Platform voor geo-informatie

Programma Omgevingswet

De regels voor de inrichting van onze leefomgeving zijn voor gebruikers behoorlijk ingewikkeld. Met de Omgevingswet wil de regering deze regels samenvoegen en vereenvoudigen. Er worden zo'n 26 wetten gebundeld met onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Om de gegevens optimaal beschikbaar te stellen is er een goede informatievoorziening nodig. Deze krijgt vorm in het ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’. Wij zijn actief hierbij betrokken en werken samen met Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vergroten toepassingsmogelijkheden geodata

We hebben als houder van de basisregistraties ‘Kadaster’ en ‘Topografie’ de taak om niet alleen data in te winnen maar deze ook ter beschikking te stellen aan de samenleving. Dit geldt ook voor informatie uit de landelijke voorzieningen. Vanaf 2016 hoort ook de kadastrale kaart tot de open data die het Kadaster ter beschikking stelt.

Focus op de klant

Klanten verwachten van ons optimale dienstverlening. Om de klanttevredenheid optimaal te houden, hebben we een stelsel van klant- en marktonderzoek en klantsignaalmanagement ingericht. De komende jaren zullen we de online-dienstverlening vernieuwen. De eerste stap hebben we al gezet. Eind 2015 openden we de vernieuwde webshop voor particuliere klanten.