

Dit instructiefilmpje helpt u op weg bij het bestellen van Hypotheekinformatie in Mijn Kadaster. 

Levering

Levertijd via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u direct per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt Hypotheekinformatie direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Ook kunt u Hypotheekinformatie via Kadaster-on-line bestellen en kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u Hypotheekinformatie binnen 2 werkdagen per post of per e-mail toe.


Mijn Kadaster

Zakelijke klanten met een abonnement op Mijn Kadaster:

 • bestellen snel online producten;
 • betalen minder voor bepaalde producten;
 • kunnen de status van bestelde producten bekijken.

Beschrijving

Bent u een zakelijke klant van het Kadaster en maakt u regelmatig gebruik van onze producten en diensten? Dan is een abonnement op Mijn Kadaster interessant voor u. Met Mijn Kadaster hebt u toegang tot:

 • Kadaster-on-line
  online kadastrale en hypothecaire informatie aanvragen en inzien;
 • Kadata internet
  online vastgoedinformatie aanvragen en inzien.

Onderstaande film toont de mogelijkheden die Mijn Kadaster u biedt:

Bekijk ook onze webinar over Mijn Kadaster en Kadaster-on-line.

Meerdere gebruikers

Met een abonnement op Mijn Kadaster kunnen meerdere gebruikers (tegelijkertijd) gebruik maken van onze online producten en diensten. Binnen uw organisatie wijst u een ‘beheerder’ van Mijn Kadaster aan. Hij/zij is aanspreekpunt voor het Kadaster, mag gebruikers toevoegen en verwijderen, gebruikersgegevens wijzigen en bepaalt voor elke gebruiker de toegangsrechten.

Veiligheid

Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, maakt Mijn Kadaster gebruik van een beveiligde internetverbinding.

Specificaties

Om gebruik te kunnen maken van Mijn Kadaster hebt u een internetbrowser nodig die een aantal standaard functies ondersteunt. Welke standaard functies uw browser ondersteunt, kunt u eenvoudig testen.  

Tarieven

Tarieven Mijn Kadaster

Abonnement Mijn Kadaster, per kalenderjaar (automatische incasso)  € 30,00

 

Deze bedragen zijn vrij van btw

Naast de abonnementskosten, brengen wij u kosten voor de afgenomen producten en diensten in rekening. Die kosten zijn vermeld in Mijn Kadaster. U vindt ze ook in het t tarievenoverzicht.

Bestellen

Een abonnement op Mijn Kadaster vraagt u aan met het aanmeldformulier Mijn Kadaster.

U betaalt per kalenderjaar. Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is een maand. Wilt u uw abonnement voor het volgende jaar opzeggen? Doe dit dan vóór 1 december. Tussentijds opzeggen is mogelijk maar u ontvangt geen abonnementsgeld retour.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een inlogcode en een wachtwoord. Hiermee hebt u toegang tot Mijn Kadaster.