Product BRK Levering

Splitsen met behulp van Voorlopige kadastrale grenzen:

 • maakt de nieuwe definitieve kadastrale aanduiding snel beschikbaar;
 • verhoogt de efficiency van uw werkproces;
 • is uitstekend geschikt voor het vormen van grondpercelen bij appartementssplitsingen;
 • voor nieuwbouw, uitbreiding en koop-verkoop van kleine stukjes grond.

Beschrijving

Wilt u kadastrale percelen vormen, maar zijn de definitieve grenzen nog niet aan te wijzen in het terrein? Dan kunt gebruik maken van voorlopige kadastrale grenzen. Bij de splitsing ontstaan gehele percelen met:

 • voorlopige kadastrale grenzen;
 • een voorlopige kadastrale oppervlakte;
 • definitieve perceelnummers.

Percelen met voorlopige kadastrale grenzen kunnen worden opgenomen in een KIK-akte.

Voorlopige grenzen op de kadastrale kaart

 • U kunt zelf de voorlopige kadastrale grenzen intekenen op de kadastrale kaart. U kunt hiervoor gebruik maken van de applicatie Splits.
 • Wij kunnen een voorlopige administratieve grens intekenen op de kadastrale kaart. Wij hebben hiervoor wel 1 of meerdere situatietekeningen nodig. 

Samenvoegen

U kunt twee of meer kadastrale percelen laten samenvoegen tot één perceel. Na het samenvoegen ontstaat een nieuw perceel met een nieuw perceelnummer. Meer informatie vindt u op de pagina Samenvoegen van percelen.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Splitsen van percelen met behulp van voorlopige kadastrale grenzen, per gevormd perceel € 90,00
Kosten per definitief gevormd perceel (bij percelen groter dan 100m² en duurder dan € 5.000,00) € 600,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Zelf voorlopige grenzen intekenen op kadastrale kaart

U kunt met de applicatie Splits zelf op de kadastrale kaart intekenen waar de voorlopige kadastrale grenzen liggen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd en ontvangt u de definitieve perceelnummers.

De definitieve grenzen worden op een later moment door het Kadaster ingemeten, als de definitieve grenzen aan te wijzen zijn.

Om met Splits in Mijn Kadaster te kunnen werken, kunt u een autorisatie aanvragen via het contactformulier Splits.  

Wat is de verwerkingstijd?

In de meeste gevallen is uw splitsingsverzoek binnen 10 minuten verwerkt. Voegt u een machtiging of opmerking bij uw aanvraag dan duurt de verwerking maximaal 3 werkdagen. Hierover informeren wij u per e-mail. 

Meer informatie over het gebruik van Splits

Aan de hand van instructiefilms leggen wij u uit hoe Splits werkt. Meer informatie over het gebruik van Splits vindt u in de gebruikershandleiding, de Quick Reference Card en het document met veelgestelde vragen.

Ga naar de instructiefilms

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bekijk dan onze webinars of neem contact op met de Klantenservice VKG


U moet een complexaanduiding laten vaststellen:

 • voordat een notariële splitsingsakte kan worden ingeschreven in de openbare registers;
 • om de appartementen als unieke objecten te kunnen registreren.

Beschrijving

Een complexaanduiding geeft de relatie weer tussen het perceel en het aantal appartementsrechten. Niet alleen een perceel of gebouw kan in appartementsrechten worden gesplitst: ook een erfpachtrecht, opstalrecht of een eerder ontstaan appartementsrecht. Een complexaanduiding bestaat uit een perceelnummer gevolgd door de hoofdletter A.

De checklist en procedure voor het maken of wijzigen van een splitsingstekening voor een appartementencomplex is in beeld gebracht in een video op Youtube (2:04 minuten).

Akte van splitsing in appartementen

Als u een akte van splitsing in appartementen wilt inschrijven in de openbare registers van het Kadaster, moet u eerst een complexaanduiding laten vaststellen. Alleen dan kunnen wij een appartement na splitsing als uniek objecten registreren.

Splitsingstekening

Alleen een notaris is bevoegd om namens de eigenaar van het oorspronkelijke gebouw een aanvraag in te dienen. Bij de aanvraag moet de splitsingstekening worden bijgevoegd. Nadat het Kadaster de aanvraag en de bijbehorende tekening heeft goedgekeurd, stelt de bewaarder de complexaanduiding vast. De appartementsrechten ontstaan nadat de splitsingsakte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht is het exclusieve recht of de bevoegdheid tot privégebruik van een bepaald deel van een appartementencomplex. Dit privégedeelte krijgt van het Kadaster een indexnummer (uniek volgnummer). Een appartementsrecht wordt bijvoorbeeld omschreven als: "het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 1000A-1". Ook in de hypotheekakte wordt deze aanduiding gebruikt.

Proces en vereisten

Meer informatie over hoe het splitsen van een kadastraal object in appartementen in zijn werk gaat, vindt u bij 'Documenten'. Ook vindt u hier de checklist met eisen waaraan de appartementstekening moet voldoen.

Tarieven

Manier van aanvragen prijs
Vaststellen complexaanduiding met vooraf in depot gegeven splitsingstekening € 233,-
Vaststellen complexaanduiding inclusief in depot nemen van papieren splitsingstekening € 351,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vul het formulier Verzoek vaststelling complexaanduiding en indepotname in. Dien het formulier samen met de splitsingstekening in via Web-ELAN met het 'Verzoek tot indepotname'.  

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de complexaanduiding binnen 3 werkdagen per post of per e-mail toe.  

Intrekken

Een notaris kan een eerder gedaan verzoek om een splitsing of ondersplitsing ook weer intrekken.

Vul hiervoor het formulier 'Verzoek tot intrekking voorgenomen complexaanduiding appartementsrechten' in.


Welke percelen en/of appartementsrechten heeft een persoon of bedrijf op naam staan? U ziet het op de Objectlijst.

Beschrijving

Op een Objectlijst ziet u overzichtelijk en snel welke percelen en/of appartementsrechten een persoon of rechtspersoon (zoals een bedrijf of stichting) op naam heeft staan. Het overzicht vermeldt per persoon of rechtspersoon de kadastrale perceelnummers en bij de meeste percelen ook het adres. Met deze gegevens kunt u zelf eventueel verder zoeken op individuele objecten via Kadaster-on-line.

Objectlijst rechthebbende en Objectlijst betrokkene

Er zijn 2 varianten van de Objectlijst: de Objectlijst rechthebbende en de Objectlijst betrokkene. De laatste vermeldt naast de rechthebbende (bijvoorbeeld een eigenaar, erfpachter of opstalhouder) ook de betrokkene (bijvoorbeeld een huwelijkspartner of vennoot).

Aanvullingen op Objectlijst

Op verzoek kan het Kadaster de Objectlijst aanvullen met:

 • adresgegevens
 • cultuurgegevens (gebruik van het perceel op het moment van inschrijving bij het Kadaster)
 • zakelijke rechten (recht van eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning)

Dit is maatwerk en hier zijn extra kosten aan verbonden. Bij 'Bestellen' kunt u een offerte aanvragen.

Tarieven

Het tarief van Objectlijst via Mijn Kadaster is € 1,00 per lijst, ongeacht het aantal objecten/percelen, 

Dit bedrag is vrij van btw.

Voor maatwerkleveringen geldt dat de prijzen worden vermeld in de offerte.

Bestellen

Zakelijke klanten met een abonnement kunnen de Objectlijst via Mijn Kadaster bestellen.

Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line

Aanvragen maatwerkofferte

Wilt u een Objectlijst met aanvullende gegevens ontvangen? Vraag een offerte aan met het aanvraagformulier maatwerk Objectlijst.

Levering

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt de Objectlijst direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. In de offerte staat het aantal gevonden objecten en het totaalbedrag vermeld. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u de Objectlijst binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post (cd-rom).


Een veldwerk is een situatie- of meetschets van een kadastrale grens op het moment dat deze ontstaan is. 

Een veldwerk kan zinvol zijn bij:

 • plaatsen van een schutting/heg
 • planten van een boom aan de rand van uw tuin
 • bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning. 

