Participatieve mapping in Indonesië

Omdat landelijke gebieden vaak niet in kaart worden gebracht, zijn ze eenvoudigweg niet bekend bij de overheid. Dit kan tot problemen leiden als, bijvoorbeeld, de overheid land gaat uitgeven. Om hier wat aan te doen, zijn er verschillende lokale initiatieven die inheemse nederzettingen en het landgebruik in landelijke gebieden in kaart brengen. Ze doen dit via een participatieve methodes, waarbij ze gebruik maken van burgers om de gebieden in kaart te brengen, ook wel crowdsourcing genoemd. Helaas heeft het ATR/BPN op dit moment niet de juiste procedures om deze verzamelde gegevens ook daadwerkelijk te gebruiken. Daarom is er behoefte aan landelijke richtlijnen en procedures om data op de juiste manier te verzamelen en het gebruik ervan te waarborgen. Kadaster helpt in dit proces. Ons project wordt gefinancierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).