Product

TOPrasterkaarten zijn uitstekend te gebruiken als:

 • ondergrond voor desktop-mapping;
 • illustratiemateriaal voor publicaties of websites;
 • referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS.

Beschrijving

TOPraster omvat de digitale versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster. TOPrasterkaarten zijn uitstekend geschikt voor toepassingen waarbij het niet nodig is het kaartbeeld te kunnen wijzigen. TOPraster gecombineerd met de meegeleverde TFW-bestanden kunt u ook gebruiken in navigatiesystemen.

TOPraster actualiteit

TOPraster wordt ieder jaar geactualiseerd.

TOP25raster

TOP25raster is een digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:25.000.

TOP50raster

TOP50raster is een enigszins gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:50.000.

TOP100raster

TOP100raster is een gegeneraliseerde digitale cartografische weergave van TOP10NL, op een schaal 1:100.000.

TOP250raster

TOP250raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:250.000. TOP250raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen en als index voor TOP25raster en TOP50raster.

TOP500raster

TOP500raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:500.000. TOP500raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen.

TOP1000raster

TOP1000raster is een digitale weergave van de topografische kaart 1:1.000.000. TOP1000raster is geschikt voor minder gedetailleerde toepassingen.

TOPraster gebruiken als TIFF-TFW

U ontvangt TOPraster als een digitaal bestand in het bestandsformaat GEO-TIFF. Ook worden er TFW-bestanden meegeleverd. Gecombineerd kunt deze bestanden gebruiken op uw PDA of smartphone met GPS-ontvanger, maar ook op uw computer met softwareprogramma’s die TIFF-files ondersteunen. Zo kunt u thuis routes voorbereiden en afdrukken.

Met behulp van OZI-explorer of andere softwarepakketten die geografische gegevens kunnen verwerken, is het mogelijk de losse kaartbladen aan elkaar te plakken. Zo kunt u een route die over meerdere kaartbladen loopt in zijn geheel afdrukken of in uw navigatiesysteem zetten.

Tarieven en bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOPraster in GEO-TIFF-formaat beschikbaar als open data. Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Om TOPraster in een ander formaat te ontvangen kunt een offerte aanvragen via het contactformulier. Voor een snellere afhandeling kunt u 'TOP25raster', 'TOP50raster' of 'TOP250raster' invullen in het onderwerpveld. 

Gebruik Web Map Service

Voor het raadplegen van TOPraster via de Web Map Service in Kadata internet gelden de volgende tarieven:

Aantal maphits per maand, per hit Prijs
tot 10.000 maphits per maand € 0,00
van 10.000 tot 100.000 maphits per maand € 0,06
meer dan 100.000 maphits per maand € 0,03

Deze bedragen zijn vrij van btw

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPraster geldt d CC-BY licentie.

Bekijk de licentie

Documenten

Via de webservices in Kadata internet kunt u op ieder moment informatie oproepen uit de databases van het Kadaster. Dit betekent dat u gegevens niet meer in uw eigen systeem hoeft op te slaan om ze te ontsluiten. Zo maakt u altijd gebruik van de meest recente versie van TOPraster. Ook voorkomt u dat u een aanvraag doet waar u niet volledig gebruik van maakt.

Elk GIS-programma waarmee u een Web Map Service kunt aanroepen, kunt u gebruiken om TOPraster op te halen. Meer over het gebruik van de webservice leest u in de handleidingen.


Een Grensreconstructie is zinvol bij:

 • burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen
 • plaatsen van een schutting/heg
 • planten van een boom aan de rand van uw tuin
 • bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning

Beschrijving

Bij een grensreconstructie helpen wij u de kadastrale erfgrens te bepalen. 

Een landmeter komt langs en laat u zien waar de grens ligt. Dit doet hij/zij- op basis van de oorspronkelijke meetgegevens, zoals de betrokken partijen deze bij het vaststellen of ontstaan van de grens hebben aangewezen. Na het bezoek ontvangt u een verslag met een tekening, waarop te zien is waar de grens ligt die voor u is uitgezet.      

Let op! Het naslagwerk heeft geen juridische waarde. Alleen een rechter kan aan de hand van het naslagwerk een officiële uitspraak doen hoe de grond gebruikt moet worden.  
 

Voordelen grensreconstructie Nadelen grensreconstructie
Deskundig oordeel van een onafhankelijke partij Naslagwerk heeft geen juridische waarde, het is afgeleid en opgesteld naar aanleiding van het ontstaansveldwerk. 

 

Duidelijkheid over ligging bestaande kadastrale grens zoals die oorspronkelijk is vast gesteld  

Kostbaar

Kan helpen bij een conflict over erfgrenzen, verkoop en/of koop van een grondperceel 

 

Beginpunt, eindpunt (hoekpunt)

Indien gewenst, leveren we bij de Grensreconstructie ook informatie over het begin- en eindpunt van een grens. We noemen dit 'hoekpunten'. Geef dit in uw aanvraag duidelijk aan. Als een grens eindigt op een logische plek, zoals een stoep of een heg, dan is het op de centimeter nauwkeurig weten van een begin- of eindpunt vaak niet eens nodig.

Tussenpunt

Een tussenpunt is een door u gewenst punt op de grens die de landmeter zichtbaar maakt. Bijvoorbeeld een punt recht tegenover de zijmuur van uw huis. De landmeter wijst het tussenpunt aan en u ontvangt de coördinaten van dat punt.

Heeft u in uw aanvraag geen tussenpunten opgenomen maar wenst u ze achteraf wel? Dan kunt u dit tijdens de reconstructie aan de landmeter laten weten. U ondertekent dan ter plekke een aanvullende opdracht.

Knikpunt

Een knikpunt is een punt in de grens, waar de grens van richting verandert. Als de landmeter aangeeft dat de te reconstrueren grens niet recht is, wordt het tarief van de grensreconstructie verhoogd met het tarief per knikpunt. De landmeter bepaalt hoeveel knikpunten er precies in rekening gebracht worden.

Grens met extra punten aanvragen

 • U kunt een tussenpunt en een begin- of eindpunt (hoekpunt) alleen samen met een grens aanvragen (alleen een hoekpunt of tussenpunt opmeten is niet mogelijk).

 • Hebt u in uw aanvraag geen tussenpunten opgenomen maar wenst u ze achteraf wel? Dan kunt u dit tijdens de reconstructie aan de landmeter laten weten. U ondertekent dan ter plekke een aanvullende opdracht. 

 • Begin- of eindpunten (hoekpunten) kunt u niet achteraf aanvragen.

 • Knikpunten kunt u niet aanvragen. Als een grens knikpunten heeft, dan worden hier automatisch kosten voor in rekening gebracht.

Onderstaande afbeeldingen geven de diverse mogelijkheden weer.