Let op! Een veldwerk is alleen zinvol wanneer u over landmeetkundige kennis en apparatuur beschikt. 

Beschrijving

Een veldwerk bestaat uit een schets met gegevens. Deze schets heeft een landmeter van het Kadaster gemaakt toen de grens werd vastgesteld. 

Wat krijgt u?

Een veldwerk bevat altijd een terreinschets. Afhankelijk van het jaartal waarin de grens ontstaan is, ontvangt u daarnaast aanvullende informatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grenzen die vóór 1994 ontstaan zijn en grenzen die ná 1993 ontstaan zijn. 

Veldwerk van grenzen die vóór 1994 ontstaan zijn:

 • schets van (een deel van) het perceel 
 • eventueel aangevuld met waarnemingen 
 • eventueel aangevuld met gegevens van belanghebbenden 

Deze afbeelding bevat een schets van een veldwerk gemaakt vóór 1994. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.         Deze afbeelding bevat een schets van een veldwerk gemaakt vóór 1994. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.

Veldwerk van grenzen die ná 1993 ontstaan zijn: 

 • schets van (een deel van) het perceel 
 • waarnemingen
 • omschrijving van de kadastrale grenzen 
 • eventueel aangevuld met gegevens van belanghebbenden 
 • eventueel een lijst met coördinaten 

Deze afbeelding bevat een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.     Deze afbeelding bevat een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.     Deze afbeelding bevat een schets van een veldwerk, gemaakt ná 1993. Indien u deze afbeelding niet kunt zien en wel uitleg hierover wilt, kunt u bellen met ons klantcontactcenter via telefoonnnummer 088-183 22 00.

Let op! Veldwerk vaak niet bruikbaar

In veel gevallen is er geen bruikbaar veldwerk beschikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

 • op het veldwerk geen of andere bebouwing staat geregistreerd. Hierdoor heeft het veldwerk voor u geen duidelijke referentiepunten meer van waaruit u de grenzen terug zou kunnen meten;
 • de grens is gemeten op basis van coördinaten. Om deze grens uit te kunnen zetten is landmeetkundige kennis en apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de coördinaten met uw smartphone te herleiden;
 • het veldwerk onvoldoende maatvoering en referentiepunten bevat van waaruit u de grens zou kunnen uitzetten.

Is er geen bruikbaar veldwerk beschikbaar? Dan informeren wij u hierover.

Helpt een veldwerk u niet verder? Vraag dan een grensreconstructie aan. 

Tarieven

Het tarief voor een veldwerk bedraagt € 41,00 per gevraagde grens. Dit bedrag is vrij van btw.

Het komt voor dat niet alle grenzen van een perceel op één veldwerk staan. Als dat van toepassing is, nemen wij contact met u op.

Bestellen

Een veldwerk kunt u op 2 manieren bestellen:

Meer informatie over Mijn Kadaster.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het veldwerk met een toelichting binnen 2 werkdagen per e-mail (jpg-formaat) of per post. 

U kunt de toelichting hieronder ook downloaden.


Akten inschrijven met behulp van KIK-akten:

 • bespaart kosten
 • werkt sneller
 • verhoogt de kwaliteit

Beschrijving

Anders dan een akte die niet met KIK is ingeschreven, bevat een KIK-akte gedeeltelijk gestandaardiseerde tekstfragmenten. Gegevens die voor het Kadaster relevant zijn, worden bij het aanleveren van een KIK-akte in een apart XML-bestand meegeleverd. Dit bestand wordt gebruikt voor geautomatiseerde verwerking.

Voor de opbouw van het dossier dat uiteindelijk tot een akte zal leiden, start u met onderzoek naar de huidige situatie. Hiervoor maakt u in de meest ideale situatie gebruik van KIK-Inzage. Ook kunt u gebruik maken van de zoekmogelijkheden in 'Mijn Kadaster'.

Aktetekst

Het Kadaster kan stukken geautomatiseerd verwerken als herkenbaar is waar de, voor het Kadaster, relevante gegevens zich in het stuk bevinden. De structuur van een stuk is daarom vastgelegd in een modeldocument dat uit twee tekstgedeelten bestaat:

 • Het Kadasterdeel
  Hierin staan gegevens die van belang zijn voor de inschrijving in het openbaar register en de verwerking in de Basisregistratie Kadaster.
 • Het niet-Kadasterdeel
  Hierin hebt u volledige vrijheid in opmaak en inhoud.

Bij het samenstellen van de akte wordt een XML-bestand aangemaakt dat alle, voor het Kadaster relevante, informatie bevat. Dit XML-bestand gebruiken wij voor het bijwerken van de Basisregistratie Kadaster. De integrale tekst van de akte wordt in het openbaar register opgenomen.

Voorbeelden van KIK-akten en tekstfragmenten uit KIK-akten met bijvoorbeeld voorlopige kadastrale grenzen, kwalitatieve verplichtingen, aanhaling- of vestiging van erfdienstbaarheden vindt u in het document 'KIK-tekstfragmenten' bij 'Documenten'.

Wat kunt u met KIK-rapportages?

 

bekijk opname webinar op YouTube (11 minuten)

Inschrijvingsproces

In het proces van ketenintegratie worden de stappen 'beoordelen op inschrijvingsvereisten' en 'toepassen in de Basisregistratie Kadaster' gescheiden. Uw KIK-akte biedt u na elektronische ondertekening, inclusief het bijbehorende XML-bestand (bijvoorbeeld via Web-ELAN), aan bij het Kadaster. Het Kadaster verifieert of het aangeleverde XML-bestand en het ter inschrijving aangeboden stuk dezelfde informatie bevatten en of het stuk aan de technische inschrijvingsvereisten voldoet. Als dit zo is, gaat het Kadaster na of het stuk aan de juridische inschrijvingsvereisten voldoet. Als ook die vereisten kloppen, kan het stuk geautomatiseerd ingeschreven worden in de openbare registers en toegepast worden in de Basisregistratie Kadaster.

Alle stappen in het inschrijvingsproces van stukken lichten we uitvoerig toe in de film Notariaat-Kadaster: Van overeenkomst tot registratie. Bekijk de film op YouTube.

Vragen

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met de klantenservice KIK.

Tarieven

Tarieven bij inschrijving met gebruik van KIK

Omschrijving Prijs
Akte van levering € 77,00
Hypotheekakte € 77,00
Koopovereenkomst/Notariële verklaring € 33,00
Doorhaling hypotheek € 00,00
Akte van verdeling € 77,00

Tarieven bij inschrijving zonder gebruik van KIK 

Omschrijving Prijs
Akte van levering € 126,00
Hypotheekakte € 126,00
Koopovereenkomst/Notariële verklaring € 55,00
Doorhaling hypotheek € 21,00
Akte van verdeling € 126,00

Alle bovengenoemde bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Vul het formulier 'Aanmelden geautomatiseerd verwerken van akten' in en onderteken het (let op!, u dient voor iedere notaris een formulier in te vullen).

Druk de 'KIK gebruikersovereenkomst stylesheetgebruik' twee keer af. Voor beide exemplaren geldt:

 • vul op de eerste pagina de volledige naam van de notaris in (niet handelend namens of vertegenwoordigd door);
 • vul op pagina 6 alle gegevens in en onderteken de documenten.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier samen met de twee volledig ingevulde en ondertekende gebruikersovereenkomsten per post op naar het adres dat op het formulier staat.

U ontvangt een door de bewaarder getekend exemplaar van de gebruikersovereenkomst per post retour. Vanaf dat moment bent u geautoriseerd om KIK-akten in te schrijven. Voor het daadwerkelijk inschrijven van KIK-akten dient uw software de aangeboden functionaliteiten te ondersteunen.

Ondersteuning

Om het gebruik van KIK te faciliteren, biedt het Kadaster onderstaande ondersteuning aan:

Coulanceperiode

Om een goede start met KIK te kunnen maken, biedt het kadaster een coulanceperiode van drie maanden aan. Gedurende deze periode, die start na het indienen van de eerste akte, rekent het kadaster bij uitval van een akte toch het lagere KIK-tarief. Op deze manier leert u optimaal om te gaan met KIK zonder dat hieraan extra kosten verbonden zijn.

