Privacy statement

De gegevens in de registraties van het Kadaster zijn openbaar. Dat is bij wet zo geregeld. Het is van belang voor de rechtszekerheid dat deze gegevens voor iedereen toegankelijk zijn. Zo ontstaan er geen misverstanden over wat van wie is. Op de pagina privacy vindt u meer informatie hierover.