 1. Zichtbaar maken richting van de grens €450

 1. Zichtbaar maken grens met knikpunten (aantal 3) € 450 + 3 x € 100

 1. Zichtbaar maken grens met hoekpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 100

 1. Zichtbaar maken grens met tussenpunt (aantal 1) € 450 + 1 x € 50

Tarieven

Omschrijving Prijs
Grensreconstructie, per grens € 450,-
Knikpunt, per punt € 100,-
Tussenpunt, per punt € 50,-
Begin, eindpunt (hoekpunt), per punt € 100,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Levering

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Als er sprake is van knik-, hoek- en/of tussenpunten dan nemen we dit in de offerte op.

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, vindt de reconstructie van één kadastrale grens, in principe binnen 20 werkdagen plaats. Wilt u meer grenzen laten reconstrueren, dan vindt de meting in overleg met u plaats. De levertermijn kan dan afwijken.

Opdracht annuleren?

Heeft u een opdracht voor een grensreconstructie gegeven, maar wilt u deze toch annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht.


De gedetailleerde Wegenkaart van Nederland geeft u een goed overzicht van het nationale wegennet:

 • ideaal voor onderweg, ook beroepsmatig
 • ook geschikt als wandkaart
 • ongevouwen en gelamineerde uitgave

Beschrijving

De wegenkaart geeft een gedetailleerd beeld van het Nederlandse wegennet. De kaart op schaal 1:250.000 is aangevuld met topografische gegevens en extra informatie voor het wegverkeer. De wegenkaart is zeer geschikt om te gebruiken als overzichtskaart naast navigatieapparatuur. 

Op de wegenkaart ziet u onder andere:

 • autosnelwegen, hoofdwegen, regionale wegen, overige verharde en onverharde wegen, wegen in aanleg en spoor- en waterwegen
 • afritnummers en namen van knooppunten van snelwegen
 • afstanden tussen de knooppunten van hoofd- en snelwegen
 • locaties van tankstations, parkeerplaatsen, wegrestaurants, carpoolplaatsen en motels
 • een uitgebreid plaatsnamenregister en een tabel met reisafstanden

Naast een actuele wegenkaart hebben we ook een historische wegenkaart.

Kaar opgedeeld in noord- en zuidhelft

Nederland is op de kaart opgedeeld in een noord- en een zuidhelft, de overlap is ruim. De kaart wordt geleverd in 2 delen, ongevouwen (plano) en/of gelamineerd. Het formaat van beide delen is 112 x 72 cm. De twee delen kunt u zelf combineren tot een wandkaart van heel Nederland.

Historische wegenkaart

Zoekt u een historische wegenkaart? U kunt deze bestellen via het volgende formulier.

Tarieven actuele wegenkaart

Omschrijving Prijs
Ongevouwen  € 5,50
Ongevouwen gelamineerd € 9,60

Deze bedragen zijn vrij van btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen € 3,50 per verstrekking. 

Tarieven historische wegenkaart

Omschrijving Prijs
Kleurkopie, papier € 17,60
Digitale kopie € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw en exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen € 3,50 per verstrekking (bij papieren levering per post). 

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de wegenkaart binnen 5 werkdagen toe per post.


De Gemeentekaart van Nederland is ideaal om te gebruiken als overzichtskaart voor:

 • schetsmatige gemeentelijke herindelingen
 • educatieve doeleinden

Beschrijving

Op de Gemeentekaart van Nederland op schaal 1:400.000 ziet u de administratieve indeling van Nederland in gemeenten. De grenzen op de kaart zijn afkomstig uit TOP10NL, onderdeel van de Basisregistratie Topografie. De Gemeentekaart van Nederland wordt jaarlijks geactualiseerd.

Op de Gemeentekaart van Nederland ziet u:

 • rijksgrenzen;
 • provinciegrenzen;
 • gemeentegrenzen;
 • provinciehoofdsteden;
 • plaatsen met een gemeentehuis.

Bovendien is de kaart voorzien van een register met:

 • de gemeentenummers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • de namen van de gemeenten
 • de oppervlakte van de gemeenten in vierkante kilometers

Naast een actuele gemeentekaart hebben we ook een historische gemeentekaart. 

De Gemeentekaart wordt geplot in kleur. Het formaat is 72 bij 85,5 centimeter.

Historische gemeentekaart

Bent u op zoek naar een historische gemeentekaart? Dan kunt u deze bestellen via het volgende formulier.

Tarieven actuele gemeentekaart

Omschrijving Prijs
Gemeentekaart 1:400.000, papier € 9,35 
Digitale kopie € 24,00 

Deze bedragen zijn vrij van btw en exclusief € 3,50 verzendkosten per verstrekking (bij papieren levering per post). 

Tarieven historische gemeentekaart

Omschrijving Prijs
Kleurkopie, papier € 17,50 
Digitale kopie € 24,00 

Deze bedragen zijn vrij van btw en exclusief € 3,50 verzendkosten per verstrekking (bij papieren levering per post). 

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Gemeentekaart binnen 5 werkdagen toe per post. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaart kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd rom.


Actuele topografische kaarten van Nederland op schaal 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000:

 • te gebruiken als wandelkaart, fietskaart of routekaart
 • geschikt voor technisch gebruik
 • ook gelamineerd verkrijgbaar

Beschrijving

Met topografische kaarten van het Kadaster krijgt u een volledig beeld van het terrein en het landschap, zoals huizen, straten, water, bos en plaatsnamen. Straatnamen staan niet op een topografische kaart, met uitzondering van grote rijkswegen.

Topografische kaarten zijn verkrijgbaar op 4 schalen:

Schaal 1:10.000

 • onvertekend beeld van de topografie;
 • geschikt voor technische doeleinden zoals het maken van bestemmings- en landinrichtingsplannen (niet geschikt voor toeristisch gebruik);
 • kaartbeeld 100 x 62,5 cm (geeft een terrein weer van 10 x 6,25 km);
 • leverbaar volgens de standaard bladwijzer of een vrij te kiezen uitsnede. Uw keuze geeft u aan tijdens het bestelproces;  
 • geplot in grijs.

Schaal 1:25.000

 • zeer gedetailleerd beeld van de topografie
 • geschikt als fietskaart of wandelkaart
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 10 x 12,5 km)
 • afmeting kaartbladen (incl. legenda) 57 x 60 cm
 • geplot in kleur

Schaal 1:50.000

 • enigszins vereenvoudigd beeld van de topografie
 • geschikt als routekaart
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 20 x 25 km)
 • afmeting kaart (incl. legenda) 57 x 60 cm
 • geplot in kleur

Schaal 1:100.000

 • vereenvoudigd beeld van de topografie
 • geschikt als routekaart en overzichtskaart
 • kaartbeeld 40 x 50 cm (geeft een terrein weer van 40 x 50 km)
 • afmeting kaart (incl. legenda) 57 x 60 cm
 • geplot in kleur

De kaarten op schaal 1:25.000, 1:50.000 en 1:100.000 zijn ook in gelamineerde uitgave en pdf verkrijgbaar.