Voorwaarde is dat u zich hebt aangemeld voor het aanleveren van KIK akten en dat wij een getekende 'KIK-gebruikersovereenkomst stylesheetgebruik' hebben ontvangen. Akten waarbij het XML-bestand ontbreekt, vallen niet onder de coulance. 

Uitvalrapportages

Het Kadaster koppelt iedere uitgevallen KIK-akte terug met de reden van de fout. Dit gebeurt in uitvalrapportages die we wekelijks opmaken en verzenden. Op deze manier leert u van gemaakte fouten. 

Kantooranalyses

Notariskantoren ontvangen iedere maand een gratis gepersonaliseerde analyse. In deze kantooranalyse is aangegeven:

 • welke akten met KIK zijn aangeboden;
 • welke akten niet met KIK zijn aangeboden maar wel met KIK aangeboden hadden kunnen worden. Ook geven wij aan wat de besparing was geweest als u deze aktes met KIK had aangeboden; 
 • welke akten terecht niet met KIK zijn aangeboden.

De kantooranalyse is een hulpmiddel om de discussie rondom KIK-mogelijkheden binnen uw kantoor op gang te brengen.

KIK-start

Alle mogelijkheden en alle onmogelijkheden hebben we voor u op rij gezet in het document 'KIK-start'. U vindt KIK-start bij 'Documenten'.

Klantervaring

Grafhorst Notarissen

Om goed bij te kunnen blijven in het huidige digitale tijdperk, startte notariskantoor Grafhorst notarissen uit Utrecht ongeveer een jaar geleden met Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK). De implementatie ging snel, maar niet altijd zonder slag of stoot. Gelukkig bood het Kadaster assistentie, in de vorm van het KIK/AGO-team. Lees de klantervaring 

Hypotheekakte Obvion

Hypotheekverstrekker Obvion heeft het model van haar hypotheekakte aangepast aan KIK. Door het toevoegen van de modelakte van Obvion aan KIK worden de inschrijvingskosten voor klanten verminderd met 40%. Bijkomend voordeel is dat het voor notarissen sneller en eenvoudiger wordt. Lees hieronder meer.


TOPrasterkaarten zijn uitstekend te gebruiken als:

 • ondergrond voor desktop-mapping;
 • illustratiemateriaal voor publicaties of websites;
 • referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.

Beschrijving

TOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. TOPrasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen. TOPraster gecombineerd met de meegeleverde TFW-bestanden kunt u ook gebruiken in navigatiesystemen.

TOPraster actualiteit

TOPraster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOP25raster

TOP25raster is een digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:25.000.

TOP50raster

TOP50raster is een enigszins gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:50.000.

TOP100raster

TOP100raster is een gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:100.000.

TOP250raster

TOP250raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:250.000. TOP250raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen en als index voor TOP25raster en TOP50raster.

TOP500raster

TOP500raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:500.000. TOP500raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen.

TOP1000raster

TOP1000raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:1.000.000. TOP1000raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen.

TOPraster gebruiken als TIFF-TFW

U ontvangt TOPraster als een digitaal bestand in het bestandsformaat GEO-TIFF. Ook worden er TFW-bestanden meegeleverd. Gecombineerd kunt deze bestanden gebruiken op uw PDA of smartphone met GPS-ontvanger, maar ook op uw computer met softwareprogramma’s die TIFF-files ondersteunen. Zo kunt u thuis routes voorbereiden en afdrukken.

Met behulp van OZI-explorer of andere softwarepakketten die geografische gegevens kunnen verwerken, is het mogelijk de losse kaartbladen aan elkaar te plakken. Zo kunt u een route die over meerdere kaartbladen loopt in zijn geheel afdrukken of in uw navigatiesysteem zetten.

Tarieven en bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOPraster in GEO-TIFF-formaat beschikbaar als open data. Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Om TOPraster in een ander formaat te ontvangen kunt een offerte aanvragen via het contactformulier. Voor een snellere afhandeling kunt u 'TOP25raster', 'TOP50raster' of 'TOP250raster' invullen in het onderwerpveld. 

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPraster geldt de CC-BY licentie.

Bekijk de licentie


De gedetailleerde Wegenkaart van Nederland geeft u een goed overzicht van het nationale wegennet:

 • ideaal voor onderweg, ook beroepsmatig
 • ook geschikt als wandkaart
 • ongevouwen en gelamineerde uitgave

Beschrijving

De wegenkaart geeft een gedetailleerd beeld van het Nederlandse wegennet. De kaart op schaal 1:250.000 is aangevuld met topografische gegevens en extra informatie voor het wegverkeer. De wegenkaart is zeer geschikt om te gebruiken als overzichtskaart naast navigatieapparatuur. 

Op de wegenkaart ziet u onder andere:

 • autosnelwegen, hoofdwegen, regionale wegen, overige verharde en onverharde wegen, wegen in aanleg en spoor- en waterwegen
 • afritnummers en namen van knooppunten van snelwegen
 • afstanden tussen de knooppunten van hoofd- en snelwegen
 • locaties van tankstations, parkeerplaatsen, wegrestaurants, carpoolplaatsen en motels
 • een uitgebreid plaatsnamenregister en een tabel met reisafstanden

Naast een actuele wegenkaart heeft het Kadaster ook een historische wegenkaart.

Kaart opgedeeld in noord- en zuidhelft

Nederland is op de kaart opgedeeld in een noord- en een zuidhelft, de overlap is ruim. De kaart wordt geleverd in 2 delen, ongevouwen (plano) en/of gelamineerd. Het formaat van beide delen is 112 x 72 cm. De twee delen kunt u zelf combineren tot een wandkaart van heel Nederland.

Historische wegenkaart

Zoekt u een historische wegenkaart? U kunt deze bestellen via het volgende formulier.

Tarieven actuele wegenkaart

Omschrijving Prijs
Ongevouwen  € 5,50
Ongevouwen gelamineerd € 9,60

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,50. 

Tarieven historische wegenkaart

Omschrijving Prijs
Kleurkopie, papier € 17,60
Digitale kopie € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,50. 

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de wegenkaart binnen 5 werkdagen toe per post.


Inzicht in uw eigendommen of de grondeigenaren in een gebied. Onmisbaar bij het opstellen van:

 • bestemmingsplannen
 • bouwplannen
 • vastgoedbeleid

Beschrijving

De Eigendomskaart en de Eigenarenkaart tonen kadastrale percelen en de administratieve gegevens van deze percelen, zoals de eigenaargegevens. U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement. De kaarten zijn geschikt voor gebruik in geografische informatiesystemen (GIS).

 • Eigendomskaart: toont alle percelen die in het bezit zijn van een persoon of bedrijf.
 • Eigenarenkaart: toont alle eigenaren van percelen binnen een bepaald gebied. U geeft aan van welk gebied u informatie wilt ontvangen. Dit kan ook een strook zijn, zoals een groenstrook of een tracé met leidingen.

Bestandsformaten

De kaarten worden geleverd in onder andere de bestandsformaten ESRI Shape, DXF, DWG en MapInfo. Ook is het mogelijk de kaart op papier of als pdf-bestand te ontvangen.

Ondergrondkaart

U kunt de gegevens tonen op een eigen ondergrondkaart. Het is ook mogelijk een ondergrondkaart van het Kadaster te bestellen, bijvoorbeeld de Kadastrale kaart of een topografische kaart. Dit kunt u bij uw aanvraag aangeven. Ook kunt u gebruik maken van een ondergrondkaart via de webservices in Kadata internet. Lees meer over deze webservice bij 'Meer informatie'.

Tarieven

Digitaal, eerste of eenmalige levering prijs
Per perceel € 1,26
Vermeerderd met verwerkingskosten, minimaal € 72,00
Abonnement (per kalenderjaar, per 1000 percelen) € 252,00

Wilt u de Eigendomskaart of Eigenarenkaart op papier ontvangen? Vraag daarvoor een offerte aan.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Bent u een particulier en wilt u weten hoe de ligging van uw perceel is ten opzichte van andere percelen?

Vraag dan een Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart aan.

