Partner voor gebruik van geo-informatie

Maatwerkinformatieproducten

Steeds vaker vragen klanten om gebruiksklare maatwerkproducten. Een grote afnemer is het ministerie van Defensie. Voor deze klant maken we verschillende producten, bijvoorbeeld topografische kaarten uit satellietfoto’s van (potentiële) conflictgebieden verspreid over de wereld. Kenmerkend voor maatwerk is dat een klant een uniek product afneemt. Als een maatwerkproduct herhaaldelijk geleverd wordt, kan het zich ontwikkelen tot een standaardproduct.

Advisering bij maatschappelijke thema’s

Met onze adviesdiensten helpen we andere overheden hun taken doelmatig en efficiënt uit te voeren. Onze adviezen zijn onpartijdig en gebaseerd op feiten uit publieke geo-informatiesets. Geo-informatie geeft inzicht en overzicht bij de uitvoering van overheidstaken en bij beleidsontwikkeling. In sectoren waar geo-informatie nog weinig gebruikt wordt, pakken wij een actieve rol. We ontwikkelen een netwerk waarbinnen we met voorbeelden laten zien welke maatschappelijke nut geo-informatie biedt.

Bij onze adviesdiensten is het uitgangspunt dat we samenwerking zoeken met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Herverkavelingsdiensten

Het Kadaster is al bijna een eeuw nauw betrokken bij herverkaveling in het landelijk gebied. Door maatschappelijke ontwikkelingen zijn hedendaagse herverkavelingsprojecten kleiner en sneller. Mede door de verminderde overheidsbemoeienis hebben de grondeigenaren en -gebruikers een actievere inbreng in het ruilproces. Het Kadaster adviseert en ondersteunt provincies en grondgebruikers over de inzet van herverkaveling. 

De kennis en ervaring in het landelijk gebied blijkt ook uitstekend toepasbaar in het stedelijk gebied. Er zijn een paar geslaagde pilotprojecten uitgevoerd. De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft daarop het initiatief genomen voor een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling. De wet treedt naar verwachting in 2016 in werking.

Internationaal

Het Kadaster speelt een rol in het internationale werkveld. Wij delen onze kennis met landen die op het gebied van landregistratie minder ver ontwikkeld zijn. In 70% van de wereld bestaat geen goede registratie van landrechten. Samen met enkele internationale partners hebben we de ‘fit for purpose land administration’ ontwikkeld. Met deze aanpak is het mogelijk om binnen een generatie overal ter wereld een landadministratie op te zetten.

Wij voeren onze internationale adviesdiensten kostendekkend uit door financiering uit (internationale) fondsen.