Zoekt u een topografische kaart uit het recente verleden? Kijk dan op de productpagina Historische topografische kaart.  

Wegenkaart en Gemeentekaart

Zoekt u een wegenkaart van Nederland? Kijk dan op de pagina Wegenkaart van Nederland. Voor de gemeentekaart van Nederland kijkt u op de pagina Gemeentekaart van Nederland

Tarieven

Soort druk Prijs
kleurendruk, gevouwen of ongevouwen € 5,50
kleurendruk, gelamineerd € 9,60
kleurenweergave, pdf € 24,00
grijsdruk, ongevouwen (uitsluitend schaal 1:10.000) € 10,25

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,50.

Bestellen

Bestel kaartbladen van de Topografische kaarten in de webwinkel Topografische kaarten.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Topografische kaart binnen 5 werkdagen toe.

Meer informatie

Wilt u van meerdere deelkaarten een grote kaart laten maken of hebt u andere wensen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcenter.


Deze collectie historische kaarten geeft een indruk van het Nederlandse landschap van 1865 tot nu:

 • waardevolle topografische informatie voor stamboomonderzoek en landschapsreconstructie
 • oude edities van actuele kaarten laten recente veranderingen zien
 • geschikt als wandkaart en leuk als relatiegeschenk

Beschrijving

Historische topografische kaarten geven een volledig beeld van het terrein en het landschap van vroeger. U kunt zien waar bebouwing was, hoe beekjes en rivieren liepen en waar bos, hei of weidegrond was. Historische topografische kaarten bevatten informatie over plaats- en streeknamen en kunnen een waardevolle aanvulling zijn op stamboomonderzoek.

Kopieën bestellen

Van de kaarten kunt u een kleuren- of zwartwitkopie bestellen. Historische topografische kaarten zijn verkrijgbaar op vier schalen: 1:25.000 (1935 tot nu), 1:50.000 (1903 tot nu), 1:100.000 (1955 en 2016 tot nu) en 1:200.000 (1865 tot 1955). De kaarten worden geplot op 120 grams papier en zijn ook verkrijgbaar als digitaal bestand.

Bij uw bestelling geeft u aan uit welk jaar u een historische kaart wilt ontvangen. U ontvangt de kaart die in het opgegeven jaar actueel was, deze kan dus ouder zijn dat het door u opgegeven jaar. 

Schaal 1:25.000

 • Uitgegeven van 1935 tot nu
 • Keuze uit kleurenkopie, zwart-witkopie of digitaal rasterbestand
 • Afmeting van de kaarten: variabel, ca. 52 x 66 cm (incl. legenda)
 • Afmeting kaartbeeld: variabel, ca. 43 x 53 cm

Schaal 1:50.000

 • Uitgegeven van 1903 tot nu toe 
 • Keuze uit kleurenkopie, zwart-witkopie of digitaal rasterbestand
 • Afmeting van de kaarten: variabel, ca. 52 x 66 cm (incl. legenda)
 • Afmeting kaartbeeld: variabel, ca. 43 x 53 cm

Schaal 1:100.000

 • Eenmalige uitgave uit 1955 en recente uitgaves van 2016 tot nu 
 • Keuze uit kleurenkopie, zwart-witkopie of digitaal rasterbestand
 • Afmeting van de kaarten: 52 x 66 cm (incl. legenda)
 • Afmeting kaartbeeld: 43 x 53 cm

Schaal 1:200.000

 • Serie van 1865 tot 1955
 • Keuze uit kleurenkopie, zwart-witkopie of digitaal rasterbestand
 • De afmeting van de kaart is afhankelijk van de afmeting van de oorspronkelijke kaart

Zoekt u een actuele topografische kaart? Kijk dan op de productpagina Topografische kaart.  

Wegenkaart en Gemeentekaart

Zoekt u een historische wegenkaart van Nederland? Kijk dan op de pagina Wegenkaart van Nederland. Voor een historische gemeentekaart van Nederland gaat u naar de pagina Gemeentekaart van Nederland

Tarieven

Soort kopie Prijs
Zwart-witkopie, formaat A0 € 7,85
Kleurenkopie € 17,60
Digitaal rasterbestand (300 dpi) € 24,00

Wilt u onze verzameling raadplegen op het Kadasterkantoor te Zwolle? Dan is het eerste uur gratis. Daarna betaalt u € 48,00 per uur. Maak hiervoor eerst een afspraak via 088-183 22 00 of via het formulier.

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,50.

Bladwijzers

Gebruik de bladwijzers om de juiste kaartbladen te selecteren. In de catalogus Historische topografische kaart 1:200.000 vindt u bovendien per kaartblad de jaren van druk en verkenning. Vermeld op het bestelformulier duidelijk van welk kaartblad en jaar u een kopie wilt ontvangen.

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de kopie(en) binnen 5 werkdagen toe per post. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaarten kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd-rom.

Klantervaring

Het bedrijf Dotka Data gebruikte de historische kaarten en luchtfoto's van het Kadaster voor de ontwikkeling van hun product 'Dotka Report'. Dit rapport brengt de geschiedenis van een gebied in kaart. "Het is mogelijk om in 45 stappen de ontwikkeling van je eigen straat te zien van 1809 tot nu. En dat is een bijzondere ervaring", vertelt Wouter Brokx van Dotka Data. De volledige klantervaring leest u in het artikel '200 jaar gebiedshistorie in kaart'.


Gebruikt u een grens die nog niet is vastgelegd en wilt u deze wel vastleggen bijvoorbeeld voor toekomstige verkoop? Laat dan een grenscorrectie door ons uitvoeren.

Voorwaarden:

 • stukje grond wat overgedragen moet worden is niet groter dan 100m2
 • de vast te leggen grens wordt al zichtbaar gebruikt 
 • beide partijen zijn bekend en akkoord met het gebruik

 

 

Beschrijving

Bij het Kadaster leggen wij grenzen juridisch vast. Deze vastgelegde grenzen noemen we kadastrale grenzen. Toch kan het voorkomen dat de grens die gebruikt wordt, niet de juridisch vastgelegde grens is. Lees meer hierover op de pagina Kadastrale grens en gebruiksgrens.

Om deze gebruiksgrens wél juridisch vast te leggen, kunnen wij een grenscorrectie voor u uitvoeren. Hierdoor ontstaat een nieuw perceel. Dit nieuwe perceel mag niet groter zijn dan 100m2.  

Op dit plaatje staan 2 percelen afgebeeld. Tussen de 2 percelen zijn 2 lijnen getekend. De ene lijn is de grens die op dit moment gebruikt wordt. De andere lijn is de grens die nu is vastgelegd. Het gaat om een stukje perceel wat tussen de 2 lijnen in ligt. Dit stukje moet vastgelegd worden.