Eigendomskaart en Eigenarenkaart via offerte

Vraag een offerte aan met het aanvraagformulier Eigendomskaart - Eigenarenkaart.

Eigenarenkaart via Kadata internet

Via Mijn Kadaster kunt u de Eigenarenkaart van maximaal 100 percelen direct downloaden (voor zakelijke klanten met een abonnement). De kaart is beschikbaar in de formaten ESRI Shape, DXF, MapInfo MID/MIF en MapInfo TAB. Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadata internet. Na het inloggen kiest u voor het product 'Kadastrale kaart met administratie'.

Levering

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Na ontvangst van uw getekende opdracht sturen wij u binnen 5 werkdagen de Eigendomskaart of Eigenarenkaart toe per e-mail of post (papier of cd-rom).

Kiest u voor een abonnement? Dan sturen wij u binnen 5 werkdagen de eerste levering. Afhankelijk van de gekozen frequentie, ontvangt u volgende leveringen voor de 15e van elke volgende kalendermaand.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt de Eigenarenkaart direct inzien en downloaden. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Meer informatie

Ondergrondkaart via webservice

U kunt ook gebruik maken van een ondergrondkaart via onze webservices in Kadata internet. Zo kunt u een kaartbeeld via uw eigen applicatie gebruiken zonder dat u de kaartgegevens in huis hebt. Om gebruik te maken van de de webservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Hebt u al een abonnement op Mijn Kadaster? Neem dan contact op met uw beheerder. Deze kan u toegang verschaffen tot de webservice. Overheden kunnen voor ondergrondkaarten gebruik maken van een webservice via PDOK.


Van meet af aan een betrouwbaar basisdossier:

 • op basis van de meest actuele kadastrale gegevens;
 • in overeenstemming met de eisen van de onteigeningswet.

Beschrijving

Vanuit zijn wettelijke taken op het gebied van landinrichting heeft het Kadaster ruime ervaring met het opstellen van onteigeningsstukken. Wij nemen u graag de zorg voor een goed onteigeningsdossier uit handen.

Eisen onteigeningswet

In overeenstemming met de eisen uit de onteigeningswet leveren wij u:

 • de grondtekening met kadastrale gemeenten, secties en nummers van de percelen die moeten worden onteigend;
 • de situatietekening die inzicht geeft in de aard en omvang van de werken waarvoor de onteigening nodig is;
 • een overzichtskaart die de ligging van de werken in de omgeving toont;
 • een uittreksel uit de openbare registers van het Kadaster met onder andere perceelnummers, de oppervlakte van percelen en de namen van eigenaren;
 • een lijst van te onteigenen percelen, erfdienstbaarheden en overige zakelijke rechten.

Als u wilt, verrijken we deze gegevens met gegevens van derden, zoals pachtgegevens. Ook kunnen we de data voor u analyseren en ondersteuning bieden bij het opstellen van de zakelijke beschrijving. 

Tarieven

Het opstellen van onteigeningsstukken is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.   


De rapportage geeft u inzicht in:

 • percelen die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van ruimtelijke doelen;
 • de instrumenten waarmee u deze grond kunt verwerven;
 • kansen en bedreigingen op de lokale grondmarkt.

Beschrijving

Als u ruimtelijke ontwikkelingen wilt realiseren, is het belangrijk op tijd te beginnen met het strategisch verwerven van grond. In een latere fase hebt u daar profijt van: grond is op de juiste locatie beschikbaar of er kan grond worden geruild. Het Kadaster adviseert u over de aankoop van grond voor het verwezenlijken van uw ruimtelijke doelen. Het rapport geeft antwoord op vragen als:

 • Wat is de beste plaats om uw doelen te realiseren?
 • Op welke manier kunt u de benodigde grond vrijmaken?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de grond op tijd beschikbaar is? 

Het beleidsdoel dat u wilt realiseren - bijvoorbeeld ruimte voor waterberging of nieuwe natuur - vormt de kern van de analyse. De resultaten presenteren we, voorzien van een advies, op kaarten. De informatie is hierdoor concreet en praktisch toepasbaar.

Tarieven

Strategisch aankoopadvies is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.


Het Kadaster kan voor u onderzoek doen in de openbare registers naar onder andere:

 • bijzondere bepalingen zoals een kettingbeding
 • bijzondere typen akten zoals splitsingsakten en akten van schenking

Beschrijving

Wij doen op uw verzoek onderzoek in de openbare registers.  

Verkrijging of laatst ingeschreven akte

Bent u op zoek naar het aktenummer (deel en nummer) van het moment dat iemand eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een perceel of appartement is geworden? Dit staat vermeld in 'de verkrijgingsakte' of 'de titel van aankomst'.

Wij kunnen een onderzoek naar 'de verkrijgingsakte' voor u uitvoeren. U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte. 

Specifieke akte

Wilt u specifieke informatie over een perceel of wilt u meer weten over de rechten van een appartement? Wilt u informatie van een splitsingsakte ontvangen of wilt u weten wie de voormalige eigenaar was van een perceel? Of zoekt u naar de naam van een rechthebbende of wilt u weten of er een kwalitatieve verplichting op een pand rust? U kunt ons opdracht geven een 'Overig onderzoek' uit te voeren. U vraagt bijvoorbeeld om een:

 • onderzoek naar bijzondere bepalingen in akten, zoals kettingbedingen, ontbindende en/of opschortende voorwaarden, mandeligheden, buurwegen en kwalitatieve verplichtingen
 • onderzoek naar bijzondere typen akten, zoals splitsingsakten appartementsrecht en akten van schenking, vestiging opstal, erfpacht of beklemming
 • onderzoek naar vroegere nummers (filiatie) van een kadastraal perceel
 • onderzoek naar vroegere eigenaren
 • onderzoek naar unieke brondocumenten die niet door de notaris zijn aangeboden. Bijvoorbeeld: besluiten in het kader van de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming, besluiten van de rechtbank met betrekking tot onderbewindstelling, niet-gemeenlijke publiekrechtelijke beperkingen

U ontvangt een opgave van het deel en nummer van de ingeschreven akte. Ook kunt u een kopie aanvragen van de akte.

Negatieve mededeling

Voor het aanvragen van huursubsidie of een starterssubsidie kunt u bijvoorbeeld bewijs nodig hebben dat u geen onroerend goed op uw naam hebt staan. Als u formeel moet kunnen aantonen dat op uw naam of op naam van uw bedrijf op dit moment geen zakelijk recht in de basisregistratie van het Kadaster voorkomt, vraagt u een 'Negatieve mededeling' aan. Als na onderzoek blijkt dat u op dit moment niet als eigenaar of rechthebbende in de Basisregistratie Kadaster voorkomt, ontvangt u een verklaring, ondertekend door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers.

Erfdienstbaarhedenonderzoek

Wilt u weten of er op een perceel zogenaamde erfdienstbaarheden rusten? Vraag dan een Erfdienstbaarhedenonderzoek aan op de pagina Onderzoek in de openbare registers.

Tarieven

Onderzoeken Prijs
Onderzoek van de verkrijgingsakte of laatst ingeschreven akte, per object € 48,00
Onderzoek specifieke akte, per object € 48,00
Onderzoek naar vroegere of latere kadastrale nummers (losse filiatie), per object € 48,00
Onderzoek object of subject (natuurlijk of niet natuurlijk persoon) Prijs
in de periode heden tot 1989, per object of subject € 72,00
in de periode heden tot 1929, per object of subject € 144,00
in de periode heden tot 1838, per object of subject € 216,00
in de periode 1989 tot 1929, per object of subject € 72,00
in de periode 1989 tot 1838, per object of subject € 144,00
in de periode 1929 tot 1838, per object of subject € 72,00
Negatieve mededeling Prijs
per e-mail € 14,00
per post € 16,00
Kopie (afschrift) van akte(n) uit de openbare registers (optioneel) Prijs
per afschrift, per e-mail € 15,40
per afschrift, per post € 17,40

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Onderzoeken

Vraag een Onderzoek ingeschreven akten aan met het bestelformulier Onderzoek akte.

Negatieve mededeling

Vraag een Negatieve mededeling aan met het bestelformulier Negatieve mededeling.

