Persoonlijke situatie

Bij een verhuizing, scheiding of overlijden kunt u te maken krijgen met het Kadaster. In die situaties verandert er namelijk vaak iets in de registratie van uw eigendommen. Voor onroerende goederen zoals uw huis, moet het Kadaster deze wijzigingen verwerken in de openbare registers. In de volgende situaties verandert er iets in de kadastrale registratie en moet u iets doorgeven aan het Kadaster.

Verhuizen

Verandert u van adres? Geef dan uw nieuwe adres door aan uw gemeente. Uw gemeente geeft de wijziging door aan het Kadaster.

Meer informatie over verandering in de kadastrale registratie vindt u op de pagina verhuizen.

Scheiden

Bij een scheiding wijzigt uw burgerlijke staat. De notaris kan dit voor u laten aanpassen bij het Kadaster.

Meer informatie over verandering in de kadastrale registratie vindt u op de pagina scheiden.

Overlijden en verklaring van erfrecht

Bij overlijden krijgt u vaak te maken met een erfenis. Is de erfenis een huis, een stuk grond of een boot? Dan kan de notaris voor u een verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster.

Meer informatie over verandering in de kadastrale registratie vindt u op de pagina overlijden en verklaring van erfrecht.

Onderbewindstelling / ondercuratelestelling

Bent u of is er iemand in uw omgeving onder bewind of curatele gesteld? Dan kunt u dit bij het Kadaster inschrijven.

Meer informatie over verandering in de kadastrale registratie vindt u op de pagina onderbewindstelling / ondercuratelestelling.

Verjaring

Denkt u dat u door verjaring eigenaar bent geworden van een stuk grond? De notaris of de griffier van de rechtbank kan ervoor zorgen dat dit in de registratie van het Kadaster verwerkt wordt.

Meer informatie over verandering in de kadastrale registratie vindt u op de pagina verjaring.

Wilt u weten hoe u geregistreerd staat bij het Kadaster? Op de website MijnOverheid.nl kunt u met uw DigiD inlogcode kosteloos zien wat er over u in de registratie van het Kadaster staat.