Zodra de gebruiksgrens is vastgelegd krijgt B 2 percelen op naam. B moet vervolgens naar de notaris om het nieuw gevormde perceel over te dragen aan A. Als A zijn eigendom wil verkopen staan in de toekomstige verkoopakte de 2 percelen apart vermeld. 

Twijfelt u of u een grenscorrectie kunt laten uitvoeren?

Bij twijfel of u een grenscorrectie kunt laten uitvoeren, kunt u onze keuzehulp bekijken.  

Tarieven

Het tarief voor een grenscorrectie bedraagt € 90,00 per nieuw gevormd perceel. Dit bedrag is vrij van btw.

Als na meting blijkt dat niet aan de voorwaarden van een grenscorrectie is voldaan, wordt het tarief voor het product Splitsen van percelen in rekening gebracht.

Bestellen

Een offerte voor een grenscorrectie kunt u aanvragen door middel van het offerteformulier.  

Aanvraag annuleren

Heeft u een grenscorrectie aangevraagd maar wilt u deze annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht.


Waardevol hulpmiddel bij het opstellen van ruimtelijk beleid. U ontvangt een rapport met:

 • statistische gegevens;
 • uitgebreide toelichtingen;
 • overzichtelijke kaarten.

Beschrijving

Lelijke plekken en slordig gebruik van de schaarse ruimte in Nederland zijn voor steeds meer mensen een ergernis. Voor het maken en uitvoeren van beleid voor deze problematiek is een objectieve analyse van de leefomgeving van belang. Het Kadaster brengt verrommelde en versnipperde gebieden voor u in kaart in de Analyse ruimtelijke ontwikkeling.

De analyse richt zich onder andere op:

 • de gemiddelde kavelgrootte;
 • het aantal functies van het gebied;
 • het geldende bestemmingsplan;
 • verhard oppervlak in het gebied;
 • zichtlijnen in het gebied.

Analyse ruimtelijke ontwikkeling: veranderingen in de leefomgeving inzichtelijk

Op basis van concrete en objectieve informatie maken we veranderingen in de leefomgeving inzichtelijk. Hiervoor gebruiken we gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK), de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Topografie (BRT) en aanvullende bronnen. Deze gegevens vergelijken we met de geldende bestemmingsplannen en met cijfers uit het verleden. U ontvangt een rapportage met statistische gegevens, toelichtigingen en overzichtelijke kaarten.

Tarieven

Analyse ruimtelijke ontwikkeling is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.   


Wilt u een registratienummer van een boot natrekken om bijvoorbeeld te kunnen zien wie de eigenaar is, dan kunt u een uittreksel van de bootregistratie opvragen.

Op dit uittreksel uit de openbare registers ziet u snel:

 • op welke naam een boot geregistreerd staat
 • welk recht de eigenaar heeft
 • de gegevens van het schip, zoals het brandmerk

Meer informatie nodig over het registreren uw boot of schip? Of wilt u hierover gegevens opvragen? Dit is te vinden op de pagina Schepen.

Beschrijving

Het Uittreksel eigendom schip is een document met kadastrale informatie over een schip dat bij het Kadaster is geregistreerd. Met dit document hebt u in een oogopslag veel informatie over een boot of schip.

Het Uittreksel eigendom schip is een document met kadastrale informatie over een schip of boot  dat bij het Kadaster is geregistreerd. Met dit document kunt u in een oogopslag het eigendom van een bootregistratie natrekken. Wanneer u wilt weten of er een hypotheek of beslag op het schip rust kunt u een hypothecair Uittreksel aanvragen via de pagina Uittreksel schepen inzake hypotheken en beslagen.

Welke gegevens bevat het uittreksel?

 • op welke naam het schip geregistreerd is
 • welk recht de eigenaar heeft, bijvoorbeeld eigendom of vruchtgebruik
 • het brandmerk van het schip
 • de naam van het schip
 • de indeling van het schip
 • de motorgegevens

Gewaarmerkt document

Het Uittreksel eigendom schip is een gewaarmerkt document. Dat betekent dat het een officieel document is, ondertekend door 'de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers'.

Staat het schip niet geregistreerd?

Als blijkt dat het schip niet geregistreerd staat, ontvangt u geen Uittreksel eigendom schip. In plaats daarvan ontvangt u een Negatieve mededeling.

Tarieven

Uittreksel eigendom per schip Prijs
via e-mail € 15,40
per post € 17,40
Negatieve mededeling per schip  
via e-mail € 14,50
per post € 16,50

Deze bedragen zijn vrij van btw

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het uittreksel eigendom schip binnen 2 werkdagen per post of per e-mail toe.


Een prachtig getekend historisch document van het Nederlandse 'wegennet' in de tijd van Napoleon:

 • een redelijk betrouwbaar vroeg basisdocument dat u bij historisch onderzoek kunt gebruiken;
 • prachtig om in te lijsten en op te hangen;
 • om te geven als cadeau of relatiegeschenk.

Beschrijving

De Postroutekaart 1810 is een redelijk eenvoudige maar prachtig getekende landkaart waarop de routes van de postkoetsen in de tijd van Napoleon zijn weergegeven. De kaart verscheen in 1810 onder de naam 'Algemeene kaart van Holland met de Postroutes'. Met uitzondering van Limburg is heel Nederland in kaart gebracht.

Voorloper van de wegenkaart

Deze kaart is te zien als een vroege voorloper van de moderne wegenkaart, in een tijd dat er nog nauwelijks verharde wegen waren. Leuk detail: de schaal wordt weergegeven in 'uren gaans'. Ongeveer 13 centimeter op de kaart betekende 10 uur lopen.

Geschiedenis

De kaart is gemaakt in de begintijd van de landelijk georganiseerde militaire cartografie. Het was een van de eerste producten van het toenmalige Topographisch Bureau van het Dépôt-Generaal van Oorlog.

De kaart die u ontvangt is een herdruk uit 1979, gedrukt op kwalitatief hoogwaardig papier. Het formaat is ongeveer 80 x 100 centimeter.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Postroutekaart 1810 € 7,85
Digitale kopie € 24,00

Deze bedragen zijn vrij van btw. De verzendkosten bedragen € 3,50. 

Bestellen

De Postroutekaart 1810 kunt u op 2 manieren bestellen:

Levering

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de Postroutekaart binnen 5 werkdagen toe per post. Hebt u gekozen voor een digitale versie (TIFF-bestand)? Dan ontvangt u een link zodat u de kaart kunt downloaden. U kunt ook kiezen voor levering op dvd/cd rom. 