Bestellen via Mijn Kadaster

Een Onderzoek ingeschreven akten en Overig onderzoek kunt u ook bestellen via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in via de inlogpagina Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Levering

Onderzoeken

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de opgave van gevonden akten in principe binnen 2 werkdagen toe. Gaat het om een groot onderzoek, dan informeren wij u over de levertijd.

Negatieve mededeling

Na ontvangst van u aanvraag sturen wij u de verklaring binnen 2 werkdagen toe. 

Meer informatie

Het Kadaster maakt onderscheid tussen onderzoek dat teruggaat tot 1 april 1950 (start invoer van getypte akten) en onderzoek dat teruggaat tot 1 oktober 1838 (ontstaansdatum van de openbare registers).

Registers met afwijkende begindata

Voor enkele gemeenten in Nederland geldt 1838 niet als begindatum. In de periode 1940-1945 (Tweede Wereldoorlog) zijn verschillende registers verloren gegaan en andere gemeenten (zoals in Flevoland) zijn pas na 1838 ontstaan. In het onderstaand overzicht ziet u de kadastrale gemeenten met afwijkende begindata van de registers.


Advies aan overheden over grondaankoop, kavelruil, herverkaveling of onteigening:

 • vanuit een onafhankelijke positie;
 • gericht op een effectieve gebiedsinrichting;
 • met uw ruimtelijke doelen als uitgangspunt.

Beschrijving

Voor gebiedsontwikkeling is grond nodig. Wij adviseren overheden over de inzet van de juiste instrumenten en methoden om die grond te verkrijgen en ruimtelijke doelen te behalen. Zowel in landelijk als stedelijk gebied. Ook kunnen wij het proces van grondverwerving begeleiden en ondersteunen.

Ruimtelijke doelen

De inzet van instrumenten is afhankelijk van het beleidsdoel, bijvoorbeeld:

 • landbouw; zoals het verbeteren van de agrarische structuur.
 • water; zoals waterberging of het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water.
 • natuur en landschap; zoals de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of de bescherming van natuurwaarden.
 • recreatie en cultuurhistorie.
 • infrastructuur.

We bekijken ook of het mogelijk is om meerdere doelen tegelijk te behalen.

Instrumenten voor grondverwerving

Klassieke instrumenten waarmee u grond kunt verwerven zijn:

 • grondaankoop
 • vrijwillige kavelruil
 • wettelijke herverkaveling
 • onteigening

Herverkaveling zonder inrichting - sober en snel

Er bestaan inmiddels ook methoden waarmee herverkavelingsprojecten sneller en tegen lagere kosten uitgevoerd kunnen worden. Deze 'snel-en-sober'-aanpak ontwikkelden wij samen met de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Meer informatie leest u in de folder Herverkaveling zonder inrichting onder 'Documenten'. 

Tarieven

Advies bij gebiedsontwikkeling en landinrichting is maatwerk. Vul het contactformulier in om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek. Hierin geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.


Waardevol hulpmiddel bij het opstellen van ruimtelijk beleid. U ontvangt een rapport met:

 • statistische gegevens;
 • uitgebreide toelichtingen;
 • overzichtelijke kaarten.

Beschrijving

Lelijke plekken en slordig gebruik van de schaarse ruimte in Nederland zijn voor steeds meer mensen een ergernis. Voor het maken en uitvoeren van beleid voor deze problematiek is een objectieve analyse van de leefomgeving van belang. Het Kadaster brengt verrommelde en versnipperde gebieden voor u in kaart in de Analyse ruimtelijke ontwikkeling.

De analyse richt zich onder andere op:

 • de gemiddelde kavelgrootte;
 • het aantal functies van het gebied;
 • het geldende bestemmingsplan;
 • verhard oppervlak in het gebied;
 • zichtlijnen in het gebied.

Analyse ruimtelijke ontwikkeling: veranderingen in de leefomgeving inzichtelijk

Op basis van concrete en objectieve informatie maken we veranderingen in de leefomgeving inzichtelijk. Hiervoor gebruiken we gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK), de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Topografie (BRT) en aanvullende bronnen. Deze gegevens vergelijken we met de geldende bestemmingsplannen en met cijfers uit het verleden. U ontvangt een rapportage met statistische gegevens, toelichtingen en overzichtelijke kaarten.

Tarieven

Analyse ruimtelijke ontwikkeling is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.   


Informatie over de agrarische grondmarkt is bijzonder nuttig voor:

 • beleid aan- en verkoop in landelijk gebied
 • vergelijking van gerealiseerde prijzen
 • verantwoording van gerealiseerde prijzen

Beschrijving

Het Kadaster en Wageningen Economic Research (WEcR) -voorheen het LEI- werken samen aan de informatievoorziening over de agrarische grondmarkt. De organisaties combineren hun kennis en kunde op het gebied van data-analyse en onderzoek. Hierdoor kunt u beschikken over kwalitatief hoogwaardige gegevens.

Landsdekkende gegevens Grondmarkt Agrarisch Gebied

Genoemde partijen hebben een gegevensverzameling (dataset) ontwikkeld waarin agrarische transacties worden ontsloten. Deze unieke dataset combineert de kadastrale transacties in het landelijk gebied met informatie over de agrarische sector. De dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied is gebaseerd op een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van:

 • Transactiegegevens (bronhouder Kadaster)
 • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Kadaster beheerder Landelijke Voorziening)
 • Basisregistratie Percelen (bronhouder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • Landbouwtelling (bronhouder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Producten

Het Kadaster en Wageningen Economic Research (WEcR) gebruiken de agrarische transactiegegevens om ieder kwartaal de prijs- en mobiliteitsontwikkelingen te berekenen. Deze publiceren wij in de vorm van een landsdekkend Standaard Kwartaalbericht kosteloos op deze website en de website van het WEcR. Ze bieden u een helder inzicht in het functioneren van de agrarische grondmarkt.

Het Kadaster publiceert ook over de gemiddelde prijs van agrarische grond in het Vastgoed Dashboard. Deze prijzen zijn echter alleen gebaseerd op gegevens uit de kadastrale registratie, waardoor ze verschillen van die in het kwartaalbericht.

Tarieven

Omschrijving Prijzen
Levering individuele transactiegegevens Tarievenregeling Kadaster
Standaard kwartaalbericht per e-mail Kosteloos
Maatwerk Offerte na afspraak

 

Bestellen

Standaard kwartaalbericht per e-mail

Wilt u het standaard kwartaalbericht ieder kwartaal per e-mail ontvangen? Meld u nu aan voor het kwartaalbericht per e-mail.

Informatie op maat

Naast de informatie in het Standaard Kwartaalbericht bieden wij informatie op maat. Denk hierbij aan berekeningen van grondprijzen en grondmobiliteit in een specifiek gebied of inzicht in individuele agrarische transacties. Ook kunnen wij op basis van de dataset verschillende prijsbepalende factoren onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het effect van pacht op de grondprijs.

Hebt u interesse in een van deze maatwerkmogelijkheden? In een vrijblijvend gesprek met een medewerker van het Kadaster kunt u uw wensen bespreken. Maak nu een afspraak voor een gesprek. Voor het samenstellen van een maatwerkrapport brengen wij kosten in rekening. U ontvangt hiervoor een offerte.


Uw schip hoeft niet langer bij het Kadaster geregistreerd te zijn wanneer deze bijvoorbeeld:

 • in een buitenlands kadaster wordt geregistreerd;
 • is gesloopt of vergaan.

Beschrijving

Met een Doorhaling teboekstelling schip laat u uw boot of schip uitschrijven uit de openbare registers van het Kadaster.

Het is ook mogelijk de registratie van een schip in aanbouw te laten doorhalen. Na de doorhaling ligt het eigendom van uw schip niet meer vast in de openbare registers. 

Tarieven

Het uitschrijven van uw boot/schip uit de openbare registeren is gratis. Voor de uitschrijving moet u bewijsstukken aanleveren, die wel kosten met zich meebrengen. 

Wij zorgen voor 2 van deze benodigde bewijsstukken. Hiervoor krijgt u van ons een factuur toegestuurd.  

Omschrijving Prijs
Actueel gewaarmerkt kadastraal uittreksel € 17,40
Actueel gewaarmerkt hypothecair uittreksel € 17,40

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Bestellen

Om uw schip uit te laten schrijven uit de openbare registers moet u met het formulier 'Doorhaling teboekstelling schip' bewijsstukken meesturen die de reden van doorhaling aantonen. Op het formulier staat precies wat u nodig heeft. Wij zorgen voor 2 van deze bewijsstukken: 

 • Actueel gewaarmerkt kadastraal uittreksel
 • Actueel gewaarmerkt hypothecair uittreksel

Wij sturen alle stukken naar de rechtbank. De rechtbank geeft vervolgens een beschikking af stuurt deze met het formulier terug naar ons. Wij werken vervolgens met deze papieren de openbare registers bij. Hiermee is het schip uitgeschreven. 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam:

Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam


Met een Oriëntatieverzoek kunt u al in de voorbereidingsfase beschikken over:

 • informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen;
 • de contactgegevens van de verantwoordelijke netbeheerders.

Beschrijving

Een Oriëntatieverzoek geeft u:

 • informatie over de ligging van kabels en leidingen in het door u aangegeven gebied;
 • de contactgegevens van de netbeheerders die in het door u aangegeven gebied kabels en leidingen hebben liggen.

Zo kunt u al in de voorbereidingsfase van uw project afspraken maken met netbeheerders. Lees hoe u een Oriëntatieverzoek doet

De afmeting van een Oriëntatieverzoek  is maximaal 2500 x 2500 meter. Voor grotere gebieden dient u meerdere Oriëntatieverzoeken in of u kiest voor een tracémelding.

Let op: U mag niet machinaal graven op basis van een Oriëntatieverzoek. U bent wettelijk verplicht voor aanvang van de graafwerkzaamheden een Graafmelding te doen, óók als u tijdens de voorbereiding van de graafwerkzaamheden al een Oriëntatieverzoek hebt gedaan. 

Tarief

Oriëntatieverzoek per melding/polygoon: € 19,00. Dit bedrag is vrij van btw. 

Doe een verzoek

Ik doe eenmalig een Oriëntatieverzoek

Gebruik hiervoor het formulier KLIC Oriëntatieverzoek.

Meer informatie vindt u op de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek'. Deze kaart staat bij 'Documenten'.

Ik doe regelmatig een Oriëntatieverzoek

U moet zich registreren als klant van Kadaster-KLIC

Tracémelding

U wilt in Mijn Kadaster een Oriëntatieverzoek doen van een gebied groter dan 2500 x 2500 meter. Tijdens het invoeren van uw melding:

 • vinkt u bij stap 2 het blokje achter 'tracémelding' aan;
 • tekent u bij stap 3 een polygoon van maximaal 10.000 meter x 10.000 meter;
 • verdeelt het systeem deze in afzonderlijke deelpolygonen en toont deze op het scherm.

De deelpolygonen worden in het verdere proces ieder afzonderlijk als Oriëntatieverzoek afgehandeld en gefactureerd. De volledige uitleg vindt u in het hoofdstuk 'Tracémelding' van de ‘KLIC instructie graafmelding’ Deze staat bij 'Documenten'

Levering

Ontvangstbevestiging

In de ontvangstbevestiging vindt u een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u wilt gaan graven. Van deze netbeheerders kunt u informatie verwachten.

 • Als u een Oriëntatieverzoek met het formulier 'KLIC Oriëntatieverzoek' hebt gedaan, ontvangt u (binnen 3 werkdagen) een ontvangstbevestiging per e-mail.  We verwerken de formulieren in volgorde van binnenkomst.
 • Bent u grondroerder en hebt u een Oriëntatieverzoek via Mijn Kadaster gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk (meestal binnen een half uur) een ontvangstbevestiging per e-mail.

In de ontvangstbevestiging vindt u:

 • de telefoonnummers waarop de netbeheerders bereikbaar zijn;
 • informatie over de aanwezigheid van 'buisleidingen gevaarlijke inhoud';
 • informatie of er sprake is van een veiligheidsgebied.

Kabel- en leidinginformatie

Vervolgens ontvangt u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) een e-mail met een link naar een ZIP-bestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Alle gegevens worden 20 werkdagen na uw melding verwijderd van de downloadserver van het Kadaster. Sla de informatie daarom direct op!

Kabel- en leidinginformatie inzien en afdrukken

Voor het inzien en afdrukken kunt u gebruik maken van de gratis Klic-viewer.

Afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders leveren, kan het voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt. Elke levering heeft een leveringsvolgnummer te beginnen bij 1. De laatste levering vervangt steeds de eerdere leveringen. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering.

Een levering kan de volgende documenten bevatten:

LI: Leveringsinformatie
LG: kaartlaag met de ligging van het net
AN: kaartlaag met de annotatie bij het net
EV: bijlage met eis voorzorgsmaatregelen
HA: huisaansluitschets
ET: eigen topografie
GB: GBKN ondergrondkaart
GP: grootschalige plantopografie
MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net
TB: thema bijlage
DK: detailkaart
BL: algemene bijlage
PT: plantopografie
LP: liggings-pdf (pdf met alle kaarten)

Meer informatie over de levering van de netbeheerders en de afdrukmogelijkheden vindt u in de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek' bij 'Documenten'


Kunnen graafwerkzaamheden niet wachten omdat er persoonlijk letsel of schade dreigt? Doe dan een calamiteitenmelding via Mijn Kadaster of bel 0800-00 80 en kies voor optie 1. U ontvangt direct informatie die u nodig hebt om snel en zorgvuldig te kunnen graven.

Beschrijving

U bent wettelijk verplicht machinale graafwerkzaamheden voor aanvang te melden, ook wanneer die graafwerkzaamheden niet kunnen wachten vanwege een calamiteit. In dat geval doet u een calamiteitenmelding.

Voor een gebied van maximaal 500 x 500 meter is één calamiteitenmelding voldoende. Voor grotere gebieden moet u meerdere meldingen doen.

Wanneer is er sprake van een calamiteit?

 • als zich een onverwachte gebeurtenis voordoet waarbij persoonlijk letsel of grote schade dreigt;
 • als er sprake is van ernstige leveringsonderbrekingen (denk aan een ziekenhuis zonder stroom, beschadigde gasleiding met gasuitstroom, overstroming door een lekkende waterleiding of een beschadigd wegdek waarbij mechanisch graven nodig is om de dreiging weg te nemen). 

Wanneer de calamiteit is veroorzaakt door graafwerkzaamheden en de kabel- en leidinginformatie al ter plekke aanwezig is, hoeft u geen Calamiteitenmelding te doen.

Wat moet ik doen bij een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’?

Is er sprake van een 'buisleiding gevaarlijke inhoud', zoals een buisleiding voor het vervoer van brandbare vloeistoffen? Dan bent u, ook bij een Calamiteitenmelding, wettelijk verplicht voor aanvang van de graafwerkzaamheden telefonisch contact op te nemen met de verantwoordelijke netbeheerder. Het telefoonnummer vindt u op de ontvangstbevestiging of op uw beeldscherm na het doen van de melding. In alle andere gevallen beoordeelt u zelf of contact met een beheerder noodzakelijk is.

Graaflocatie ligt in een veiligheidsgebied

Bij graafwerkzaamheden in een veiligheidsgebied geldt een afwijkende procedure voor het uitwisselen van informatie tussen grondroerders en netbeheerders. Voorbeelden van veiligheidsgebieden zijn: vliegvelden, kerncentrales en defensieterreinen. Lees de informatie over veiligheidsgebieden op onze website.

Als de graaflocatie (gedeeltelijk) in een veiligheidsgebied ligt, krijgt u bericht om welk veiligheidsgebied het gaat en wie de beheerder is. U bent verplicht, ook bij een Calamiteitenmelding, contact op te nemen met de beheerder van het veiligheidsgebied. Deze stemt met u af welke informatie nodig is en levert deze informatie rechtstreeks aan u. Ook bekijkt de beheerder van het veiligheidsgebied of er sprake is van een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’. Is dat het geval dan bepaalt hij wie contact opneemt met de beheerder van deze buisleiding.