Hypotheekinformatie geeft u inzicht in de hypotheken en mogelijke beslagen die op een kadastraal perceel of appartement zijn geregistreerd. Hypotheekinformatie kan u helpen: 

 • als u zich oriënteert op een nieuwe woning;
 • bij onderhandelingen over de vraagprijs.

Beschrijving

Hebt u een nieuw huis op het oog? Met hypotheekinformatie staat u sterker bij onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis. 

De hypotheekinformatie bevat:

 • informatie over de hypotheekverstrekkers en/of beslagleggers
 • de datum van inschrijving van de huidige hypotheek bij het Kadaster
 • de waarde waarvoor de hypotheek is afgesloten* 

* hypotheekinformatie bevat geen informatie over de huidige waarde van het perceel. De waarde waarvoor de hypotheek is ingeschreven, kan afwijken van de daadwerkelijke waarde of de huidige waarde. Wij houden bijvoorbeeld geen aflossingen bij.

Gegevens van vóór 1995

Vraagt u informatie op over een hypotheek die is ingeschreven vóór 1995? Dan ontvangt u alleen een verwijzing naar de akte waarin de hypotheekgegevens vermeld staan. Met het deel en nummer kunt u vervolgens een kopie van de hypotheekakte opvragen. In de akte vindt u de gevraagde hypotheekinformatie.

Officieel bewijsstuk nodig?

Onze hypotheekinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel, bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan gebruikt u het bestelformulier. Hierop kunt u aangeven dat u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

  U moet uw bestelling via het bestelformulier bevestigen met uw DigiD.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Hypotheekinformatie via Mijn Kadaster (zakelijk gebruik) of webwinkel, per object € 2,40
Hypotheekinformatie per e-mail, per object € 15,40
Hypotheekinformatie per post, per object  € 17,40

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Bestellen

Hypotheekinformatie kunt u op 2 manieren bestellen:

 • in de webwinkel;
 • met het bestelformulier Hypotheekinformatie, gebruik dit formulier alleen in de volgende gevallen:
  • als u alleen een kadastraal nummer hebt van het perceel, en dus geen adres;
  • als u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

  U moet uw bestelling via het bestelformulier bevestigen met uw DigiD.

 • online via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.
 • via webservice KIK-Inzage (voor aanbieders van stukken) Meer informatie over KIK

Instructiefilmpje

Dit instructiefilmpje helpt u op weg bij het bestellen van Hypotheekinformatie in Mijn Kadaster. 

Levering

Levertijd via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u direct per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt Hypotheekinformatie direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Ook kunt u Hypotheekinformatie via Kadaster-on-line bestellen en kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u Hypotheekinformatie binnen 2 werkdagen per post of per e-mail toe.


Eigendomsinformatie bevat actuele informatie uit de openbare registers, zoals:

 • wie de eigenaar of (mede-)gerechtigde is van een perceel waarop een woning staat
 • welke beperkingen er gelden voor het gebruik van het perceel
 • wat de laatste verkoopprijs is

Beschrijving

Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. Deze informatie kan u helpen bij de onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis. 

U ziet:

 • wie de eigenaar (gerechtigde) is
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)
 • wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
 • de verkoopprijs uit de laatste verkoopakte

In deze gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend. 

Bij Eigendomsinformatie ziet u niet welke hypotheken en/of beslagen zijn geregistreerd. Die vindt u wel bij Hypotheekinformatie.

Gewaarmerkt exemplaar bestellen

Onze eigendomsinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een perceel? Bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan kunt u niet bestellen via de webwinkel, maar kunt u het online bestelformulier invullen. Hierop geeft u aan dat u een gewaarmerkt exemplaar wilt ontvangen.

Gegevens van uw eigen huis gratis bekijken

Wilt u de perceel- en eigendomsgegevens van uw eigen huis weten? Ga dan naar MijnOverheid.nl, uw persoonlijke website voor overheidszaken. Hier kunt u deze gegevens gratis inzien. Inloggen doet u met uw persoonlijke DigiD.

Tarieven

Bestelling via de webwinkel

Eigendomsinformatie Prijs
per object € 2,40

Bestelling via het bestelformulier

Kadastraal bericht eigendom Prijs
 per e-mail, per object  € 15,40
 per post, per object € 17,40

Bestelling via KIK-inzage

Kadastraal bericht eigendom Prijs
per object € 2,40

Deze bedragen zijn vrij van btw en inclusief verzendkosten (bij verzending per post)

Bestellen

Uw eigen huis: gratis

U kunt de perceel- en eigendomsgegevens van uw eigen huis gratis bekijken via MijnOverheid. U hebt hiervoor uw persoonlijke DigiD nodig om in te loggen.

Goedkoop en snel via de webwinkel

De goedkoopste en snelste manier: na het invullen van uw postcode en huisnummer bestellen via onze webwinkel. U betaalt met iDeal of uw credit card. U ontvangt direct per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Zonder adres, gewaarmerkt of niet online betalen

Bestellen via het online formulier is beduidend duurder en duurt langer dan via de webwinkel. Wij sturen u het product binnen 2 werkdagen toe. Gebruik dit formulier dan ook alleen in een van onderstaande situaties:

 • U hebt alleen een kadastrale aanduiding van het perceel, en dus geen adres
 • U wilt een gewaarmerkt exemplaar ontvangen

  U moet uw bestelling via het online formulier bevestigen met uw DigiD .

Levering

Levertijd via de webwinkel

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u per e-mail een link waarmee u uw bestelling kunt downloaden.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u de eigendomsinformatie binnen 2 werkdagen toe per e-mail. Als het om een gewaarmerkt exemplaar gaat, sturen wij deze per post. 

Meer informatie

In de volgende gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend:

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning)
 • als het gaat om een voormalige huurwoning
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de akte alleen de prijs van de grond
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • als de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000


Teboekstelling betekent het registreren van een boot of schip in de openbare registers van het Kadaster. Hiermee wordt uw eigendom vastgelegd.

Uw boot of schip krijgt een brandmerk. Dit bevat een uniek nummer waarmee het te identificeren is. Ook ontvangt u een bewijs van inschrijving.

 

Meer informatie nodig over het registreren uw boot of schip? Of wilt u hierover gegevens opvragen? Dit is te vinden op de pagina Schepen.

Registratie

Registratie boot of schip in aanbouw in Nederland

Ook als een boot of schip in aanbouw is bij een werf in Nederland, kunt u het schip of de boot laten registreren. Houd wel rekening met het volgende: 

 • Registratie maakt u niet automatisch eigenaar van een schip in aanbouw. De eigendomsoverdracht moet u vastleggen in het contract met de werf.
 • Het brandmerk wordt voorlopig of definitief aangebracht. Als uw schip is afgebouwd, geeft u dit door met een Wijziging teboekstelling schip. Vervolgens wordt het eerder voorlopig aangebrachte brandmerk definitief aangebracht. 
 • Wilt u een hypotheek aanvragen voor de aanschaf van een schip in aanbouw? Dan heeft de notaris een Verklaring van niet-voltooiing schip nodig. U kunt bij de aanvraag van de teboekstelling aangeven dat u deze verklaring wilt ontvangen.

Extra zekerheid met microdots

Wilt u uw boot of schip beter beveiligen tegen diefstal, inbraak, fraude of oplichting? Dan kunt u het teboekstellen combineren met het aanbrengen van microdots.

Tarieven

Omschrijving  Prijs
Teboekstelling schip € 450,00 *
Teboekstelling schip inclusief aanbrengen microdots € 562,00 *

Eventuele aanvullende kosten

Omschrijving Prijs
spoedtarief, bij spoed teboekstelling met voorafgaande inspectie € 112,00
kwartiertarief, bij elk kwartier dat een een inspecteur scheepsregistratie bij aanbrengen van het brandmerk en/of microdots langer dan 1 uur moet wachten € 24,00

* Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Deze bedragen zijn vrij van btw.

 

Als u het brandmerk op een schip in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten. Het aanbrengen in het buitenland kan alleen op een afgebouwd schip. Wilt u hiervoor een offerte ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen.

Extra documenten

In de volgende situaties vragen wij u extra documenten mee te sturen met de aanvraag.

Een schip in aanbouw in Nederland

Wij vragen in dit geval een verklaring van de Nederlandse werf waarin staat dat het schip voor uw rekening in aanbouw is.

Een afgebouwd schip dat op open zee gaat varen

 • Formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig dat korter is dan 24 meter
  Dit formulier downloadt u op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ingevulde formulier stuurt u mee met uw aanvraag, zodat wij de aanvraag bij de ILT voor u kunnen indienen. 
 • Formulier Aanvraag registratie pleziervaartuigen voor een pleziervaartuig met een lengte van meer dan 24 meter of een beroepsvaartuig 
  In dit geval downloadt u het formulier op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en dient u het zelf in bij de ILT. 
 • Eigendomsbewijs
  Dit is de koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief. 

In alle gevallen vragen wij ook:

 • een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart;
 • bij een niet-natuurlijk rechtspersoon een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister.

Woonachting in het buitenland 

Woont u in het buitenland? Dan moet u kunnen aantonen dat uw schip een ligplaats heeft in Nederland en moet u een postadres hebben in Nederland (geen postbusadres).

Wij vragen van schepen die in het buitenland teboekgesteld zijn geweest een bewijs van doorhaling. Dit is een door de bevoegde autoriteit afgegeven authentieke verklaring waaruit blijkt dat de teboekstelling in het register is vervallen.

De volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunt u per post opsturen naar: 

Scheepsregistratie
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren.

Het bezoekadres is:
Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Wel of geen inspectie vooraf?

Een teboekstelling kunt u aanvragen met of zonder inspectie vooraf. 

Wilt u direct zekerheid? Laat dan de boot of het schip vóór de teboekstelling inspecteren op kenmerken van een eerdere teboekstelling. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag maken wij een afspraak. Als wij geen kenmerken van eerdere teboekstelling vaststellen, wordt het brandmerk direct aangebracht en het schip teboekgesteld. 

Zonder aanvraag van inspectie vooraf volgt binnen maximaal 3 maanden een inspectie. Als daarbij blijkt dat er een eerdere teboekstelling is, dan wordt het brandmerk niet aangebracht, en wordt de teboekstelling doorgehaald in het openbaar register. Dit brengt ongemak en extra kosten met zich mee.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag maakt de inspecteur scheepsregistratie van het Kadaster binnen 5 werkdagen een afspraak met u voor het aanbrengen van het brandmerk. 

Meer informatie

 Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice schepen


Geef een wijziging door aan het Kadaster als:

 • uw adres of gekozen woonplaats is veranderd
 • de gegevens van het schip zijn veranderd
 • u het schip als afgebouwd schip wilt registreren

Meer informatie nodig over het registreren uw boot of schip? Of wilt u hierover gegevens opvragen? Dit is te vinden op de pagina Schepen.

Bootregistratie wijzigen

Wanneer uw boot of schip is geregistreerd bij het Kadaster, moet u ervoor zorgen dat de gegevens altijd actueel zijn. Is er iets gewijzigd in de gegevens van het schip of uw persoonlijke situatie? Geef dit dan aan ons door.  

In de volgende gevallen moet u de gegevens laten wijzigen:

 • als uw (woon) adres of gekozen woonplaats (postadres) is veranderd
 • als de gegevens van het schip zijn veranderd (zoals een nieuwe naam van het schip, een andere inrichting of een nieuwe motor)
 • als u een schip in aanbouw bij het Kadaster hebt geregistreerd en dit schip wilt registreren als afgebouwd schip (verklaring van afbouw)

Tarief

Voor de inschrijving verklaring van afbouw betaalt u € 55,00. Het wijzigen van de gegevens van het schip of de woonplaats is kosteloos. Deze bedragen zijn vrij van btw

Eventuele kosten voor een zeebrief, nationaliteitsverklaring of meetbrief worden apart in rekening gebracht door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Wijziging doorgeven

Wijzig de registratie van uw boot of schip met het onderstaande formulier 'Wijziging teboekstelling'. Dit formulier gebruikt u ook om te verklaren dat uw schip is afgebouwd. In sommige gevallen moet u bewijsstukken meesturen. Op het formulier vindt u welke bewijsstukken dit zijn. In de toelichting vindt u meer informatie over het invullen van het formulier.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post sturen naar Kadaster Rotterdam:

Afdeling Schepen
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam

Levering

Na ontvangst van uw wijzigingsverzoek passen wij de registratie binnen 2 werkdagen aan.


Met microdots kan snel worden achterhaald op welke naam een boot of schip geregistreerd staat:

 • extra zekerheid naast het gebruikelijke brandmerk
 • geschikt voor beroeps- en pleziervaartuigen

Beschrijving

Een schip is een gewild object voor diefstal. Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 1200 vaartuigen gestolen. Vaak weet de politie niet van wie een gestolen vaartuig is. Om een boot zo goed mogelijk te beveiligen en na eventuele diefstal weer snel terug bij de rechtmatige eigenaar te krijgen, kunt u microdots laten aanbrengen.

Wat zijn microdots?

Microdots zijn zeer kleine kunststof schijfjes met een uniek identificatienummer. Met een spuitbus worden duizenden van deze schijfjes samen met een helder opdrogende lijm aangebracht op vaste of diefstalgevoelige onderdelen van een schip. De microdots zijn water- en hittebestendig en kunnen zowel binnen- als buitenboord worden aangebracht. De lijmlaag met microdots is nagenoeg onzichtbaar. Alleen bevoegden zoals de waterpolitie kunnen de code met speciale apparatuur aflezen.