Verantwoording aan Agentschap Telecom

Als opdrachtgever bent u verplicht de eerstvolgende werkdag na de Calamiteitenmelding deze te verantwoorden bij het Agentschap Telecom (toezichthouder op de WIBON). Gebruik daarvoor het formulier 'Afmelden calamiteit'. Dit formulier staat op de website van het Agentschap Telecom en vindt u onderaan de pagina onder het kopje 'Afmelden calamiteit'. Het Agentschap Telecom beoordeelt of de melding terecht was. Concluderen zij dat uw Calamiteitenmelding niet terecht was dan leggen zij u mogelijk een boete op.

Naar de pagina Agentschap Telecom

Tarief

Calamiteitenmelding: € 19,00. Dit bedrag is vrij van btw.

Doe een melding

Een calamiteitenmelding doet u in Mijn Kadaster. Bent u niet in de gelegenheid de calamiteitenmelding via Mijn Kadaster te doen? Neem dan telefonisch contact op met de Klantenservice KLIC op (0800) 0080 en houd uw relatienummer en inlogcode bij de hand. 

Levering

Na het doen van een Calamiteitenmelding ziet u direct op uw scherm een overzicht met de volgende informatie:

 • gegevens van netbeheerders die kabels en leidingen in het graafgebied hebben liggen;
 • een lijst met noodnummers waarop deze netbeheerders bereikbaar zijn;
 • aan- of afwezigheid van ‘buisleidingen gevaarlijke inhoud’;
 • of er sprake is van een veiligheidsgebied.

Ook ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met bovenstaande informatie.

Kabel- en leidinginformatie

Vervolgens ontvangt u per e-mail een link naar een ZIP-bestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders leveren, kan het voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt. Elke levering heeft een leveringsvolgnummer te beginnen bij 1. De laatste levering vervangt steeds de eerdere leveringen. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering. Bij een Calamiteitenmelding ontvangt u (uiterlijk) na 15 minuten een eerste levering.

Kabel- en leidinginformatie inzien en afdrukken

Voor het inzien en afdrukken van de gekeverde kabel- en leidinginformatie kunt u gebruik maken van de gratis Klic-viewer


Gaat u machinaal graven? Dan bent u wettelijk verplicht vooraf een Graafmelding te doen. Hiermee:

 • helpt u graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen;
 • draagt u bij aan de veiligheid van de graver.

Beschrijving

Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Het maakt hierbij niet uit hoe diep u gaat graven. Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Hoe u een graafmelding doet, leest u bij 'Doe een melding'.

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één Graafmelding voldoende. Voor grotere gebieden doet u meerdere meldingen of u kiest voor een tracémelding.

Wat zijn machinale graafwerkzaamheden?

Bij machinale graafwerkzaamheden kunt u bijvoorbeeld denken aan het graven van een vijver met behulp van een graafmachine.

Maar, ook het gebruik van een handgrondboor kan schade aan kabels en leidingen tot gevolg hebben. Ondanks dat het bij wet niet verplicht is bij gebruik ervan een Graafmelding te doen, adviseren wij het u wel.

Niet graven, wel kabel- en leidinginformatie ontvangen

Weet u nog niet wanneer u gaat graven maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een Oriëntatieverzoek. Maar let op! Met de informatie die u naar aanleiding van een Oriëntatieverzoek ontvangt, mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u alsnog een Graafmelding doen.

Binnen welke termijn moet ik beginnen met graven?

Op het moment dat u de ontvangstbevestiging (e-mail) van uw graafmelding hebt ontvangen, moet u binnen 20 werkdagen beginnen met de graafwerkzaamheden. De kabel- en leidinginformatie die u hebt ontvangen, kunt u gebruiken zolang de grond open is of zolang duidelijk is dat er niets is veranderd in de ondergrond. Als u niet binnen 20 werkdagen met de graafwerkzaamheden start, moet u een nieuwe graafmelding doen. 

Tarief

Graafmelding, per melding/polygoon: € 19,00. Dit bedrag is vrij van btw. 

Doe een melding

Ik doe eenmalig een melding

Doet u eenmalig een Graafmelding? Gebruik dan het formulier KLIC Graafmelding.

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 werkdagen voor aanvang melden. Zo beschikt u altijd over actuele kabel- en leidinginformatie. De uiterste datum waarop u een Graafmelding kunt doen, is 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.

Op de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek' bij 'Documenten' staat stap voor stap uitgelegd hoe u een Graafmelding doet, welke informatie u ontvangt en hoe u de informatie kunt afdrukken.

Ik doe regelmatig een melding

Bent u een grondroerder en doet u regelmatig een melding? Dan moet u zich registreren als klant van Kadaster-KLIC en gebruik maken van Mijn Kadaster.

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden via Mijn Kadaster. Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de betreffende netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen. Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied? Dan geldt een andere procedure.

Meer informatie over het melden via Mijn Kadaster vindt u op de pagina's 'Grondroerders'.

Tracémelding

Bent u een zakelijke klant en wenst u gebiedsinformatie van een gebied groter dan 500 x 500 meter? Ga dan voor een Graafmelding naar Mijn Kadaster, vink bij stap 2 het blokje achter 'tracémelding' aan en teken bij stap 3 een polygoon van maximaal 5.000 meter x 5.000 meter in.

Nadat u de gewenste polygoon ingetekend hebt, verdeelt het systeem deze in afzonderlijke Klic-meldingen en toont deze op het scherm. Bent u het niet eens met de opdeling? Ga dan een stap terug, verwijder de opdeling en wijzig of verwijder de polygoon. Het systeem voert vervolgens een nieuwe berekening uit. Tijdens het intekenen zijn de lijnen lichtblauw. Door een dubbelklik met de muis sluit de polygoon, de lijnen worden dan grijs. De deelpolygonen worden in het verdere proces afzonderlijk als melding afgehandeld en gefactureerd.

Lees in onderstaand document de volledige uitleg in het hoofdstuk 'Tracémelding'. 

Levering

Ontvangstbevestiging

In de ontvangstbevestiging vindt u een overzicht van netbeheerders die eigenaar zijn van kabels en/of leidingen in het terrein waar u gaat graven. Van deze netbeheerders kunt u informatie verwachten.

 • Als u een Graafmelding met het formulier 'KLIC Graafmelding' hebt gedaan, ontvangt u op zijn vroegst 5 werkdagen voor de opgegeven aanvangsdatum een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • Bent u grondroerder en hebt u een Graafmelding via Mijn Kadaster gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk (meestal binnen een half uur) een ontvangstbevestiging per e-mail.

In de ontvangstbevestiging staan vermeld:

 • de telefoonnummers waarop de netbeheerders bereikbaar zijn;
 • informatie over de aanwezigheid van 'buisleidingen gevaarlijke inhoud'; 
 • informatie of er sprake is van een veiligheidsgebied.

Kabel- en leidinginformatie

Vervolgens ontvangt u (uiterlijk binnen 2 werkdagen) per e-mail een link naar een ZIP-bestand met de beschikbare kabel- en leidinginformatie. Dit bestand kunt u uitpakken met een daarvoor bestemd programma (zoals WinZip of WinRAR).

Alle gegevens worden 20 werkdagen na uw melding verwijderd. Sla de informatie daarom direct op!

Kabel- en leidinginformatie inzien en afdrukken

Voor het inzien en afdrukken kunt u gebruik maken van de gratis Klic-viewer

Afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders leveren, kan het voorkomen dat u meerdere leveringen ontvangt. Elke levering heeft een leveringsvolgnummer te beginnen bij 1. De laatste levering vervangt steeds de eerdere leveringen. Op de levering wordt aangegeven of het gaat om een complete levering of een deellevering.

Een levering kan de volgende documenten bevatten:

LI: leveringsinformatie

LG: kaartlaag met de ligging van het net

AN: kaartlaag met de annotatie bij het net

EV: bijlage met eis voorzorgsmaatregelen

HA: huisaansluitschets

ET: eigen topografie

GB: GBKN ondergrondkaart

GP: grootschalige plantopografie

MV: kaartlaag met de maatvoering bij het net

TB: thema bijlage

DK: detailkaart

BL: algemene bijlage

PT: plantopografie

LP: liggings-pdf (pdf met alle kaarten)

Meer informatie over de levering van de netbeheerders en de afdrukmogelijkheden vindt u in de 'Instructiekaart eenmalige Graafmelding en Oriëntatieverzoek' bij 'Documenten'. 