Waarom zijn microdots effectief?

Het is onmogelijk om alle aangebrachte microdots te verwijderen of de unieke code te wijzigen. Er hoeft slechts 1 microdot te worden gevonden om te achterhalen op welke naam een gestolen schip bij het Kadaster geregistreerd staat. Bovendien is de levensduur gegarandeerd tot minimaal 20 jaar na het aanbrengen. Microdots zijn hierdoor veiliger dan het brandmerk, dat moedwillig kan worden weggehaald of beschadigd.

Tarieven

Het tarief voor het aanbrengen van microdots op 1 schip bedraagt € 112,-. Voor het aanbrengen van microdots op 2 tot maximaal 6 schepen op 1 locatie op 1 dag betaalt u € 56,- per schip. Deze bedragen zijn vrij van btw. Als u de microdots in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten. Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Bestellen

Wilt u uw schip laten voorzien van microdots? Vul dan het formulier 'Verzoek tot branding en/of aanbrengen microdots' in. In de toelichting vindt u meer informatie over het invullen van het formulier. Beide documenten vindt u onderaan deze paragraaf.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per post opsturen naar de Scheepsregistratie in Rotterdam:

Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Het is ook mogelijk het formulier aan de balie van het Kadasterkantoor in Rotterdam in te leveren. Het bezoekadres is:

Kantorencomplex De Lotus
George Hintzenweg 77
3068 AX Rotterdam 

Voorwaarden

Om microdots te kunnen laten aanbrengen, moet uw schip geregistreerd zijn en een geldig brandmerk hebben. Meer informatie over de registratie van schepen en het aanbrengen van een brandmerk leest u op de pagina Teboekstelling schip. De microdots kunnen gelijktijdig met het brandmerk worden aangebracht.

Is uw schip al geregistreerd bij het Kadaster, maar nog niet voorzien van microdots? Ook dan kunt u microdots laten aanbrengen.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag neemt het Kadaster binnen 5 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Uw schip moet vrij toegankelijk zijn als de microdots worden aangebracht.

Een inspecteur controleert of de gegevens van het schip juist zijn en of er niet eerder microdots zijn aangebracht. Vervolgens worden de microdots in overleg met u aangebracht op verschillende vaste of waardevolle onderdelen van het schip, bijvoorbeeld op de motorfundatie of onderdeks.

Meer informatie

Hoe gaat het aanbrengen van microdots in zijn werk? Bekijk het filmpje op YouTube.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op via de gegevens op de pagina Klantenservice schepen


Wilt u inzicht in het gebruik van uw grond? Het Kadaster maakt voor u een volledige inventarisatie van snippergroen.

Beschrijving

Overheden bezitten grond verspreid over een groot gebied. Zonder dat u het weet kunnen stukken van die publieke grond oneigenlijk worden gebruikt door burgers of bedrijven. Daarbij gaat het vaak om kleine stukken grond met openbaar groen. We spreken daarom over snippergroen. Het Kadaster kan voor u de omvang van het snippergroen in kaart brengen. We zetten luchtfoto’s, topografische kaarten, registergegevens en kadastrale indicaties in om tot een landkaart met gemarkeerde snippergroenvlakken te komen. 

Snippergroen analyse

Bekijk de video over de snippergroen analyse op Youtube (1:32 minuten).

U ontvangt een overzicht met adressen van gronden die mogelijk door derden in gebruik genomen zijn, zonder dat over dit gebruik afspraken zijn gemaakt. Per geval leveren we een kaart waarop de geconstateerde situatie, inclusief oppervlakte en mogelijke gebruiker zijn aangegeven. Na de inventarisatie kunnen wij u op uw verzoek ondersteunen bij de vervolgstappen.

Tarieven

Snippergroen is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.  


U moet een complexaanduiding laten vaststellen:

 • voordat een notariële splitsingsakte kan worden ingeschreven in de openbare registers;
 • om de appartementen als unieke objecten te kunnen registreren.

Beschrijving

Een complexaanduiding geeft de relatie weer tussen het perceel en het aantal appartementsrechten. Niet alleen een perceel of gebouw kan in appartementsrechten worden gesplitst: ook een erfpachtrecht, opstalrecht of een eerder ontstaan appartementsrecht. Een complexaanduiding bestaat uit een perceelnummer gevolgd door de hoofdletter A.

De checklist en procedure voor het maken of wijzigen van een splitsingstekening voor een appartementencomplex is in beeld gebracht in een video op Youtube (2:04 minuten).

Akte van splitsing in appartementen

Als u een akte van splitsing in appartementen wilt inschrijven in de openbare registers van het Kadaster, moet u eerst een complexaanduiding laten vaststellen. Alleen dan kunnen wij een appartement na splitsing als uniek objecten registreren.

Splitsingstekening

Alleen een notaris is bevoegd om namens de eigenaar van het oorspronkelijke gebouw een aanvraag in te dienen. Bij de aanvraag moet de splitsingstekening worden bijgevoegd. Nadat het Kadaster de aanvraag en de bijbehorende tekening heeft goedgekeurd, stelt de bewaarder de complexaanduiding vast. De appartementsrechten ontstaan nadat de splitsingsakte is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Wat is een appartementsrecht?

Een appartementsrecht is het exclusieve recht of de bevoegdheid tot privégebruik van een bepaald deel van een appartementencomplex. Dit privégedeelte krijgt van het Kadaster een indexnummer (uniek volgnummer). Een appartementsrecht wordt bijvoorbeeld omschreven als: "het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V, nummer 1000A-1". Ook in de hypotheekakte wordt deze aanduiding gebruikt.

Proces en vereisten

Meer informatie over hoe het splitsen van een kadastraal object in appartementen in zijn werk gaat, vindt u bij 'Documenten'. Ook vindt u hier de checklist met eisen waaraan de appartementstekening moet voldoen.

Tarieven

Manier van aanvragen prijs
Vaststellen complexaanduiding met vooraf in depot gegeven splitsingstekening € 233,-
Vaststellen complexaanduiding inclusief in depot nemen van papieren splitsingstekening € 351,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Vul het formulier Verzoek vaststelling complexaanduiding en indepotname in. Dien het formulier samen met de splitsingstekening in via Web-ELAN met het 'Verzoek tot indepotname'.  

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u de complexaanduiding binnen 3 werkdagen per post of per e-mail toe.  

Intrekken

Een notaris kan een eerder gedaan verzoek om een splitsing of ondersplitsing ook weer intrekken. Vul hiervoor het formulier 'Verzoek tot intrekking voorgenomen complexaanduiding appartementsrechten' in en stuur het ondertekende formulier per post op.


Het Kadastraal bericht object toont actuele informatie uit de openbare registers van het Kadaster:

 • wie de gerechtigde is van een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats;
 • wat de gerechtigde met het object mag doen.