Meer informatie

Wat verstaat de WIBON onder zorgvuldig graven?

Particulieren en bedrijven die graafwerkzaamheden uitvoeren, zijn wettelijk verplicht dit zorgvuldig te doen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor de opdrachtgever van de werkzaamheden. Volgens de WIBON houdt dit in:

 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de graafwerkzaamheden waartoe hij opdracht geeft, op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht.
 • De grondroerder verricht de graafwerkzaamheden op zorgvuldige wijze.
 • Om op zorgvuldige wijze de graafwerkzaamheden te verrichten, zorgt de grondroerder er voor dat:
  - vóór aanvang van de graafwerkzaamheden een graafmelding is gedaan;
  - onderzoek is verricht naar de precieze ligging van onderdelen van netten op de graaflocatie;
  - op de graaflocatie de van het Kadaster ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is.

Op initiatief en in samenwerking met belanghebbenden is op 2 november 2016 de vernieuwde richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ CROW-500 verschenen. Lees meer over de richtlijn op de website van het kennisplatform Crow

De kabel- en leidinginformatie klopt niet, wat nu?

Als u tijdens het graven één van onderstaande afwijkingen ontdekt in de kabel- en leidinginformatie, moet u dit direct melden. Met uw melding draagt u bij aan een hogere kwaliteit en actualiteit van het kaartmateriaal.

 • De locatie van een kabel of leiding wijkt meer dan één meter af van de locatie op de kaart.
 • U ontdekt een kabel of leiding die niet op één van de kaarten staat.
 • U mist een kabel of leiding die wel op één van de kaarten staat.

Meer informatie over een afwijkende situatie.

Huisaansluitingen

Netbeheerders zijn niet verplicht u informatie over huisaansluitingen te verstrekken. Dit zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen. Hebt u geen huisaansluitschetsen ontvangen en wenst u die wel? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het meldnummer vindt u op de ontvangstbevestiging die u na het doen van een Graafmelding van het Kadaster ontvangt.

Instructiefilmpjes


Zakelijke klanten met een abonnement op Mijn Kadaster:

 • bestellen snel online producten;
 • betalen minder voor bepaalde producten;
 • kunnen de status van bestelde producten bekijken.

Beschrijving

Bent u een zakelijke klant van het Kadaster en maakt u regelmatig gebruik van onze producten en diensten? Dan is een abonnement op Mijn Kadaster interessant voor u. Met Mijn Kadaster hebt u toegang tot:

 • Kadaster-on-line
  online kadastrale en hypothecaire informatie aanvragen en inzien;
 • Kadata internet
  online vastgoedinformatie aanvragen en inzien.

Onderstaande film toont de mogelijkheden die Mijn Kadaster u biedt:

Bekijk ook onze webinar over Mijn Kadaster en Kadaster-on-line.

Meerdere gebruikers

Met een abonnement op Mijn Kadaster kunnen meerdere gebruikers (tegelijkertijd) gebruik maken van onze online producten en diensten. Binnen uw organisatie wijst u een ‘beheerder’ van Mijn Kadaster aan. Hij/zij is aanspreekpunt voor het Kadaster, mag gebruikers toevoegen en verwijderen, gebruikersgegevens wijzigen en bepaalt voor elke gebruiker de toegangsrechten.

Veiligheid

Om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, maakt Mijn Kadaster gebruik van een beveiligde internetverbinding.

Specificaties

Om gebruik te kunnen maken van Mijn Kadaster hebt u een internetbrowser nodig die een aantal standaard functies ondersteunt. Welke standaard functies uw browser ondersteunt, kunt u eenvoudig testen.  

Tarieven

Tarieven Mijn Kadaster

Abonnement Mijn Kadaster, per kalenderjaar (automatische incasso)  € 30,00

 

Deze bedragen zijn vrij van btw

Naast de abonnementskosten, brengen wij u kosten voor de afgenomen producten en diensten in rekening. Die kosten zijn vermeld in Mijn Kadaster. U vindt ze ook in het tarievenoverzicht.

Bestellen

Een abonnement op Mijn Kadaster vraagt u aan met het aanmeldformulier Mijn Kadaster.

U betaalt per kalenderjaar. Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegtermijn is een maand. Wilt u uw abonnement voor het volgende jaar opzeggen? Doe dit dan vóór 1 december. Tussentijds opzeggen is mogelijk maar u ontvangt geen abonnementsgeld retour.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een inlogcode en een wachtwoord. Hiermee hebt u toegang tot Mijn Kadaster. 


Gebruik van KIK-inzage betekent:

 • verhoging van efficiency
 • minder kans op (type)fouten

Beschrijving

Ketenintegratie Inschrijving Kadaster (KIK) is het geautomatiseerde akteproces vanaf de eerste inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van de akte bij het Kadaster.

Met KIK-inzage vraagt u geautomatiseerd producten op. Deze producten verwerkt u geautomatiseerd in uw administratie. De volgende producten kunt u via KIK-inzage aanvragen:

 • Afschrift uit de registers
 • Eigendomsinformatie (Kadastraal bericht object)
 • Eigenaarsinformatie (Kadastraal bericht persoon)
 • Hypotheekinformatie (Hypothecair bericht object)
 • Koopsommenoverzicht
 • Uittreksel kadastrale kaart
 • Objectlijst rechthebbende
 • Objectlijst betrokkene

Negatieve mededeling

Via KIK-inzage kunt u controleren of een persoon objecten op naam heeft staan in de Basisregistratie Kadaster. Zijn er geen treffers? Dan ontvangt u een automatisch gegenereerde negatieve mededeling.

Tarieven

Voor de tarieven verwijzen wij u naar de betreffende productpagina's. Voor KIK-inzage gelden de tarieven die in rekening worden gebracht voor levering via Mijn Kadaster.

Softwareleveranciers

Software vormt de essentiële schakel tussen de gebruiker en het Kadaster. Softwareleveranciers die KIK willen ondersteunen, kunnen gebruik maken van technische documentatie.

Nieuwe versie KIK-inzage beschikbaar

Sinds 12 april 2017 is KIK-inzage versie 5.1 beschikbaar. KIK-inzage 5.0 is vanaf 16 oktober 2017 niet meer beschikbaar en kan dan ook niet meer gebruikt worden. Versies 4.x worden op 13 april 2018 uitgezet.

Waarin verschilt KIK-inzage versie 5 van oudere versies?

 • plattere structuur op basis van nieuw productmodel
 • eigen schema voor elk product, makkelijker onderhoud
 • adressen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen
 • gestandaardiseerde (IMKAD)waardelijsten

Meer informatie over KIK-Inzage?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de nieuwste ontwikkelingen, zoals nieuwe XSD’s, en uitgenodigd worden voor informatiebijeenkomsten? Geef dit dan aan ons door met het contactformulier.

KIK-inzage Externe Test Omgeving (ETO)

Wilt u gebruik maken van de KIK-inzage ETO? Vul dan het aanvraagformulier in, waarin u aangeeft dat u akkoord gaat met de KIK-inzage gebruiksvoorwaarden testomgeving (zie document hieronder). Na verzending van het aanvraagformulier ontvangt u per mail een bevestiging dat u gebruik kunt maken van de door u aangevraagde dienst.

Om gebruik te kunnen maken van KIK-inzage of de ETO hebt u een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Daarnaast moet uw software de aangeboden functionaliteiten ondersteunen.

Klantervaring

Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) is een zelfstandig onderdeel van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Het verzorgt de uitwisseling van gegevens over burgers en bedrijven binnen de sector voor werk en inkomen. Inclusief eigendomsgegevens van het Kadaster via KIK-inzage. “Binnen een paar seconden een digitaal klantdossier op maat”, aldus accountmanager Meenakshi Peters.

Lees de volledige klantervaring van het BKWI in 'Eigendomsgegevens via KIK-inzage'.