Beschrijving

Het Kadastraal bericht object is een document met actuele informatie uit de openbare registers van het Kadaster over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. In de kadastrale gegevens vindt u:

 • wie de eigenaar is
 • wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden.

Het Kadastraal bericht object gebruikt u bijvoorbeeld voor het opstellen van een koopakte. Bent u een particulier en hebt u kadastrale gegevens nodig? Lees dan verder op de pagina Eigendomsinformatie.

Tarief

Een Kadastraal bericht object via Mijn Kadaster kost per object € 2,40. Dit bedrag is vrij van btw.

Bestellen

Bestel het Kadastraal bericht object online via Mijn Kadaster (voor zakelijke klanten met een abonnement). Log in op de inlogpagina van Mijn Kadaster en ga naar Kadaster-on-line.

Voor aanbieders van stukken is het ook mogelijk dit product via de webservice KIK-Inzage aan te vragen. Lees meer informatie op de pagina KIK.

Voorbeeld

Een korte toelichting bij het document 'Kadastraal bericht object voorbeeld' onder deze paragraaf.

Publiekrechtelijke beperkingen

De overheid kan besluiten dat iemand niet alles met (de rechten op) een huis of stuk grond mag doen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij beschermde monumenten.

Aantekening recht 

Dit is geen weergave van de huidige burgerlijke staat, maar die van het moment waarop het eigendom werd verkregen.

Instructiefilmpje

Dit instructiefilmpje (via YouTube) helpt u op weg bij het bestellen van een Kadastraal bericht object via Mijn Kadaster. 

Levering

U kunt het Kadastraal bericht object direct inzien en downloaden via Kadaster-on-line. Ook kunt u het Kadastraal bericht object via Kadaster-on-line bestellen en kiezen voor een levering per e-mail. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Hierover leest u meer op de pagina Mijn Kadaster.


Een gebiedsfoto is de basis voor de ontwikkeling en optimalisering van ruimtelijke projecten. U krijgt:

 • inzicht in omgevingsfactoren die van invloed zijn;
 • een beeld van locaties waar de meest doelmatige ontwikkelingen mogelijk zijn;
 • digitale informatie afgestemd op uw BIM-omgeving.

Beschrijving

Welke omgevingsfactoren zijn bepalend voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied? Met een Gebiedsfoto krijgt u vroegtijdig in het planproces een beeld van belemmeringen en grote kostenposten waarmee u mogelijk rekening moet houden. Hierbij kunt u denken aan:

 • de ligging van Natura 2000-gebieden;
 • de locatie van kabels en leidingen;
 • cultuurhistorische en maatschappelijk belangrijke plaatsen (zoals kerkhoven);
 • rijksmonumenten.

De Gebiedsfoto is gebaseerd op betrouwbare, objectieve informatie van het Kadaster. Als u wilt, verrijken we de Gebiedsfoto met uw eigen gegevens of gegevens van derden. Zo ontstaat een overzichtelijk beeld van het gebied met informatie die relevant is voor de ruimtelijke ontwikkelingen die u wilt verwezenlijken.

Wat ontvangt u?

De Gebiedsfoto bestaat uit digitale informatie die aansluit op uw BIM-omgeving. De informatie bestaat uit de brondata (inclusief metadata), een beschrijving van de toegepaste analyses en eventueel een (analoge en digitale) rapportage.

Tarieven

Een Gebiedsfoto is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.

Aanvraagformulier voor verkennend gesprek

Klantervaring

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt samen met de Provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam hoe de bereikbaarheid ook in de toekomst geborgd blijft. Bekijk hoe de Gebiedsfoto gebruikt is voor dit onderzoek in onze film op YouTube (3:17 min.).


TOP10NL is uitermate geschikt:

 • voor het bekijken en bewerken van geo-informatie
 • als ondergrond voor het visualiseren van uw gegevens
 • als geometrische referentie in GIS-applicaties

Beschrijving

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt TOP10NL gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. Het bestand is uniform en consistent. TOP10NL is bovendien landsdekkend, dit betekent dat u het als basis kunt gebruiken voor heel Nederland.

TOP10NL actualiteit en kwaliteit

De meest recente levering van TOP10NL is van februari 2018. Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL ook in GML-formaat beschikbaar als open data.

De kwaliteit van TOP10NL wordt getoond in het BRT kwaliteitsdashboard.

Objectklassen

TOP10NL is opgebouwd uit verschillende topografische elementen. In het bestand kunt u de volgende objectklassen raadplegen:

 • wegdeel
 • spoorbaandeel
 • waterdeel
 • gebouw
 • terrein
 • inrichtingselement
 • reliëf 
 • hoogte
 • registratief gebied
 • geografisch gebied 
 • plaats
 • functioneel gebied
 • plantopografie

Meer informatie over de opbouw en het gebruik van TOP10NL vindt u in de catalogus BRT bij 'Documenten'.

Ontstaan en actualiteit

TOP10NL is ontstaan vanuit luchtfoto’s, panoramafoto's, veldopnamen en informatie uit externe bronnen. Het Kadaster houdt het bestand actueel door interpretatie van digitaal beeldmateriaal en gegevens uit externe bronnen. Informatie over de geplande updates en de actualiteit van TOP10NL vindt u bij 'Documenten'.

Bestandsformaten

 • Geography Markup Language (GML)
  Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL in GML-formaat beschikbaar als open data. Bedrijven als Safesoftware en Snowflake hebben software ontwikkeld voor een eenvoudiger gebruik van de GML-bestanden.
 • File Geodatabase (FGDB)
  TOP10NL in FGDB-formaat wordt geleverd door de firma Esri.
 • Overige formaten
  Indien gewenst kunnen wij TOP10NL ook in andere formaten aanleveren. 

TOP10NL is via de website van PDOK ook beschikbaar als webservice, Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS) en Tile Map Service (TMS).

Meepraten over de Basisregistratie Topografie kan op onze LinkedIn pagina

Meer informatie over de Basisregistratie Topografie

Tarieven en bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOP10NL in GML-formaat beschikbaar als open data. 

Voor de levering en het gebruik worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Om TOP10NL in een ander formaat te ontvangen kunt een offerte aanvragen via het contactformulier. Voor een snellere afhandeling kunt u 'TOP10NL' invullen in het onderwerpveld. 

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOP10NL geldt de CC-BY licentie.

Klantervaring

De website van Wandelnet krijgt zo’n 100.000 bezoekers per maand. De routes worden gemaakt met behulp van kaartgegevens van het Kadaster. Lees meer over de klantervaring van Wandelnet over het gebruik van Kadasterkaarten

Levering

TOP10NL in GML-formaat kunt u via PDOK direct downloaden. Wenst u TOP10NL in een ander formaat? Dan nemen wij na ontvangst van uw aanvraag contact met u op over de levertijd en de kosten.